Παιδί

Συμβουλευτικές ομάδες γονέων από το ΚΕΣΑΝ

Συμβουλευτικές και υποστηρικτικές ομάδες γονέων για παιδιά νηπιακής, σχολικής και εφηβικής ηλικίας διοργανώνει το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας (ΚΕΣΑΝ) Ηρακλείου.

Κάθε Ομάδα Γονέων θα αποτελείται από τουλάχιστον 12 άτομα και θα περιλαμβάνει 10 δίωρες συναντήσεις, που θα υλοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση, στο χώρο του ΚΕΣΑΝ Πρόληψης (Μίνωος 67 & Μιχ. Αρχαγγέλου, Θέρισσος), κατά το χρονικό διάστημα Νοεμβρίου 2016 - Ιανουαρίου 2017.

Τα θέματα που θα αναπτυχθούν στις Ομάδες Γονέων εστιάζουν σε ζητήματα που σχετίζονται με την πρόληψη και την προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας της οικογένειας.

Αναλυτικά τα θέματα:

• Η προσαρμογή του ατόμου στο ρόλο γονέας: τι αλλαγές επιφέρει - η δική μου αίσθηση ταυτότητας.

• Γενεόγραμμα: τα μοτίβα που επαναλαμβάνονται στο ευρύτερο οικογενειακό σύστημα και η θέση του ατόμου μέσα σε αυτό. Στερεότυπα και διακρίσεις στην οικογένεια.

• Τα στάδια ανάπτυξης του παιδιού: πρακτικές διαχείρισης από την πλευρά του γονέα, βασισμένες σε γνώσεις που αφορούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε σταδίου.

• Σεξουαλική ανάπτυξη και διαπαιδαγώγηση: από νηπιακή έως και ενήλικη ζωή.

• Λειτουργική επικοινωνία στην οικογένεια: ποιοι παράγοντες την καθορίζουν.

• Επίλυση συγκρούσεων: στο ζευγάρι, ανάμεσα στα αδέρφια, στη σχέση γονέα παιδιού, στη σχέση γονέα με τη δική του οικογένεια καταγωγής.

• Εφηβική ηλικία: τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της.

• Όρια και κανόνες στην οικογένεια: πώς εφαρμόζονται και τι σημαίνουν. Οργάνωση της οικογένειας, σε μια προοπτική αμοιβαίας αυτονόμησης.

• Αντιμετώπισης απώλειας - πένθους - αλλαγών - κρίσεων στην οικογένεια. Συγκατοίκηση ή απώλεια ηλικιωμένων. Οικονομική κρίση και ψυχική ασθένεια. Μετανάστευση.

• Διαχείριση ελεύθερου χρόνου - εναλλακτικοί τρόποι.

• Ορθή χρήση διαδικτύου και πληροφορικών μέσων: πρακτικές.

• Έγκαιρη πρόληψη και σημάδια για: χρήση ουσιών, σημάδια αναπτυξιακών ή κλινικών διαταραχών εντός της οικογένειας. Τρόποι και φορείς αντιμετώπισης.

• Συνεργασία οικογένειας - σχολείου.

• Διαχείριση διαφορετικότητας. Δυναμική ομάδας. Διαπροσωπικές σχέσεις. Αυτονόμηση και αυτοπεποίθηση μέσα στην ομάδα. Διαφοροποίηση.

• Μονογονεϊκότητα και νέες μορφές οικογένειας.

• Επιμέρους θεματικές βάσει των αιτημάτων της ομάδας.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να συμμετάσχετε σε Ομάδα Γονέων, παρακαλούμε να συμπληρώσετε την αίτηση συμμετοχής έως την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2016 και να την αποστείλετε είτε στο fax: 2810.253.190 είτε στο e-mail: kesan@her.forthnet.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην Υπεύθυνη των Ομάδων Γονέων:

κ. Άννα Χρυσουλάκη, Ψυχολόγος

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2810.313.222

Ώρες επικοινωνίας: 09:00 - 14:00 (Δευτέρα έως Παρασκευή)

(Φωτογραφία αρχείου)

Σχόλια