Ρέθυμνο

Εμπορικός Σύλλογος Ρεθύμνου: Συγκροτήθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Στη συνεδρίαση των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, που πραγματοποιήθηκε στις 3.10.2021 και ώρα 19.00, στα γραφεία του Εμπορικού Συλλόγου Ρεθύμνης, εντός της πόλεως και Δήμου Ρεθύμνης και επί της οδού Καστρινογιαννάκη 1, από τις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν στις 29-30/9/2021, προκειμένου να συγκροτηθούν σε σώμα, προσήλθαν τα εκλεγέντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του εδρεύοντος στο Ρέθυμνο συλλόγου με την επωνυμία «Εμπορικός Σύλλογος Ρεθύμνης».

Μοναδικό θέμα της συνεδρίασης είναι η συγκρότηση σε σώμα και η κατανομή αξιωμάτων και αρμοδιοτήτων.

Παρόντα ευρέθησαν τα κάτωθι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι:

1.- Αθηνά Κ. Τσικιντίκου, έμπορος, κάτοικος Ρεθύμνης (οδ. Καραολή & Δημητρίου 5),

2.- Μιχαήλ Βασιλακάκης του Γεωργίου, κάτοικος Ρεθύμνης (οδ. Χορτάτζη 38)

3.- Μαρία Νικολακάκη του Ιωάννη, κάτοικος Ρεθύμνης (οδ. Βάρδα Καλλέργη 7)

4.- Γεώργιος Λιόκαλος του Εμμανουήλ, κάτοικος Ρεθύμνης (οδ. Ελ. Βενιζέλου 24)

5.- Στέφανος Μουρτζανός του Μιχαήλ, χρυσοχόος, κάτοικος Ρεθύμνης (οδ. Τσουδερών & Αρκαδίου)

6.- Χρυσούλα Βεληβασάκη του Εμμανουήλ, οπτικός, κάτοικος Ρεθύμνης (οδ. Λεωφ. Κουντουριώτη 90)

Τα λοιπά εκλεγέντα μέλη δεν εμφανίστηκαν, αν και είχαν κληθεί νόμιμα και εμπρόθεσμα, όμως υπάρχει απαρτία, κατ’ άρθρο 26 παρ. 7 του καταστατικού του συλλόγου.

Η πλειοψηφούσα σύμβουλος Αθηνά Κ. Τσικιντίκου ανέπτυξε το θέμα και εξέφρασε την αναγκαιότητα λήψης της σχετικής απόφασης περί συγκρότησης σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου και ταυτόχρονα ανάδειξης των μελών του προεδρείου, κατά σειρά: Του προέδρου, του αντιπροέδρου, του γενικού Γραμματέα και του ταμία, κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας, σύμφωνα με το καταστατικό του συλλόγου (άρθρο 24).

Αφού ακολούθησε μυστική ψηφοφορία

 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

Α.- Συγκροτείται σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου Ρεθύμνης, που αποτελείται από τα μέλη που εξελέγησαν από τις αρχαιρεσίες της 29/30.9.2021 και συγκεκριμένα από τους:

1.- Αθηνά Κ. Τσικιντίκου, έμπορο, κάτοικο Ρεθύμνης (οδ. Καραολή & Δημητρίου 5),

2.- Μιχαήλ Βασιλακάκη του Γεωργίου, κάτοικο Ρεθύμνης (οδ. Χορτάτζη 38)

3.- Μαρία Νικολακάκη του Ιωάννη, κάτοικο Ρεθύμνης (οδ. Βάρδα Καλλέργη 7)

4.- Γεώργιο Λιόκαλο του Εμμανουήλ, κάτοικο Ρεθύμνης (οδ. Ελ. Βενιζέλου 24)

5.- Στέφανο Μουρτζανό του Μιχαήλ, χρυσοχόο, κάτοικο Ρεθύμνης (οδ. Τσουδερών & Αρκαδίου)

6.- Χρυσούλα Βεληβασάκη του Εμμανουήλ, οπτικό, κάτοικο Ρεθύμνης (οδ. Λεωφ. Κουντουριώτη 90)

7.- Γεώργιος Πολιουδάκη του Μάρκου, κάτοικο Σφακάκι Ρεθύμνης 

8.- Θωμά Παπαδογιάννη του Γρηγορίου, κάτοικο Ρεθύμνης (Χατζηδάκη 33)

9.- Ελένη Σαλβαράκη του Νικολάου, κάτοικο Ρεθύμνης (Λεωφ. Κουντουριώτη 36)

Β.- Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγεται η Αθηνά Κ. Τσικιντίκου.

Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγεται ο Γεώργιος Λιόκαλος του Εμμανουήλ

Γενικός Γραμματέας εκλέγεται η Χρυσούλα Βεληβασάκη του Εμμανουήλ

Ταμίας εκλέγεται ο Μιχαήλ Βασιλακάκης του Γεωργίου.

 

 

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια