Ρέθυμνο

Στην Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου... μόλις ένας μεγάλος κάδος ανακύκλωσης

Εν αναμονή βρίσκεται η πόλη για το νέο σταθμό μεταφόρτωσης απορριμμάτων

Στο σημείο «0» εξακολουθεί να βρίσκεται ο απαιτούμενος νέος σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων του δήμου Ρεθύμνου, αφού ο σχεδιασμός για την ανάπτυξη της δομής αυτής για τη διαχείριση του καθημερινού φόρτου φαίνεται να έχει ακυρωθεί στην πράξη, οι ανάγκες να καλύπτονται εκ περιτροπής με κινητό σταθμό μεταφόρτωσης και η δημοτική αρχή να επεξεργάζεται εναλλακτικά σχέδια με κλειστά ακόμη τα χαρτιά της για τον τόπο προσωρινής εναπόθεσης των απορριμμάτων μέχρι την τελική μεταφορά τους στον ΧΥΤΑ Αμαρίου.

Την ίδια ώρα, η φοιτητική κοινότητα του Ρεθύμνου, που αριθμεί πλέον των 10.000 φοιτητών σε μια πόλη των 35.000 σχεδόν κατοίκων, τονίζει ότι στην Πανεπιστημιούπολη, δεν υπάρχει παρά ένας μεγάλος κάδος στην είσοδο, για ανακύκλωση, καλώντας τους ιθύνοντες να τοποθετήσουν και μικρούς κάδους ανακύκλωσης σε κομβικά σημεία του χώρου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η αύξηση των ποσοστών ανακύκλωσης συμβάλλει στη μείωση του κόστους διαχείρισης των απορριμμάτων για τον δήμο Ρεθύμνου, κάτι που δυνητικά θα μπορούσε να επιφέρει ακόμη και μείωση των δημοτικών τελών που είναι ανταποδοτικά σύμφωνα με τον νόμο.

Σε κάθε περίπτωση, είναι απαράδεκτο οι μικροί κάδοι να γεμίζουν με σακούλες απορριμμάτων, αντί με μικρά απορρίμματα, για τα οποία και έχουν τοποθετηθεί.

Σχόλια