Ρέθυμνο

Νέος εκσκαφέας στο «στόλο» του Δήμου Ρεθύμνου

Η προμήθεια του οχήματος έγινε στο πλαίσιο του προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ»

Ένα νέο όχημα - ελαστικοφόρο εκσκαφέα / φορτωτή παρέλαβε τη Δευτέρα 24 Ιουνίου από την εταιρεία UNITRACK η αρμόδια επιτροπή παραλαβής του Δήμου Ρεθύμνης στις εγκαταστάσεις της στη μάντρα της Διεύθυνσης Καθαριότητας.

Η προμήθεια του εν λόγω οχήματος έγινε με επιχορήγηση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ".

Το παραληφθέν μηχάνημα θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας και ιδιαίτερα για κατασκευές, εκσκαφές, φορτώσεις και συντήρηση έργων.

Σχόλια