Ρέθυμνο

Καλείται από τη Στρατολογία η σειρά του 2001 - Ποιες οι κυρώσεις αν δεν υπακούσουν

Τι συμβαίνει αν δεν παρουσιαστούν στο στρατό

Οι στρατεύσιμοι της κλάσης του 2022 (γεννημένοι το 2001) καλούνται να περάσουν από τη Στρατολογία.

Οι άντρες, οι οποίοι είναι γραμμένοι στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου Ρεθύμνου, συμπεριλαμβανομένων και των Δημοτικών Ενοτήτων Αρκαδίου, Λαππαίων και Νικηφόρου Φωκά μπορούν να προσέρχονται στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) του τόπου διαμονής τους από 2 Ιανουαρίου 2019 έως και 01 Απριλίου 2019, προκειμένου να συμπληρώσουν και να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής (ΔΑ).

 

Κατά την προσέλευσή τους θα πρέπει απαραίτητα να προσκομίσουν πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα των παρακάτω:

 

  1. Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Ελληνικού Διαβατηρίου.

 

  1. Βεβαίωσης απόδοσης ΑΦΜ η οποία εκδίδεται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

 

  1. Βεβαίωσης ΑΜΚΑ η οποία εκδίδεται από τον δικτυακό τόπο www.amka.gr.

 

Επιπρόσθετα, οι στρατεύσιμοι οφείλουν να γνωστοποιήσουν κατά την κατάθεση του ΔΑ τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους (e-mail).

 

Όσοι έχουν πρόβλημα υγείας, για το οποίο πιθανολογείται η ακαταλληλότητα για στράτευση, θα πρέπει να υποβάλλουν ιατρική γνωμάτευση ή βεβαίωση στην οποία θα περιγράφεται με σαφήνεια η πάθηση.

 

Οι στρατεύσιμοι μπορούν να εκτυπώνουν από τη Δικτυακή Πύλη των Στρατολογικών Υπηρεσιών (www.stratologia.gr) αποδεικτικό κατάθεσης ΔΑ, πληκτρολογώντας το Στρατιωτικό Αριθμό τους ή τον Αριθμό Δελτίου της Αστυνομικής Ταυτότητάς τους.

 

Οι μη εγγεγραμμένοι σε Μητρώα Αρρένων (αδήλωτοι) οφείλουν να υποβάλλουν, στις  Στρατολογικές Υπηρεσίες ή στα κατά τόπους ΚΕΠ, βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου ή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, από την οποία να προκύπτει ότι υπέβαλαν δικαιολογητικά για την εγγραφή τους σε μητρώα αρρένων. Οι παραπάνω έχουν υποχρέωση να απογραφούν εντός μηνός από την έκδοση της απόφασης εγγραφής τους στο μητρώο αρρένων.

 

Όσοι δεν τηρήσουν τις παραπάνω υποχρεώσεις υπέχουν τις παρακάτω διοικητικές κυρώσεις:

 

  • Ενός μηνός πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης, σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής του Δελτίου Απογραφής.

 

  • Δύο μηνών πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης, σε περίπτωση μη υποβολής του Δελτίου Απογραφής.

 

  • Τριών μηνών πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης, σε περίπτωση αναγραφής στο Δελτίο Απογραφής ανακριβών στοιχείων ή κατάθεσης ανακριβών δικαιολογητικών.

 

Πληροφορίες:

Γραφείο Δημοτολογίου – Μητρώων Αρρένων Δήμου Ρεθύμνης τηλ. 2831341226, 227 και 228

Στρατολογική Υπηρεσία Κρήτης τηλ. 2813400100 και 2813400110 έως 112

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια