Ρέθυμνο

Έλληνες κάτοικοι του εξωτερικού: Μπορούν να ψηφίσουν στις εκλογές;

Ανακοίνωση από τον Δήμο Ρεθύμνου

Οι Ειδικοί Εκλογικοί Κατάλογοι των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ισχύουν και για τις Περιφερειακές εκλογές με βάση τον νόμο 4555/2018 (άρθρο 49).

Συνεπώς, όλοι οι πολίτες που κατοικούν στο Δήμο Ρεθύμνου και είναι εγγεγραμμένοι στον ειδικό εκλογικό κατάλογο πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα και στις περιφερειακές εκλογές, εφόσον το επιθυμούν.

Αίτηση – Δήλωση Κοινοτικού Εκλογέα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να προμηθευτούν από το Γραφείο Δημοτολογίου – Μητρώων & Εκλογών Δήμου Ρεθύμνου, κάθε Τρίτη και Παρασκευή και ώρες 09:00 – 14:30.

Πληροφορίες

Γραφείο Δημοτολογίου – Μητρώων & Εκλογών Δήμου Ρεθύμνου, τηλ. 2831.341226 και 227

Προϊσταμένη Δ/κής Κατάστασης, Ληξιαρχείου, Αλλοδαπών & Μετανάστευσης, τηλ. 2831.341224.

Σχόλια