Ρέθυμνο

Ν.Αδράμης: Δεκάδες χαμένες ώρες στην Ειδική Αγωγή στο Ρέθυμνο

«Φτάσαμε για άλλη μία φορά να ξεκινάμε από την αρχή».

Τις σοβαρές ελλείψεις καθηγητών στην Ειδική Αγωγή επισημαίνει η ΕΛΜΕ Ρεθύμνου, αναφέροντας: «Μια ώρα χαμένη στην Ειδική Αγωγή κοστίζει παιδαγωγικά και ψυχολογικά πολύ περισσότερο από ό,τι στα υπόλοιπα σχολεία».  
Οι καθηγητές δια στόματος του προέδρου της ΕΛΜΕ Ρεθύμνου Νίκου Αδράμη στον 98,4, ελπίζουν στο να υπάρξουν έγκαιρα λύσεις, ενώ στις 5 Οκτωβρίου θα πάρουν μέρος στην κινητοποίηση που διοργανώνεται για την Ειδική αγωγή στο κέντρο της Αθήνας.
Ενδεικτικά της αναφοράς τους είναι και τα στοιχεία που παραθέτουν:

Τα κενά στο Ειδικό Εργαστήριο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ) Ρεθύμνου ανά ειδικότητα είναι: ένας ψυχολόγος, ένας φιλόλογος, ένας Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό, ένας εικαστικός, ένας φυσικοθεραπευτής, ένας καθηγητής κηπουρικής, ενώ λείπουν και ώρες από το μάθημα της γυμναστικής. Αυτές οι ειδικότητες είναι απαραίτητες για να επιτελέσει το σχολείο την αποστολή του και η έλλειψή τους συνεπάγεται την υποβάθμισή του.

Οι ανάγκες του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου – Λυκείου (ΕΕΕΓΛ) Ρεθύμνου που δεν έχουν καλυφθεί, ανά μάθημα, είναι: Γυμναστική (2 ώρες), Τεχνολογία (9 ώρες), Μουσική (5 ώρες), Φιλολογικά μαθήματα (4 ώρες), Θρησκευτικά (8 ώρες) και Καλλιτεχνικά (5 ώρες). Πρέπει να σημειώσουμε ότι στο μάθημα του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού πραγματοποιείται η διδασκαλία βασικών θεωρητικών και εργαστηριακών ασκήσεων των τομέων και ειδικοτήτων που λειτουργούν στο ΕΕΕΓΛ με στόχο την προετοιμασία και εξοικείωση των μαθητών με τα σχετικά γνωστικά αντικείμενα, την ανάπτυξη της δημιουργικότητάς τους και την αξιοποίηση των κλίσεων και των δεξιοτήτων τους, ώστε το σχολείο να μετατραπεί σε χώρο δημιουργίας και επαγγελματικής προετοιμασίας.
Συνεπώς, η έλλειψη 18 ωρών στο μάθημα αυτό υπονομεύει τον ίδιο τον σκοπό της ύπαρξης του σχολείου.
Εξίσου σημαντικό είναι το μάθημα της Ζώνης Δημιουργικών Δραστηριοτήτων (έλλειψη 10 ωρών), στο οποίο δίνεται η δυνατότητα ευελιξίας στους μαθητές και στη σχολική μονάδα να διαμορφώσουν από κοινού ένα σύνολο εκπαιδευτικών-επαγγελματικών δραστηριοτήτων σύμφωνα με τις ανάγκες τόσο των μαθητών όσο και της τοπικής κοινωνίας. Η Ζώνη αυτή καλύπτει θεματικά πεδία που αφορούν τον πολιτισμό, το περιβάλλον, την υγεία και την προσωπική ανάπτυξη του μαθητή / τριας και η σημασία της στο σχολικό πρόγραμμα είναι βαρύνουσα.

«Είναι αυτονόητη η υποχρέωση της Πολιτείας να κατοχυρώνει και να αναβαθμίζει διαρκώς τον κοινωνικό ρόλο της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ως αναπόσπαστο μέρος της υποχρεωτικής και δωρεάν δημόσιας παιδείας. Όμως, η οριακή κατάσταση στα Ειδικά Σχολεία του Ρεθύμνου με την πρόσληψη μειωμένου εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού καταδεικνύει τις σοβαρές ευθύνες του Υπουργείου Παιδείας για τους μαθητές αυτούς και για τις ανάγκες της Ειδικής Εκπαίδευσης. Οποιαδήποτε περικοπή ή ανεπάρκεια στην Ειδική Εκπαίδευση έχει άμεση συνέπεια στην εκπαίδευση των μαθητών και συνολικά στην ποιότητα της ζωής τους και συνεπάγεται πολλαπλή επιβάρυνση των οικογενειών τους. Το δικαίωμα των παιδιών αυτών για ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση αλλά και για την ομαλή ένταξή τους στη κοινωνία πρέπει να αποτελεί διαρκή προτεραιότητα για την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας» τονίζουν.

Σχόλια