Ρέθυμνο

ΕΛΜΕ Ρεθύμνου: Σημαντικές ελλείψεις στην Ειδική Αγωγή

Σοβαρές ελλείψεις καθηγητών στην Ειδική Αγωγή

Σημαντικές ελλείψεις καθηγητών παρατηρούνται στα Ειδικά Σχολεία του Ρεθύμνου παρότι βρισκόμαστε ήδη στις αρχές Οκτωβρίου.

«Μια ώρα χαμένη στην Ειδική Αγωγή κοστίζει παιδαγωγικά και ψυχολογικά πολύ περισσότερο από ό,τι στα υπόλοιπα σχολεία», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση της ΕΛΜΕ Ρεθύμνου.

Τα κενά στο Ειδικό Εργαστήριο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ) Ρεθύμνου ανά ειδικότητα, σύμφωνα με την ΕΛΜΕ Ρεθύμνου, είναι τα εξής: ένας ψυχολόγος, ένας φιλόλογος, ένας ΕΒΠ (Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό), ένας εικαστικός, ένας φυσικοθεραπευτής, ένας καθηγητής κηπουρικής, ενώ λείπουν και ώρες από το μάθημα της γυμναστικής.

Αυτές οι ειδικότητες είναι απαραίτητες για να επιτελέσει το σχολείο την αποστολή του και η έλλειψή τους συνεπάγεται την υποβάθμισή του.

Δείτε αναλυτικά τις ελλείψεις:

Οι  ανάγκες του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου – Λυκείου  Ρεθύμνου που δεν

καλύφθηκαν είναι:

Γυμναστική: 2 ώρες

Τεχνολογία: 9 ώρες

Μουσική: 5 ώρες

Καλλιτεχνικά: 5 ώρες

Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός: 18 ώρες

Θρησκευτικά: 8 ώρες

Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων: 10 ώρες

Φιλόλογος: 4 ώρες

Στο μάθημα του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού πραγματοποιείται η διδασκαλία βασικών θεωρητικών και εργαστηριακών ασκήσεων των τομέων και ειδικοτήτων που λειτουργούν στο Ενιαίο Επαγγελματικό Γυμνάσιο – Λύκειο , με στόχο α) την προετοιμασία και εξοικείωση των μαθητών με τα σχετικά γνωστικά αντικείμενα, την παροχή σχετικών γνώσεων, την ανάπτυξη της δημιουργικότητας και β) την αξιοποίηση των κλίσεων και των δεξιοτήτων των μαθητών, ώστε το σχολείο να μετατραπεί σε χώρο δημιουργίας και επαγγελματικής προετοιμασίας.

Στο μάθημα της Ζώνης Δημιουργικών Δραστηριοτήτων δίνεται η δυνατότητα ευελιξίας στους μαθητές και στη σχολική μονάδα να διαμορφώσουν από κοινού ένα σύνολο εκπαιδευτικών - επαγγελματικών δραστηριοτήτων σύμφωνα με τις ανάγκες  τόσο των μαθητών όσο και της τοπικής κοινωνίας. Η Ζώνη αυτή θα καλύπτει γενικότερα θεματικά πεδία που θα αφορούν τον πολιτισμό , το περιβάλλον , την υγεία, την προσωπική ανάπτυξη του μαθητή /- τριας  και επιπλέον μέσα από αυτές τις «δημιουργικές δραστηριότητες» θα δίνεται η δυνατότητα να καλυφθούν και κενά σε διάφορα γνωστικά πεδία μαθημάτων και επαγγελματικά ενδιαφέροντα μαθητών.

Οι ανάγκες του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου – Λυκείου (ΕΕΕΓΛ) Ρεθύμνου που δεν έχουν καλυφθεί, ανά μάθημα, είναι:

Γυμναστική (2 ώρες),

Τεχνολογία (9 ώρες),

Μουσική (5 ώρες),

Φιλολογικά μαθήματα (4 ώρες),

Θρησκευτικά (8 ώρες) και

Καλλιτεχνικά (5 ώρες).

Πρέπει να σημειώσουμε ότι στο μάθημα του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού πραγματοποιείται η διδασκαλία βασικών θεωρητικών και εργαστηριακών ασκήσεων των τομέων και ειδικοτήτων που λειτουργούν στο ΕΕΕΓΛ με στόχο την προετοιμασία και εξοικείωση των μαθητών με τα σχετικά γνωστικά αντικείμενα, την ανάπτυξη της δημιουργικότητάς τους και την αξιοποίηση των κλίσεων και των δεξιοτήτων τους, ώστε το σχολείο να μετατραπεί σε χώρο δημιουργίας και επαγγελματικής προετοιμασίας.

Συνεπώς, η έλλειψη 18 ωρών στο μάθημα αυτό υπονομεύει τον ίδιο τον σκοπό της ύπαρξης του σχολείου. Εξίσου σημαντικό είναι το μάθημα της Ζώνης Δημιουργικών Δραστηριοτήτων (έλλειψη 10 ωρών), στο οποίο δίνεται η δυνατότητα ευελιξίας στους μαθητές και στη σχολική μονάδα να διαμορφώσουν από κοινού ένα σύνολο εκπαιδευτικών-επαγγελματικών δραστηριοτήτων σύμφωνα με τις ανάγκες τόσο των μαθητών όσο και της τοπικής κοινωνίας. Η Ζώνη αυτή καλύπτει θεματικά πεδία που αφορούν τον πολιτισμό, το περιβάλλον, την υγεία και την προσωπική ανάπτυξη του μαθητή / τριας και η σημασία της στο σχολικό πρόγραμμα είναι βαρύνουσα.

Είναι αυτονόητη η υποχρέωση της Πολιτείας να κατοχυρώνει και να αναβαθμίζει διαρκώς τον κοινωνικό ρόλο της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ως αναπόσπαστο μέρος της υποχρεωτικής και δωρεάν δημόσιας παιδείας. Όμως, η οριακή κατάσταση στα Ειδικά Σχολεία του Ρεθύμνου με την πρόσληψη μειωμένου εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού καταδεικνύει τις σοβαρές ευθύνες του Υπουργείου Παιδείας για τους μαθητές αυτούς και για τις ανάγκες της Ειδικής Εκπαίδευσης.

Οποιαδήποτε περικοπή ή ανεπάρκεια στην Ειδική Εκπαίδευση έχει άμεση συνέπεια στην εκπαίδευση των μαθητών και συνολικά στην ποιότητα της ζωής τους και συνεπάγεται πολλαπλή επιβάρυνση των οικογενειών τους. Το δικαίωμα των παιδιών αυτών για ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση αλλά και για την ομαλή ένταξή τους στη κοινωνία πρέπει να αποτελεί διαρκή προτεραιότητα για την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας. 

Σχόλια