Ρέθυμνο

Έργα «ανάσα» για τους πολίτες του Δήμου Ρεθύμνου

Σημαντικά έργα αποχέτευσης ξεκινούν στον Δήμο Ρεθύμνης - Όλο το δυτικό παραλιακό μέτωπο του Ρεθύμνου θα συνδεθεί με τα έργα αποχέτευσης

Σημαντικά έργα αποχέτευσης θα ξεκινήσουν στον δήμο Ρεθύμνου αποκαθιστώντας περιβαλλοντικά προβλήματα δεκαετιών.

Μέσα στα επόμενα χρόνια όλο το δυτικό παραλιακό μέτωπο του Ρεθύμνου θα έχει συνδεθεί με δίκτυα αποχέτευσης, όπως και το πολυπληθές προάστιο του Ατσιποπούλου. Αντίστοιχα, στάθηκε εφικτό να χρηματοδοτηθούν ανεξάρτητες και αυτοτελείς παρεμβάσεις και στους μικρούς οικισμούς του Βρύσινα.

Χρηματοδοτήθηκε με 5.117.758 ευρώ το έργο αποχέτευσης του Ατσιποπούλου. Με το έργο αυτό πρόκειται να κατασκευαστούν: 18.666 μέτρα αγωγών βαρύτητας 2.592 μέτρα καταθλιπτικοί αγωγοί 29 μικρά αντλιοστάσια.

Το έργο πρόκειται να δημοπρατηθεί το αμέσως επόμενο διάστημα, ενώνοντας το πολυπληθέστερο προάστιο του Ρεθύμνου με τον γειτνιάζοντα βιολογικό καθαρισμό που παραδόξως δεν ήταν συνδεδεμένα εδώ και δεκαετίες, αφήνοντας μια συνοικία χιλιάδων κατοίκων χωρίς αποχέτευση.

Την ίδια ώρα, στο πρόγραμμα «Φιλόδημος» εντάχθηκαν οι compact, αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί στον Πρινέ και το Γεράνι στα δυτικά του Ρεθύμνου, όπως και σε Μύρθιο, Σελλί, Καρέ, Αμπελάκι, Γουλεδιανά και Όρος, στα χωριά δηλαδή του όρους Βρύσινα, μια ανάσα από την πόλη του Ρεθύμνου.

Έτσι, θωρακίζεται πλέον η περιβαλλοντική προστασία ακόμη και των μικρών οικισμών που δεν είναι επιλέξιμοι για χρηματοδότηση, χάρις την σύμπραξη της ΕΔΕΥΑ με το υπουργείο εσωτερικών την ευρωπαϊκή τράπεζα και το ταμείο παρακαταθηκών.

Σχόλια