Ρέθυμνο

Ετοιμάζεται έργο για την πυροπροστασία στο Δημοτικό Κήπο Ρεθύμνου

Τη Σύμβαση του έργου «Κατασκευή δικτύου πυροπροστασίας στο Δημοτικό κήπο» θα υπογράψει την Πέμπτη 23 Αυγούστου 2018, στις 12 το μεσημέρι στο Γραφείο του, ο Δήμαρχος Ρεθύμνης κ. Γιώργης Χ. Μαρινάκης με τον ανάδοχο εργολάβο.

Πρόκειται για ένα έργο που περιλαμβάνει την κατασκευή όλων των απαραίτητων υποδομών για την αποτελεσματική προστασία του Δημοτικού Κήπου σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Συγκεκριμένα προβλέπεται:

  • Η εγκατάσταση πιεστικού συγκροτήματος πυρόσβεσης παροχής 25 m3/h
  • Η επέκταση του υπάρχοντος υδραυλικού δικτύου ώστε να συνδεθεί με το πιεστικό συγκρότημα και για την εγκατάσταση νέων πυροσβεστικών φωλιών

  • Η αντικατάσταση των υπαρχόντων πυροσβεστικών φωλιών και η εγκατάσταση νέων στα σημεία που φαίνονται στο σχέδιο της μελέτης
  • Η κατασκευή (ή προμήθεια προκατασκευασμένου) οικίσκου εμβαδού περίπου 5 m2, για την τοποθέτηση του πιεστικού συγκροτήματος
  • Η επιστέγαση της υπάρχουσας ασκεπούς δεξαμενής νερού
  • Η σύνδεση της δεξαμενής με το υφιστάμενο δικτύου ύδρευσης ή άρδευσης
  • Το κόστος κατασκευής ανέρχεται στις 25.978 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) κι έχει συμβατικό χρόνο εκτέλεσης 4 μήνες.

Σχόλια