Λασίθι

Σεληνάρι: Με δύο χρόνια καθυστέρηση τα έργα για τις κατολισθήσεις – Αλλαγή αναδόχου ύστερα από πλήρη απραξία

Με διετή καθυστέρηση και με διαφορετικό εργολάβο ξεκινούν επιτέλους οι εργασίες της συμπληρωματικής εργολαβίας για την αντιμετώπιση των κατολισθήσεων στο ύψος της Μονής του Αγίου Γεωργίου

“Φως” επιτέλους ως προς τις αναγκαίες, πρόσθετες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των κατολισθήσεων επί του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης, στο ύψος της Μονής του Αγίου Γεωργίου στο Σεληνάρι. Έστω και με διετή καθυστέρηση (θυμίζουμε το έργο συμβασιοποιήθηκε τον Μάιο του 2021 και υποτίθεται θα έπρεπε να ολοκληρωθεί τον Μάιο του 2022) και μετά από διαδικαστικές περιπέτειες ξεκινούν οι εργασίες στο πλαίσιο της πολύπαθης συμπληρωματικής εργολαβίας, που είχε ανατεθεί από τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης και θα εκτελεστεί τελικά από άλλον εργολάβο, αφού είχαμε υποκατάσταση του αρχικού αναδόχου.

Ήδη μάλιστα ανακοινώθηκαν έκτακτα κυκλοφοριακά μέτρα στην περιοχή, στο πλαίσιο της έναρξης των συμπληρωματικών έργων προστασίας για τις κατολισθήσεις στο δύσκολο, “σεσημασμένο” από πλευράς κατολισθητικών φαινομένων, σημείο της εθνικής οδού Ηρακλείου-Αγίου Νικολάου, στο ύψος της Μονής του Αγίου Γεωργίου στο Σεληνάρι.

 Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

 Με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λασιθίου, ανακοινώθηκαν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου “Αντιμετώπιση κατολισθήσεων στην περιοχή Αγίου Γεωργίου Σεληναρίου του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης”. Όπως γνωστοποιείται, «θα εφαρμοστούν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο ύψος της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου στο Σεληνάρι, της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, οι οποίες θα περιλαμβάνουν στένωση του οδοστρώματος με μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, με τοποθέτηση κατάλληλης σήμανσης. Παρακαλούνται όλοι οι οδηγοί που σκοπεύουν να μετακινηθούν να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στο παραπάνω σημείο, να ενημερώνονται για τις επικρατούσες κυκλοφοριακές συνθήκες και για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους να συμμορφώνονται στις πληροφοριακές πινακίδες, την εργοταξιακή σήμανση, καθώς και στα σήματα και τις υποδείξεις των τροχονόμων», καταλήγει η ανακοίνωση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λασιθίου.

 Μηδέν εργασίες σε μια ολόκληρη διετία!

 Σε συνέχεια παλαιότερης παρέμβασης που είχε γίνει πριν από μερικά χρόνια, ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης είχε προκηρύξει μια συμπληρωματική εργολαβία για την αντιμετώπιση των κατολισθητικών φαινομένων στην περιοχή της Ιεράς Μονής του Αγίου Γεωργίου στο Σεληνάρι. Δυστυχώς, όμως, έμπλεξε σε περιπέτειες. Αν και το έργο προκηρύχθηκε το 2020 και συμβασιοποιήθηκε στα τέλη Μαΐου του 2021, με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης μάλιστα τον περσινό Μάιο, δυστυχώς μέσα στη 2ετία αυτή δεν... “παίχτηκε ούτε πενιά”!

Μιλάμε στην πράξη για έργο- “φάντασμα”, καθώς δεν έχει εκτελεστεί καμία εργασία και δεν έχει γίνει καμία πληρωμή, ενώ πρόσφατα είχαμε την υποκατάσταση του αρχικού εργολάβου.

Την πλήρη υποκατάστασή του ζήτησε, μάλιστα, ο ίδιος ο αρχικός ανάδοχος. Αναλυτικότερα, με την υπ’ αρ. πρωτ. ΟΑΚ Α.Ε. 16116/30.11.2022 αίτησή του, ο ανάδοχος του έργου... ζήτησε υποκατάστασή του, σύμφωνα με το άρθρο 164 του Ν. 4412/2016 για ολόκληρο το έργο, συνολικού ποσού εργασιών 180.908,62 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Όπως ενημέρωσε στη σχετική εισήγησή της η Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Έργων του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, «για το εν λόγω έργο δεν έχει εκτελεστεί μέχρι σήμερα καμία εργασία. Οι εργασίες που προβλέπονται να γίνουν είναι: κατασκευή τάφρου ομβρίων οφρύος και διαμόρφωση κλίσεων στον οριζόντιο αναβαθμό. Η τάφρος θα κατασκευαστεί από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 και οπλισμένη με δομικό πλέγμα 1#Τ196 B500c.

Επένδυση πρανών με πλήρως αγκυρούμενο πλέγμα τύπου maccaferri steelgrid ΜΟ 300 Fixed Drapery System με ράβδους διατομής Φ25, φέρουσας ικανότητας 200 ΚΝ, ενδεικτικού μήκους 1,20 m σε κάνναβο 3×3.

Συναρμολογούμενος τοίχος ανάσχεσης βραχοπτώσεων από panel μεταβλητού ύψους με ΗΕΒ 260. Το ύψος και το πάχος του κάθε panel θα είναι 1 m και 0,20 m αντίστοιχα. Η κατασκευή των panel θα είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25. Η κατασκευή του τοιχίου θα είναι όμοια με αυτήν που εφαρμόστηκε σε παρακείμενες θέσεις και προβλεπόταν από τη Μελέτη του 2011. Τα ΗΕΒ θα βρίσκονται σε αποστάσεις 2,50 m μεταξύ τους και το ελεύθερο κομμάτι των HEB θα προστατευτεί με αντισκωριακή βαφή.

Προσωρινή οριζόντια και κατακόρυφη εργοταξιακή σήμανση κατά τη φάση της κατασκευής και αποκατάσταση της μόνιμης σήμανσης με το πέρας των εργασιών, λόγω ολισθήσεων γαιών και βραχοπτώσεων που παρουσιάζονται στο τμήμα 8 (από Χιλιομετρική Θέση 177+980 έως Χ.Θ. 178+110) του δρόμου στην περιοχή Αγίου Γεωργίου Σεληναρίου του ΒΟΑΚ».

Όπως επισημαίνεται επίσης στην εισήγηση, «έως σήμερα δεν έχει γίνει καμία πληρωμή για το συγκεκριμένο έργο. Παράλληλα, η πρόοδος του φυσικού αντικειμένου είναι σήμερα σε ποσοστό 0% επί του συνόλου των εργασιών».

 ΟΑΚ: Η απόφαση για αλλαγή εργολάβου

 Σε πρόσφατη συνεδρίασή του, το Δ.Σ. του ΟΑΚ Α.Ε. ενέκρινε την πλήρη υποκατάσταση του αναδόχου εργολάβου από άλλον εργολάβο. Στη σχετική απόφαση αναφέρεται:

«Επειδή:

- Έως σήμερα δεν έχει εκτελεστεί καμία εργασία από την ανάδοχο εταιρεία, ενώ έχει προγραμματιστεί άμεσα η εφαρμογή της εργοταξιακής σήμανσης για την έναρξη των εργασιών,

- Έως σήμερα δεν έχει γίνει καμία πληρωμή για το συγκεκριμένο έργο,

- Η πρόοδος του φυσικού αντικειμένου είναι σήμερα σε ποσοστό 0% επί του συνόλου των εργασιών,

Εγκρίνεται το από 15/03/2023 αίτημα ολικής υποκατάστασης της αναδόχου με την επωνυμία... σύμφωνα με το άρθρο 164 του Ν. 4412/2016, λόγω εταιρικής αναδιάρθρωσης-απορρόφησης, από την τεχνική εταιρεία με την επωνυμία... με 3η τάξη πτυχίου ΜΕΕΠ στην κατηγορία Οδοποιία, για το συμφέρον και ολοκλήρωση των εργασιών του έργου “Συμπληρωματικές εργασίες για την αντιμετώπιση κατολισθήσεων στην περιοχή Αγ. Γεωργίου Σεληναρίου του ΒΟΑΚ ΤΜΗΜΑ 8 (Χ.Θ. 177+980 - Χ.Θ. 178+110)”, δεδομένου ότι η εργοληπτική επιχείρηση... που θα υποκαταστήσει τον αρχικό ανάδοχο έχει τα ίδια προσόντα που απαιτήθηκαν για την ανάληψη του έργου και παρέχει τα απαραίτητα εχέγγυα για την κατασκευή του έργου, με την επισήμανση ότι η εν λόγω υποκατάσταση θα συντελεστεί μετά την προσκόμιση των απαραίτητων εγγυητικών επιστολών του νέου αναδόχου».

Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν την πλήρη υποκατάσταση του αναδόχου του έργου είχε προηγηθεί άλλη απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΚ, με την οποία είχε εγκριθεί παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά 6 μήνες, δηλαδή μέχρι τις 28 Ιουλίου 2023.  

 

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια