Λασίθι

Όλο πιο πίσω το έργο στην Ιερά Μονή Παναγίας Φανερωμένης - Σύμβολο πίστης και ενότητας για το Λασίθι

Παράταση σχεδόν ενός έτους έδωσε η Περιφέρεια Κρήτης στην εργολαβία αποκατάστασης της Μονής Παναγίας Φανερωμένης - Η Ιερά Μονή Παναγίας Φανερωμένης αποτελεί σύμβολο πίστης και ενότητας για το Λασίθι - Το οικοδομικό συγκρότημα αποτελείται από το καθολικό, το ανατολικό καθολικό, το δυτικό καθολικό, το βόρειο κτήριο, το νότιο κτήριο, το Δεσποτικό, τον ξενώνα και τον κοιμητηριακό Ναό

Υπομονή για να δουν κτηριακά αποκαταστημένο το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας Φανερωμένης Ιεράπετρας θα πρέπει να κάνουν η τοπική Εκκλησία, οι πιστοί και οι επισκέπτες, καθώς, στο πλαίσιο της εκτελούμενης εργολαβίας, προέκυψαν διαδικαστικά ζητήματα και απρόβλεπτες εκκρεμότητες που τραβάνε πολύ πίσω τα χρονοδιαγράμματα ολοκλήρωσης των εργασιών...

Είναι ενδεικτικό πως η Περιφέρεια Κρήτης, μετά από σχετικό αίτημα του αναδόχου εργολάβου και αφού έκρινε ότι οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε δική του υπαιτιότητα, ενέκρινε μια πολύ μεγάλη παράταση, διάρκειας 11,6 μηνών, με τη νέα συμβατική προθεσμία αποπεράτωσης του έργου συντήρησης-αποκατάστασης του ιστορικού μοναστηριού να μετατίθεται πλέον για τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Η Ιερά Μονή Παναγίας Φανερωμένης αποτελεί σύμβολο πίστης και ενότητας για το Λασίθι, έχει διαδραματίσει κομβικό ρόλο στην ιστορική πορεία του τόπου και τη νεότερη εποχή συγκεντρώνει χιλιάδες πιστούς κάθε Δεκαπενταύγουστο από την Ιεράπετρα, τον Άγιο Νικόλαο, το Λασίθι, καθώς και από άλλες περιοχές της Κρήτης.

Σε αυτόν τον καμβά, η παρέμβαση αποκατάστασής της κρίνεται βαρύνουσας σημασίας, ενώ, όπως έχουμε γράψει, το έργο χρηματοδοτείται με 2 εκατομμύρια ευρώ από πόρους της Περιφέρειας Κρήτης, στο πλαίσιο προγραμματικής σύμβασης με τη Μητρόπολη Ιεραπύτνης και Σητείας, και το αντικείμενο των εργασιών εστιάζει στην ολοκληρωμένη επέμβαση συντήρησης και αποκατάστασης του οικοδομικού συγκροτήματος της Ιεράς Μονής Φανερωμένης.

Τις εργασίες εκτελεί η εταιρεία “ΤΑΛΩΣ ΑΤΕ”, ακολουθώντας εγκεκριμένη μελέτη συντήρησης και αποκατάστασης, την οποία εκπόνησε το Γραφείο Αρχιτεκτονικών Μελετών “Σταύρος Μαμαλούκος-Αναστασία Καμπόλη και Συνεργάτες” και εγκρίθηκε από τη Διεύθυνση Αναστηλώσεως Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων.

Είχαν προηγηθεί όλες οι απαραίτητες αδειοδοτήσεις πολεοδομικών και αρχαιολογικών υπηρεσιών, ενώ είχε παρθεί και η σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Εκκλησιαστικής Αρχιτεκτονικής Κρήτης και Δωδεκανήσου, αλλά και της Υπηρεσίας Δομήσεως της Εκκλησίας Κρήτης και Δωδεκανήσου.

Το αίτημα του αναδόχου για παράταση

Με το σχετικό έγγραφό του ο ανάδοχος αιτήθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι τις 31/12/2023 με αναθεώρηση, σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ. 8 εδάφιο (α) του Ν. 4412/16, ισχυριζόμενος ότι η ανάγκη χορήγησης της παράτασης αυτής δεν προέκυψε από δικές του παραλείψεις και αδυναμίες.

Το παραπάνω το αιτιολογεί ως εξής:

«1. Έπρεπε να τακτοποιηθούν οι συμπληρωματικές πολεοδομικές άδειες των κτηρίων.

2. Να τροποποιηθούν βασικές εργασίες του έργου (αδιατάραχτη κοπή, αρχαιολογικοί σοβάδες κ.λπ.) κατά την απαίτηση και υπόδειξη της Εφορίας Αρχαιοτήτων Λασιθίου (λόγω του μνημιακού χαρακτήρα του μοναστηριού, που περιλάμβαναν κτήρια του 1204 και μετά) και την έγκριση του 1ου ΑΠΕ του κυρίως έργου, 1ης συμπληρωματικής σύμβασης.

3. Το γεγονός ότι οι συμβατικές εργασίες κατασκευάζονται είτε σε μη αδειοδοτημένους χώρους (μηχανοστάσια- ηλεκτροστάσια κ.λπ. σε χώρους του ξενώνα) και από τις λοιπές οι σημαντικότερες παρεμβάλλονται αυτών των ανέγκριτων του 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΝΜ και αυτών της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης».

Η έγκριση της παράτασης

«Επειδή: Υπήρξε σημαντική καθυστέρηση στην εκτέλεση του έργου, που οφειλόταν σε απρόβλεπτες καταστάσεις οι οποίες αντιμετωπίστηκαν από την Υπηρεσία και τον ανάδοχο, αλλά οι διαδικασίες που απαιτήθηκαν ήταν χρονοβόρες,
Το διάστημα των 11,6 μηνών για το οποίο αιτείται παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ο ανάδοχος είναι εύλογο διάστημα, ανάλογο των καθυστερήσεων που υπήρξαν κατά την εκτέλεση του έργου και που δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητά του,

Αποφασίζουμε ομόφωνα: Εγκρίνουμε την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Συντήρηση και αποκατάσταση της Ι.Μ. Παναγίας Φανερωμένης στην περιοχή Γουρνιά Παχιάς Άμμου Δήμου Ιεράπετρας Π.Ε. Λασιθίου” κατά 11,6 μήνες, ήτοι μέχρι τις 31/12/2023 με αναθεώρηση σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ. 8 εδάφιο (α) του Ν. 4412/16, καθώς η καθυστέρηση των εργασιών δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης», αναφέρεται στη σχετική, πρόσφατη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης.

Παρεμβάσεις συντήρησης - Το προφίλ του έργου αποκατάστασης

Αντικείμενο του υπό εξέλιξη έργου που πήρε παράταση αποπεράτωσης για τις 31 Δεκεμβρίου 2023 είναι η ολοκληρωμένη επέμβαση συντήρησης και αποκατάστασης του οικοδομικού συγκροτήματος της Ιεράς Μονής Φανερωμένης που βρίσκεται στην περιοχή Γουρνιά Παχιάς Άμμου του Δήμου Ιεράπετρας.

Το οικοδομικό συγκρότημα αποτελείται από το καθολικό, το ανατολικό καθολικό, το δυτικό καθολικό, το βόρειο κτήριο, το νότιο κτήριο, το Δεσποτικό, τον ξενώνα και τον κοιμητηριακό Ναό. Σε όλα τα παραπάνω απαιτούνται παρεμβάσεις συντήρησης και αποκατάσταση ζημιών. Ο περιβάλλων χώρος παρουσιάζει σοβαρά λειτουργικά και αισθητικά προβλήματα, στον οποίο θα γίνουν επεμβάσεις.

Με το υπόψη έργο θα επιτευχθεί η βελτίωση της λειτουργίας της Ι.Μ. Φανερωμένης, η διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, η διατήρηση του “παραδοσιακού” μοναστηριού, καθώς και η τουριστική προβολή του τόπου.

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια