Λασίθι

Γαιδουρονήσι: Μαίνεται η μάχη μεταξύ Αποκεντρωμένης και δήμου Ιεράπετρας

Με αίτηση ακύρωσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας και αίτημα αναστολής της εκτέλεσης, επιχειρεί η πλευρά του Δήμου να μπλοκάρει την απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για απαγόρευση επιβίβασης επισκεπτών

Νέες διαστάσεις παίρνει η κόντρα που μαίνεται το τελευταίο διάστημα μεταξύ Δήμου Ιεράπετρας και Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, με φόντο την απόφαση για τους περιορισμούς προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος στη νήσο και πρωτίστως την απαγόρευση αποβίβασης επισκεπτών με τα δρομολόγια των ημερόπλοιων. 

Την ώρα που η συντονίστρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης κάνει λόγο για ανησυχητική κατάσταση με τη βλάστηση μετά τη σχετική αυτοψία που έγινε τις προάλλες (κατόπιν βεβαίως πολλών δυσκολιών, περιπετειών και εμποδίων και άρνησης συμμετοχής από τον Δήμο Ιεράπετρας), η πλευρά του Δήμου περνά τώρα στην αντεπίθεση, επιχειρώντας διά της νομικής και διοικητικής οδού να ανατρέψει το status quo που θεσπίστηκε με την απόφαση της Μαρίας Κοζυράκη.

Διαβάστε επίσης ⇒ Γαϊδουρονήσι: Τι έδειξε η αυτοψία της Αποκεντρωμένης - Με προσφυγή στο ΣτΕ απαντά ο Δήμος Ιεράπετρας (vid)

Επιχειρώντας λοιπόν να μπλοκάρει την απόφαση για απαγόρευση πρόσδεσης των ημερόπλοιων, επικαλούμενος δυσμενείς οικονομικές επιπτώσεις στην περιοχή, ο Δήμος Ιεράπετρας κατέθεσε ήδη προσφυγή κατά της σχετικής απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Παράλληλα, με δεδομένο ότι παραμένει άγνωστο το πότε χρονικά θα εκδικαστεί η προσφυγή και πότε θα βγει η απόφαση, ο Δήμος έστειλε επίσημο αίτημα αναστολής της εκτέλεσης της απόφασης της Αποκεντρωμένης στον υπουργό Περιβάλλοντος-Ενέργειας. Με τη δεύτερη αυτή κίνηση, ο Δήμος ουσιαστικά ζητά από το υπουργείο να βάλει στον “πάγο” την εφαρμογή της απόφασης της κ. Κοζυράκη μέχρι να κριθεί δικαστικά στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Κάτι που σημαίνει πρακτικά πως, αν το υπουργείο κάνει αποδεκτό το αίτημα αυτό, τότε είναι πολύ πιθανό να γίνεται κανονικά η πρόσδεση των ημερόπλοιων και η αποβίβαση των επισκεπτών κατά την προσεχή καλοκαιρινή περίοδο, κόντρα στην απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης...

Και οι δύο κινήσεις, δηλαδή η κατάθεση προσφυγής στο ΣτΕ και το αίτημα αναστολής εκτέλεσης της απόφασης προς το υπουργείο Περιβάλλοντος, αποφασίστηκαν τις τελευταίες ημέρες από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ιεράπετρας, κατόπιν συνεννόησης και σχετικών εισηγήσεων από τη Νομική Υπηρεσία. Μάλιστα, βασικό σημείο του νομικού σκεπτικού και της επιχειρηματολογίας που προτάσσει η πλευρά του Δήμου είναι η αμφισβήτηση για το κατά πόσον η Αποκεντρωμένη είχε όντως την αρμοδιότητα για μια τέτοια απόφαση σε σχέση με τη Χρυσή.

Η απόφαση για την προσφυγή

«Η με αριθμ. 13033/164 και ημερομηνία 11/03/2022 απόφαση της συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β' 1414/24-03-2022.

Πρόκειται για κανονιστική διοικητική πράξη, η οποία δύναται να προσβληθεί με αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας εντός 60 ημερών από της δημοσιεύσεώς της. Είναι αναμφισβήτητο ότι ο Δήμος ως ΟΤΑ, με - κατά το Σύνταγμα και τους νόμους - αρμοδιότητα τη μέριμνα για τις τοπικές υποθέσεις, νομιμοποιείται στην άσκηση αίτησης ακύρωσης κατά διοικητικών πράξεων που αφορούν στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής του.

Στη δίκη επί αιτήσεως ακυρώσεως ασκείται έλεγχος νομιμότητας της προσβαλλόμενης διοικητικής πράξης. Εν προκειμένω, έχω τη γνώμη ότι υφίστανται βάσιμοι λόγοι για τους οποίους η εν θέματι πράξη δύναται να προσβληθεί και να κριθεί ως παράνομη:
Πρώτον, διότι εκδόθηκε από αναρμόδιο όργανο, ήτοι τη συντονίστρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, αντί του αρμόδιου υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατά παράνομη υπεξουσιοδότηση - αν ήθελε θεωρηθεί ότι της χορηγήθηκε τέτοια με το άρθρο 9 παρ. 3 της ΚΥΑ με αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/79116/2511 υπουργών Οικονομικών - Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β' 617/17-09-2021). Διότι δεν επιτρέπεται, πλην ρητής περί τούτου πρόβλεψης στον σχετικό εξουσιοδοτικό νόμο, η ανάθεση από το εξουσιοδοτούμενο όργανο (εν προκειμένω τον υπουργό Περιβάλλοντος) της άσκησης της κανονιστικής αρμοδιότητας που του έχει χορηγηθεί με εξουσιοδοτικό νόμο, σε άλλο διοικητικό όργανο (εν προκειμένω τη συντονίστρια).

Δεύτερον, αν ήθελε κριθεί ότι η υπεξουσιοδότηση της ανωτέρω ΚΥΑ δεν είναι παράνομη διότι αναθέτει στη συντονίστρια τη ρύθμιση επουσιωδών θεμάτων ή εντελώς λεπτομερειακού χαρακτήρα (όπως σε άλλες περιπτώσεις έχει κρίνει το ΣτΕ), αυτό, εν προκειμένω, δεν αληθεύει. Τόσο διότι με την απόφαση της συντονίστριας επιβάλλεται η απόλυτη απαγόρευση της επισκεψιμότητας στη νήσο (κατά παράβαση σειράς βασικών συνταγματικών δικαιωμάτων των πολιτών, όπως ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας, οικονομικής ελευθερίας, ελεύθερης διακίνησης, ιδιοκτησίας κ.λπ.), όσο και επειδή με τη συγκεκριμένη απόφαση υπερβαίνει την αρμοδιότητα που της χορηγήθηκε με την ανωτέρω διάταξη της παρ. 3 άρθρου 9 της ΚΥΑ, και η οποία ουδόλως της χορήγησε την εξουσία για την πλήρη απαγόρευση την οποία επέβαλε», ήταν η σχετική εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας, με βάση την οποία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα «ο Δήμος Ιεράπετρας να ασκήσει αίτηση ακύρωσης της με αριθμό 13033/164 απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, με θέμα “Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τη νήσο Χρυσή για το έτος 2022”».


ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Το αίτημα αναστολής προς το ΥΠ.ΕΝ.

Σε συνέχεια της προσφυγής στο Συμβούλιο της Επικρατείας, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ιεράπετρας αποφάσισε ομόφωνα την υποβολή αίτησης αναστολής στον αρμόδιο υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την αναστολή εκτέλεσης της με αριθμό 13033/164 απόφασης της συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης με θέμα «Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τη νήσο Χρυσή για το έτος 2022».

Είχε προηγηθεί η εξής εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου:
«Σε εκτέλεση της σημερινής με αριθμ. 135/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, ασκήσαμε ήδη, με ηλεκτρονικά μέσα, αίτηση ακύρωσης ενώπιον του ΣτΕ, η οποία έλαβε αριθμό κατ. Ε971/3-5-2022, αντίγραφο της οποίας σας επισυνάπτω. Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 52 του Π.Δ. 18/1989 (“Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων για το Συμβούλιο της Επικρατείας”): “Αν υποβληθεί αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, ο αρμόδιος υπουργός και επί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου το ανώτατο διοικητικό όργανό τους μπορεί, μετά από αίτηση εκείνου που άσκησε αίτηση ακυρώσεως, να διατάξει την αναστολή εκτέλεσης της προσβαλλόμενης πράξης”. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι μετά από αίτηση του αιτούντος την ακύρωση μιας διοικητικής πράξης, ο αρμόδιος υπουργός δύναται (δεν υποχρεούται) να διατάξει την αναστολή εκτέλεσης της διοικητικής πράξης, εφόσον έχει ασκηθεί και εκκρεμεί κατ' αυτής προς εκδίκαση στο ΣτΕ αίτηση ακύρωσης. Εν προκειμένω, αρμόδιος υπουργός για την αναστολή εκτέλεσης της απόφασης της συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, ως εκ του θέματός της, είναι ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας».

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια