Λασίθι

Ιεράπετρα: Αγώνας για να τηρηθεί ο κανονισμός καθαριότητας - «Δυστυχώς… τα μέτωπα είναι πολλά»

Αγώνας για να τηρηθεί ο κανονισμός καθαριότητας από την Δημοτική Αστυνομία Ιεράπετρας

Δεκάδες είναι τον τελευταίο καιρό, οι περιπτώσεις ρύπανσης του περιβάλλοντος και μη τήρησης του κανονισμού καθαριότητας, τον οποίο έχει ψηφίσει το Δημοτικό Συμβούλιο Ιεράπετρας.

Η Δημοτική Αστυνομία της Ιεράπετρας, με δύο μόνο άτομα προσωπικό, έχει την ευθύνη της αστυνόμευσης και της βεβαίωσης των παραβάσεων για τη μη τήρηση του κανονισμού καθαριότητας αλλά και για τον εντοπισμό των εγκαταλελειμμένων παλαιών αυτοκινήτων στις άκρες των δρόμων η ακόμα και σε ξένες ιδιοκτησίες που δεν έχουν καμία σχέση με τον ιδιοκτήτη του οχήματος.

«Αν και οι μέρες ήταν γιορτινές και γεμάτες αργίες, είχαμε πολλές περιπτώσεις ρύπανσης και μη τήρησης του κανονισμού καθαριότητας. Παρά την υποστελέχωση της Δημοτικής Αστυνομίας Ιεράπετρας και το πλήθος των αρμοδιοτήτων της, κάναμε ελέγχους παντού, όμως δυστυχώς τα μέτωπα είναι πολλά και είναι δύσκολο να τα προλάβουμε όλα.

Μέσα σε 4 ημέρες, βεβαιώθηκαν 2 παραβάσεις για ανεξέλεγκτη εναπόθεση θερμοκηπιακών υπολειμμάτων, 3 παραβάσεις για απόρριψη μη οικιακών απορριμμάτων εκτός κάδων, επικολλήθηκαν 42 αυτοκόλλητα σε οχήματα που χαρακτηρίστηκαν ως «εγκαταλελειμμένα», ενώ βεβαιώθηκε 1 παράβαση για εναπόθεση ογκωδών αντικειμένων,   στρώματα καναπέδες και άλλα, εκτός κάδων.

Έγινε επίσης  έλεγχος και αποστολή ειδοποιήσεων προς τους ιδιοκτήτες για καθαρισμό 34  ακαθάριστων οικοπέδων. Ειδικά με τα οικόπεδα φέτος φαίνεται ότι υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα, καθώς λόγω των εντόνων χειμερινών βροχοπτώσεων, τα χόρτα έχουν φτάσει σε τριπλάσιο ύψος από το σύνηθες, και υπάρχει κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς ακόμη και το πέταγμα ενός τσιγάρου», μας είπε ο προϊστάμενος της Δημοτικής Αστυνομίας Ιεράπετρας κ. Γιάννης Γαϊτανάκης.

Κανονισμός καθαριότητας και εμφάνισης Δήμου Ιεράπετρας

Ο κανονισμός καθαριότητας του Δήμου Ιεράπετρας αναφέρει μεταξύ άλλων, στη γενική διάταξη για τα ογκώδη αντικείμενα, τα κλαδέματα των κήπων και τα φυτικά υπολείμματα ότι:

Τα απορρίμματα αυτά δεν ανήκουν στην κατηγορία των «οικιακών» απορριμμάτων. Παραλαμβάνονται από το Δήμο, μόνον εφόσον διαθέτει τα μέσα και έχει τη δυνατότητα, κατόπιν επικοινωνίας των υπευθύνων με την Υπηρεσία Καθαριότητας.

Στην περίπτωση που ο Δήμος δύναται να αποκομίσει τα απορρίμματα αυτά (παλαιά έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, στρώματα, κλαδέματα, φυτικά υπολείμματα, κ.λπ.) οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται:

α) Να καταβάλλουν υπέρ του Δήμου το προβλεπόμενο τέλος αποκομιδής, ανά κυβικό μέτρο, ύψους 15,00 ευρώ.

β) Αντικείμενα και υπόλοιπα καθαρισμού κήπων πρέπει να είναι συσκευασμένα σε σακούλες ή δέματα και να τοποθετούνται σε σημείο, ώστε να μην εμποδίζεται η κυκλοφορία πεζών ή οχημάτων και να είναι ευχερής η αποκομιδή τους.

γ) Υπόλοιπα χώματος και κοπροχώματος απομακρύνονται υποχρεωτικώς από τους υπευθύνους με δικά τους μέσα. Απαγορεύεται η ανάμειξή τους με οικιακά απορρίμματα.

δ) Ο Δήμος δεν υποχρεούται στον καθαρισμό αλσυλίων, πάρκων και πρασιών, που ανήκουν σε ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς. Οι ιδιοκτήτες των ακινήτων υποχρεούνται να κλαδεύουν τα δένδρα που είναι μέσα στις ιδιοκτησίες, εάν αυτά εμποδίζουν την κυκλοφορία πεζών ή οχημάτων ή αποτελούν κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια.

Σε περίπτωση παράβασης για κάθε μία περίπτωση επιβάλλεται πρόστιμο 200,00 €.

Καθαριότητα ιδιωτικών χώρων στεγασμένων ή μη.

Όλες οι ιδιοκτησίες κατοικημένες ή μη, οφείλουν να διατηρούνται καθαρές με ευθύνη των κατά περίπτωση υπευθύνων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 24 του κανονισμού καθαριότητας.

Η πλημμελής φροντίδα καθαριότητας σε ορισμένους ιδιωτικούς χώρους ενδέχεται να τους μετατρέψει σε εστίες ρύπανσης, δυσοσμίας και μόλυνσης της γύρω περιοχής, με αυτονόητους κινδύνους για τη δημόσια υγεία. Στις περιπτώσεις αυτές ο Δήμος ειδοποιεί με θυροκόλληση τους υπεύθυνους του ακινήτου να προχωρήσουν εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών στον καθαρισμό της ιδιοκτησίας τους με δικά τους έξοδα και μέσα.

Εάν μετά την παραπάνω πρώτη ειδοποίηση οι υπεύθυνοι αδιαφορούν ή αρνούνται να συμμορφωθούν, ο Δήμος κοινοποιεί και δεύτερη ειδοποίηση με επανάληψη της πρόσκλησης και νέα 5/ήμερη προθεσμία συμμόρφωσης.

Μετά την άπρακτη πάροδο της δεύτερης και τελευταίας προθεσμίας, ο Δήμος, αφού προηγουμένως έχει μεριμνήσει για τη διεξαγωγή σχετικής αυτοψίας της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας και την παροχή σχετικής άδειας του αρμόδιου Εισαγγελέα, προβαίνει στον καθαρισμό ακαθάρτων ιδιωτικών ακινήτων και καταλογίζει όλες τις σχετικές δαπάνες σε βάρος των υπευθύνων.

Σε περίπτωση παράβασης επιβάλλεται πρόστιμο 500,00 €.

Καθαριότητα οικοπέδων.

Οι ιδιοκτήτες ή νομείς ή κάτοχοι των οικοπέδων, οφείλουν να τα διατηρούν πάντοτε ελεύθερα από απορρίμματα, ακόμη και όταν αυτά προέρχονται από τρίτους. Οφείλουν να τα περιφράσσουν (σύμφωνα με τις διατάξεις του ΓΟΚ) και να προβαίνουν σε περιοδική καθαριότητα και αποψίλωση. Ο Δήμος, εφ’ όσον διαπιστωθεί παράβαση της παρούσης διατάξης, ειδοποιεί τους ιδιοκτήτες και υπεύθυνους του οικοπέδου με τοιχοκόλληση στο χώρο και παρέχει 15ημερη προθεσμία συμμόρφωσης.

Εάν, μετά την πρώτη ειδοποίηση οι υπεύθυνοι εξακολουθούν να αδιαφορούν και να μην συμμορφώνονται, ο Δήμος κοινοποιεί και δεύτερη ειδοποίηση, ενώ επιβάλλει κάθε φορά πρόστιμο 500 ευρώ (0,50 το τετραγωνικό) στους υπεύθυνους για οικόπεδα έως ένα (1) στρέμμα, προσαυξανόμενο κατά 300 ευρώ ( 0,30 το τετραγωνικό) για κάθε επί πλέον στρέμμα και παρεμβαίνει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις καθαρίζοντας το οικόπεδο, περιφράσσοντάς το και καταλογίζοντας τη δαπάνη καθαρισμού, που θα προκύπτει κάθε φορά, και κάθε άλλη δαπάνη που θα προκύψει για την κατασκευή περίφραξης, απολύμανση κ.τ.λ. στους υπεύθυνους.

Οι υπεύθυνοι (ιδιοκτήτες ή νομείς ή κάτοχοι) οικοπέδων οφείλουν να διατηρούν τα ακίνητά τους πάντοτε καθαρά, ακόμη και όταν τρίτοι παρανόμως εναποθέτουν εντός αυτών απορρίμματα.

Εγκαταλελειμμένα Οχήματα - Μηχανήματα σε κοινόχρηστους ή ιδιωτικούς χώρους

1) Όλα τα οχήματα που χαρακτηρίζονται ως εγκαταλελειμμένα μεταφέρονται από τους ιδιοκτήτες ή χρήστες και παραδίδονται σε σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης για διάλυση, και απομακρύνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.

2) Η καταστροφή ή η αποκόλληση του ειδικού σήματος αποτελεί παράβαση και επισύρει πρόστιμο 50,00 ευρώ. Εάν οχήματα ή μηχανήματα μεταφερθούν από τους ιδιοκτήτες τους σε παρακείμενη θέση, θεωρείται ότι συμπλήρωσαν το χρόνο από την ημερομηνία της πρώτης καταγραφής και αποσύρονται, όπως προβλέπεται στον τρόπο εντοπισμού εγκαταλελειμμένων.

3) Για εγκαταλελειμμένα οχήματα, τα οποία αποτελούν εστία ρύπανσης ή με την εμφάνιση τους προσβάλλεται η γενική αισθητική του χώρου, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους ως εξής :

Μοτοποδήλατα-Μοτοσικλέτες: 50,00 €

Αυτοκίνητα : 100,00 €

Βάρκες-τρέιλερ -τροχόσπιτα: 200,00 €

Φορτηγά -Μηχανήματα έργων-τράκτορες-κοντέινερ : 300,00 €

4) Για οχήματα που φέρουν πινακίδες κυκλοφορίας και σήμα τελών κυκλοφορίας και τα οποία είναι ακινητοποιημένα σε κοινόχρηστους χώρους, με αποτέλεσμα να συσσωρεύονται απορρίμματα κάτω και πέριξ αυτών, επιβάλλεται στους ιδιοκτήτες πρόστιμο 50,00 ευρώ .

 

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια