Λασίθι

Ιεράπετρα: Τι ζητούν οι αγρότες από τον Σπ. Λιβανό, για να αντιμετωπίσουν τις μεγάλες αυξήσεις στα αγροτικά εφόδια

Η Επιτροπή Αγροτικών θεμάτων Δήμου Ιεράπετρας ζητά να ληφθούν μέτρα για να αντιμετωπιστούν οι μεγάλες αυξήσεις στις τιμές των αγροτικών εφοδίων

Με ένα κείμενο προτάσεων προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σπήλιο Λιβανό, η Επιτροπή Αγροτικών Θεμάτων του Δήμου Ιεράπετρας, αποφάσισε να παρέμβει στην τελευταία συνεδρίασή της. Προτάσεις, οι οποίες επιδιώκει να συμπεριληφθούν στην εθνική πρόταση για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική.

Η Επιτροπή αγροτικών θεμάτων του Δήμου Ιεράπετρας στην τελευταία της συνεδρίαση αποφάσισε να παρέμβει με ένα κείμενο προτάσεων προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σπήλιο Λιβανό, οι οποίες επιδιώκει να συμπεριληφθούν στην εθνική πρόταση για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική.

Η Επιτροπή Αγροτικών θεμάτων του Δήμου Ιεράπετρας προτείνει μεταξύ άλλων, «να δικαιούνται επιδοτήσεις μόνο οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Το κατώτατο όριο έκτασης που θα λαμβάνει μη συνδεδεμένες άμεσες ενισχύσεις να είναι ένα στρέμμα Να ενταχθούν οι αγρότες μερικής απασχόλησης στους ενεργούς αγρότες. Να διατηρηθούν τα ιστορικά δικαιώματα στο καθεστώς βασικής ενίσχυσης. Ο ρυθμός που θα πρέπει να υιοθετηθεί για την εσωτερική σύγκλιση της βασικής ενίσχυσης(85%) να είναι η πενταετία.

Όσον αφορά τις συνδεδεμένες ενισχύσεις, η Επιτροπή Αγροτικών θεμάτων προτείνει να αλλάξει η στόχευση προσθέτοντας και άλλα προϊόντα που έχουν ιδιαίτερη σημασίαγια τον τόπο, όπως: 1) Δρεπτά Άνθη 2)Μέλι 3)Ντομάτες (όλες οι ποικιλίες) 4)Πιπεριές(όλες οι ποικιλίες) 5)Αγγούρι(όλες οι ποικιλίες) 6)Μελιτζάνες (όλες οι ποικιλίες) 7)Φασόλια((όλες οι ποικιλίες) 8)Κολοκύθια

Σχετικά με τον Πυλώνα ΙΙ που αφορά την αγροτική ανάπτυξη, οι προτεραιότητες που προτείνεται να τεθούν είναι:

1) η μέθοδος ανακύκλωσης και κομποστοποίησης φυτικών υπολειμμάτων

2) Ενίσχυση προσέγγισης Εταιρειών για αποκομιδή –επεξεργασία αποβλήτων

3) Η επιδότηση για ιδία χρήση των ανακυκλώσιμων υλικών.

Για την μορφή που θα έχει το σύστημα παροχής συμβουλών στους αγρότες προτείνεται η δημιουργία Επιμορφωτικών Σεμιναρίων από εξειδικευμένα στελέχη όλων των ειδικοτήτων της πρωτογενούς παραγωγής.Προτείνεται επίσης να δοθούν κίνητρα ως προς την ανάπτυξη συνεργασιών π.χ. ομάδες παραγωγών (ενημέρωση, φορολογικές ελαφρύνσεις)

Οι τεράστιες αυξήσεις των αγροτικών εφοδίων ανεβάζουν το κόστος παραγωγής

Η Επιτροπή Αγροτικών θεμάτων Δήμου Ιεράπετρας, ζητά να ληφθούν μέτρα για να αντιμετωπιστούν οι μεγάλες αυξήσεις στις τιμές των αγροτικών εφοδίων.

«Είμαστε σίγουροι ότι είστε ενήμερος κ. Λιβανέ για τον βομβαρδισμό αυξήσεων σε αγροτικά εφόδια και υλικά αγαθά που δέχεται ο Πρωτογενής Τομέας του τελευταίους μήνες. Αυξήσεις οι οποίες σίγουρα θα προκαλέσουν μείωση και αστάθεια στο εισόδημα του Ιεραπετρίτη αγρότη. Δυστυχώς ως παραγωγοί της Ιεράπετρας δεν μπορούμε να βρούμε διέξοδο και να αποφύγουμε όλα αυτά ούτε να ανταπεξέλθουμε σε τέτοια τεράστια κόστη.

Τιμολόγηση ηλεκτρικής ενέργειας , κόστος κατασκευής θερμοκηπίων, πλαστικά κάλυψης, αρδευτικά συστήματα ,λιπάσματα, σπόροι , φυτά, υλικά συσκευασίας, μεταφορές, όλα έχουν αυξηθεί.

Ζητούμε να μην ισχύσει η ρήτρα αναπροσαρμογής ή να επιδοτηθεί από το κράτος σε αγροτικές επιχειρήσεις και στους ΤΟΕΒ. Προτείνουμε στις κατασκευές θερμοκηπίων αύξηση του ποσοστού επιδότησης στα σχέδια βελτίωσης. Όσο για τις αυξήσεις στα εφόδια καλλιέργειας ζητούμε επιδότηση στα τιμολόγια των εξόδων άνευ ΦΠΑ , παράδειγμα το μεταφορικό ισοδύναμο», προτείνει η επιτροπή αγροτικών θεμάτων του Δήμου Ιεράπετρας στην επιστολή της που υπογράφει ο αντιδήμαρχος και πρόεδρος της Ομάδας Παραγωγών «Κάμιρος» κ. Νεκτάριος Παπαδάκης.

Ζητούν επίσης μέτρα για να μην σβήσει η παράκτια αλιεία

Η Επιτροπή αγροτικών θεμάτων του Δήμου Ιεράπετρας στηρίζει και τους παράκτιους αλιείς και διαβιβάζει τα αιτήματα τους στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ Σπήλιο Λιβανό.

«Το πρόβληµα που αντιµετωπίζουµε στην νότια Κρήτη και όχι µόνο µε τα λαγόψαρα κα άλλα είδη που καταστρέφουν καθηµερινά τα δίχτυα µας είναι πλέον γνωστό. Οι περιπτώσεις ζηµιών στα εργαλεία µαις από κητώδη (φώκιες, δελφίνια) και λεσσεψιανούς µετανάστες όπως λαγόψαρα είναι σχεδόν καθημερινό φαινόμενο. Το µέγεθος των ζηµιών που προκαλούν στα αλιευτικά µας εργαλεία και η απώλεια εισοδήματος που έχουµε από την αρπαγή των αλιευµάτων από αυτά τα είδη είναι πραγματικά εξοντωτικά και οι επιπτώσεις γίνονται όλο και δυσμενείς

Τα είδη αυτά δεν έχουν φυσικούς εχθρούς, αναπαράγονται πλέον ανενόχλητα και βρίσκουν την εύκολη λύση για την εύρεση τροφής τους στην αρπαγή αλιευμάτων από τα εργαλεία µας καταστρέφοντας τα. Ολοένα αυξάνεται ο πληθυσμός του λαγοκέφαλου στην θάλασσα µας νότια της Κρήτης. Τα γνήσια µπαρµπούνια έχουν εξαφανιστεί λόγω της εµφάνισης των ξενικών λεσσεψιανών µπαρµπουνιών που τρώνε τον γόνο των ψαριών και δεν γίνεται αναπαραγωγή.

Η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί σε συνδυασµό µε άλλα χρόνια προβλήµατα που απασχολούν την παράκτια αλιεία ( ερασιτεχνική αλιεία, υψηλό κόστος παραγωγής, µείωση αλιευµάτων, ανυπαρξία χρηµατοδότησης, παράνοµη αλιεία) κάνουν το επάγγελµά µας µη βιώσιµο. Δεν υπάρχουν νέοι ψαράδες. Σε λίγα χρόνια θα τρώµε ψάρια µόνο από ιχθυοτροφεία. Εύλογα γεννιέται η υποψία ότι η αδιαφορία της πολιτείας να ενδιαφερθεί για τα προβλήµατα µας είναι σκόπιµη.

Κάνουµε αίτηση για αποζηµίωση της κατεστραµµένης περιουσίας µας όπως αποζηµιώνονται και οι αγρότες στις περιπτώσεις ζηµιών. Είµαστε ο µόνος κλάδος του πρωτογενούς τοµέα που µέχρι τώρα δεν έχει αποζηµιωθεί ποτέ και για τίποτα αν εξαιρέσουµε την πρόσκληση για την παύση 3.1.9.

Λόγω έλλειψης τελωνείου στην Ιεράπετρα αναγκαζόμαστε κάθε φορά για τον ανεφοδιασµό καυσίµων στα αλιευτικά µας να ειδοποιήσουµε το τελωνείο στον Άγιο Νικόλαο για να έρθει υπάλληλος για την επίβλεψη. Πληρώνουµε κάθε φορά ΔΕΤΕ και ταξί για την μεταφορά του υπαλλήλου 30 - 40 Ευρώ. Εδώ προτείνουμε να γίνει έλεγχος από το Λιμεναρχείο Ιεράπετρας σε συνεννόηση µε το τελωνείο την ώρα που γίνεται ανεφοδιασµός πετρελαίου σε κάθε σκάφος. Δεν µπορούµε να περιµένουµε το τελωνείο του Αγίου Νικολάου να έρθει µετά από µέρες, διότι χάνουµε την δουλειά µας», καταλήγουν οι παράκτιοι αλιείς της Ιεράπετρας.

Από την πλευρά της η Επιτροπή Αγροτικών θεμάτων του Δήμου Ιεράπετρας αποστέλλει αίτημα και προς τον αν. Υπουργό Οικονομικών Θόδωρο Σκυλακάκη, από τον οποίο ζητά τη μείωση της φορολογίας των αγροτών.

 

 

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια