Λασίθι

Βιολογικός Νεάπολης: Βρέθηκε ανάδοχος - Πότε ξεκινά το σημαντικό έργο στην περιοχή

Βρέθηκε ανάδοχος για τον βιολογικό Νεάπολης

Ξεκινά, μετά από πολλές καθυστερήσεις, το σημαντικό για την περιοχή έργο

Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει, μετά από αρκετές περιπέτειες και καθυστερήσεις, το έργο του βιολογικού στη Νεάπολη Λασιθίου, που θα εξυπηρετεί και τους διπλανούς οικισμούς της Βουλισμένης και της Λατσίδας.

Το έργο, αρχικού προϋπολογισμού 4,3 εκατομμυρίων ευρώ (με τον ΦΠΑ), που είχε δημοπρατηθεί στην εκπνοή του 2020, απέκτησε ανάδοχο εργολάβο και αναμένεται εντός των προσεχών μηνών η έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών. Εργασιών που, καλώς εχόντων των πραγμάτων, εφόσον δεν προκύψουν απρόοπτα, έχουν χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης τα 2 χρόνια.

Σε κάθε περίπτωση, μιλάμε για μια πολύ θετική εξέλιξη για την περιοχή της Νεάπολης Λασιθίου, καθώς μιλάμε για την "τροχοδρόμηση" του βασικού υποέργου, με το οποίο θα ολοκληρωθεί το "πακέτο" του αποχετευτικού έργου της Νεάπολης, που ξεκίνησε πριν μερικά χρόνια με την κατασκευή των αποχετευτικών δικτύων.

Αναμφίβολα μιλάμε για ένα πολύ σημαντικό έργο ανάπτυξης, που έρχεται να δώσει προοπτική και μέλλον στην ευρύτερη περιοχή της Νεάπολης, προστατεύοντας ταυτόχρονα το περιβάλλον.

Η απόφαση

Στη σχετική απόφαση του Δήμου Αγίου Νικολάου, για την ακρίβεια της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης Αγίου Νικολάου, για την κήρυξη του αναδόχου του έργου, αναφέρεται: «Εγκρίνεται το Πρακτικό (Ι) Παραλαβής και εξέτασης προσφορών του ανοικτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ (αρ. συστ. 93930) για ανάθεση εκτέλεσης του Υποέργου 1 με τίτλο "Η/Μ αντλιοστασίων και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων πόλεως Νεάπολης και οικισμών Βουλισμένης - Λατσίδας" της Πράξης "Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων πόλεως Νεάπολης και οικισμών Βουλισμένης - Λατσίδας και συνοδά έργα", όπως συντάχθηκε από την αρμόδια Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού.

Την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου (μειοδότη) του οικονομικού φορέα "Καρκανιάς Τεχνολογία Περιβάλλοντος Α.Ε." με μέσο ποσοστό έκπτωσης 2% επί του προϋπολογισμού του Υποέργου 1 "Η/Μ αντλιοστασίων και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων πόλεως Νεάπολης και οικισμών Βουλισμένης-Λατσίδας", διότι η προσφορά είναι πλήρης, σύμφωνα με τους όρους διακήρυξης και προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή (δαπάνη έργου 3.229.100,00 € και δαπάνη υπηρεσίας 245.000,00 € χωρίς ΦΠΑ).

Κατά της απόφασης αυτής χωρεί προδικαστική προσφυγή κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.3 του Τεύχους της Αναλυτικής Διακήρυξης και της σχετικής νομοθεσίας».

Το έργο

Το έργο "Η/Μ αντλιοστασίων και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων πόλεως Νεάπολης και οικισμών Βουλισμένης-Λατσίδας" δημοπρατήθηκε με αναθέτουσα Αρχή τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Αγίου Νικολάου.

Το κόστος του έργου εκτιμήθηκε σε 4,39 εκατ. ευρώ (ποσό με ΦΠΑ, ποσό χωρίς ΦΠΑ 3,5 εκατ. ευρώ). Η διάρκεια του έργου ορίστηκε σε 24 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και το αντικείμενό του αφορά στην κατασκευή της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) της πόλης της Νεάπολης και των οικισμών Βουλισμένης και Λατσίδας, για την κάλυψη των αναγκών της Α' φάσης των 5.000 Ι.Κ. (20ετίας).

Σύμφωνα με την ΑΕΠΟ, η προτεινόμενη μονάδα θα περιλαμβάνει ενδεικτικά τα παρακάτω επιμέρους τμήματα:

1) Προεπεξεργασία που περιλαμβάνει εσχάρωση και σηπτική δεξαμενή.·

2) Δευτεροβάθμια επεξεργασία σε αερόβιο σύστημα προσκολλημένης βιομάζας.·

3) Απολύμανση (χλωρίωση) επεξεργασμένων λυμάτων, δεξαμενή αποθήκευσης και άντλησης της εκροής.·

4) Μονάδα εξουδετέρωσης οσμαερίων.·

5) Επεξεργασία της πρωτοβάθμιας ιλύος.·

6) Ηλεκτρική εγκατάσταση-σύστημα ελέγχου και λειτουργίας.

Με την επεξεργασία θα εξασφαλίζεται τουλάχιστον η απαιτούμενη ποιότητα εκροής, ενώ προβλέπεται απολύμανση (χλωρίωση) των επεξεργασμένων λυμάτων και επεξεργασία της παραγόμενης ιλύος. Η εγκατάσταση δεν προβλέπεται να συνεπεξεργάζεται βοθρολύματα και δε θα δέχεται βιομηχανικά λύματα.

Περιπέτειες

Πού "κόλλησε" το έργο

Το έργο της κατασκευής των αντλιοστασίων και της μονάδας του βιολογικού αποτελεί τη συνέχεια του υποέργου των αποχετευτικών δικτύων Νέαπολης, Βουλισμένης και Λατσίδας.

Το έργο ήταν κανονικά να υλοποιηθεί πριν από χρόνια. Είχε ενταχθεί μάλιστα το 2010 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη" (το γνωστό ΕΠΠΕΡΑΑ), αλλά απεντάχθηκε λόγω ζητημάτων που προέκυψαν σχετικά με την πληρότητα της μελέτης, ειδικά σε ό,τι αφορά τα αντλιοστάσια που είχαν υπολογιστεί χωριστά ως προς το οικονομικό αντικείμενο υλοποίησης. Η μελέτη επικαιροποιήθηκε από τη ΔΕΥΑΑΝ, και το έργο, με μέριμνα της Περιφέρειας Κρήτης, εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ 2014-2020.

(Φωτογραφία αρχείου)

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια