Λασίθι

Η Ιεράπετρα χρειάζεται τους εργάτες της

Έκδηλη ανησυχία μεταξύ των αγροτών

Η μεγάλη διαρροή εκπαιδευμένων  αλλοδαπών εργατών γης  που τα τελευταία χρόνια της οικονομικής κρίσης , έφυγαν από την Ιεράπετρα για άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, ή επέστρεψαν στην πατρίδα τους το καλοκαίρι και τώρα αδυνατούν να επιστρέψουν στην Κρήτη, αν και τους χρειάζονται οι παλιοί εργοδότες τους , προκαλεί έκδηλη ανησυχία μεταξύ των αγροτών καθώς η περίοδος των εκτός εποχής κηπευτικών ξεκίνησε και ακολουθεί σε  δυο μήνες το λιομάζωμα, ενώ οι Έλληνες εργάτες Γης είναι είδος υπό εξαφάνιση..

Οι παραγωγοί στην Ιεράπετρα  έχουν ξεκινήσει τις φυτεύσεις των κηπευτικών τους δειλά-δειλά, χωρίς να γνωρίζουν αν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των εντατικών καλλιεργειών του θερμοκηπίου χωρίς να διαθέτουν  τα απαραίτητα εργατικά χέρια.

Πριν δέκα χρόνια στην Ιεράπετρα η πλειονότητα των εργατών γής ήταν υπήκοοι Αλβανίας και Βουλγαρίας, ενώ λιγότεροι σε αριθμό ήταν οι εργάτες από τις υπόλοιπες Βαλκανικές χώρες και τη Ρουμανία.

Από πέρυσι η πλειονότητα των εργατών γής νόμιμων και παράνομων είναι Πακιστανικής υπηκοότητας.

«Αν η πολιτεία εφαρμόσει την τροπολογία του διοικητή της ΑΑΔΕ κ Γιώργου Πιτσιλή που πήρε ΦΕΚ στις 24 Ιουλίου και ορίζει με ποιόν τρόπο θα αποδίδεται ΑΦΜ στον εποχιακό εργάτη γής, για να μπορούμε με το ΑΦΜ του και τον ΑΜΚΑ του, να τον πληρώνουμε με εργόσημο, θεωρώ ότι δεν θα αντιμετωπίσουμε έλλειψη εργατικών χεριών εφέτος αν αξιοποιήσουμε στις καλλιέργειες μας  τους 5.000 περίπου Πακιστανούς  εργάτες που ήδη τους έχουμε και δουλεύουν στα χωράφια μας», μας είπε ο πρόεδρος του Ενιαίου Αγροτικού Συλλόγου Ιεράπετρας κ Γιάννης Γαϊτάνης.

«Ζητούμε να τους δίνεται ΑΦΜ με την προσκόμιση των ταξιδιωτικών τους εγγράφων και εφόσον δεν εκκρεμούν δικαστικές η άλλες αποφάσεις εις βάρος τους. Όλα να γίνονται με την ευθύνη των αρμόδιων ελεγκτικών Αρχών», προσθέτει ο κ Γαϊτάνης.

Η ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΙΤΣΙΛΗ ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΝ ΑΝ ΙΣΧΥΕΙ

Η τροπολογία αυτή  πήρε ΦΕΚ και δημοσιεύτηκε  στις 24 Ιουλίου λόγω των προβλημάτων που αντιμετώπιζαν οι εργοδότες με τα μέτρα για τον κορονοϊό αλλά η πράξη δείχνει ότι τελικά δεν εφαρμόστηκε και οι ΔΟΥ αρνούνται να εκδώσουν ΑΦΜ σε αυτούς τους εργάτες γης.

Η απόφαση του κ Γιώργου Πιτσιλή με αριθμό Α.1174 Απόδοση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) σε πολίτες τρίτης χώρας που απασχολούνται σε αγροτικές εργασίες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου τεσσαρακοστού δεύτερου του Μέρους Θ της από 01.05.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 90), όπως κυρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 4690/2020 (Α΄104) αναφέρεται στην  ανάγκη καθορισμού διαδικασίας απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) σε πολίτες τρίτης χώρας που απασχολούνται σε αγροτικές  εργασίες.

Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), αποφασίζουμε:

Η Φορολογική Διοίκηση δύναται να αποδίδει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), σε φυσικά πρόσωπα, πολίτες τρίτης χώρας που πρόκειται να απασχοληθούν σε αγροτικές εργασίες, ως εποχιακοί εργάτες, σύμφωνα με τις διατάξεις με οίκοθεν ενέργειες, εφόσον έχει στη διάθεσή της τα προσωπικά στοιχεία των εν λόγω προσώπων ήτοι επώνυμο, όνομα, επώνυμο και όνομα πατέρα, όνομα μητέρας, ημερομηνία γέννησης και χώρα γέννησης στο εξωτερικό (διψήφιος κωδικός 1503166-1), φύλο (1: Άρρεν, 2: Θήλυ), Α.Φ.Μ. εργοδότη, καθώς και στοιχεία διαβατηρίου (αριθμό κ΄ ημερομηνία) χώρα κατοικίας. Ως διεύθυνση κατοικίας για την απόδοση Α.Φ.Μ. θα συμπληρώνεται η διεύθυνση του εργοδότη απ’ όπου θα προκύπτει και η αρμόδια Δ.Ο.Υ..

Η απόδοση Α.Φ.Μ. διενεργείται από τη Φορολογική Διοίκηση με κεντρικές διαδικασίες, χωρίς την υποβολή δήλωσης εγγραφής ή άλλου δικαιολογητικού από τα ως άνω πρόσωπα και αφού διαπιστωθεί ότι τα πρόσωπα αυτά δεν είναι ήδη κάτοχοι Α.Φ.Μ..

Για την απόδοση Α.Φ.Μ. διαβιβάζονται από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων προς τη Φορολογική Διοίκηση, συγκεντρωτικές καταστάσεις σε μορφή excel από τις οποίες προκύπτουν τα προσωπικά στοιχεία, κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 1 της παρούσας. Με την ολοκλήρωση της απόδοσης του Α.Φ.Μ. οι καταστάσεις επιστρέφονται στις υπηρεσίες από όπου εστάλησαν, με συμπληρωμένο τον Α.Φ.Μ. των ως άνω προσώπων. Μετά το πέρας των 180 ημερών από την ημερομηνία απόδοσης Α.Φ.Μ. στους πολίτες τρίτης χώρας που πρόκειται να απασχοληθούν ευκαιριακά σε αγροτικές εργασίες, ο Α.Φ.Μ. θα μπαίνει σε αναστολή. Για τη χορήγηση επανεκτύπωσης βεβαίωσης απόδοσης Α.Φ.Μ. υποβάλλεται αίτηση από τον ενδιαφερόμενο στο αρμόδιο Τμήμα Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευση της παρούσας. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια