Λασίθι

Το «ευχαριστώ» της Μαρίας Σπινθούρη μετά την αποχώρησή της από το νοσοκομείου Αγίου Νικολάου

«Στη θέση που υπηρέτησα διορίστηκα μέσω μιας τέτοιας ανοιχτής αξιοκρατικής διαδικασίας , χωρίς να έχω ουδεμία σχέση με πολιτικά πρόσωπα, κόμματα ή συνδικαλιστικούς φορείς».

Μέ ένα συγκινητικό ευχαριστήριο μήνυμα, λέει το δικό της "αντίο" η πρώην Διοικήτρια του Γενικού Νοσοκομείου Λασιθίου-ΓΝΚΥ Νεαπόλεως «Διαλυνάκειο» Μαρίας Σπινθούρη .

Η κ.Σπινθούρη μεταξύ άλλων έκανε έναν απολογισμό της θητείας και της εμπειρίας της σε αυτήν την θέση την οποία και υπηρέτησε για 3,5 χρόνια.

πεδίωξα να εργαστώ αθόρυβα, με όραμα και στοχοπροσήλωση, αξιοποιώντας όλα τα υλικά και ανθρώπινα μέσα, την εμπειρία και τις γνώσεις όλων των εργαζομένων, την καλόπιστη κριτική και την άποψη των εξυπηρετούμενων πολιτών",αναφέρει μεταξύ άλλων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Μαρίας Σπινθούρη, Νοσηλεύτρια Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, Διδάκτωρ Οργάνωσης και Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας , Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

«Έπειτα από 3,5 χρόνια στη Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Λασιθίου-ΓΝΚΥ Νεαπόλεως «Διαλυνάκειο» θα ήθελα μοιραστώ δημόσια ένα σύντομο προσωπικό απολογισμό της θητείας και της εμπειρίας μου σε αυτή τη θέση με στόχο να συμβάλω στην ανάπτυξη γόνιμου διαλόγου για τις υπηρεσίες υγείας στο νομό Λασιθίου.  

Ως εξειδικευμένη επιστήμονας στον τομέα της Οργάνωσης και Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας και εργαζόμενη για πολλά χρόνια στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, υποστηρίζω ακράδαντα ότι οι θέσεις των Διοικητών νοσοκομείων πρέπει να πληρώνονται μέσω αξιοκρατικών διαδικασιών επιλογής και να καταλαμβάνονται από ειδικούς επιστήμονες με τις απαιτούμενες ειδικές γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία.

Στη θέση που υπηρέτησα διορίστηκα μέσω μιας τέτοιας ανοιχτής αξιοκρατικής διαδικασίας με συγκριτική αξιολόγηση και προσωπική συνέντευξη από ειδική επιτροπή χωρίς να έχω ουδεμία σχέση με πολιτικά πρόσωπα, κόμματα ή συνδικαλιστικούς φορείς.

Όπως ενίοτε παρατηρείται σε περιπτώσεις αλλαγής παραδείγματος και πιθανόν και λόγω απουσίας πολιτικών και κομματικών ερεισμάτων, έτυχα μεροληπτικής και ρατσιστικής υποδοχής και κατά καιρούς δέχθηκα κακοπροαίρετη κριτική από λίγους (ευτυχώς) ανθρώπους με ανειλικρινή στάση απέναντι στους πολίτες.

Παρόλα αυτά, είμαι ευτυχής διότι όλοι οι εργαζόμενοι των φορέων ευθύνης μου με τίμησαν με την εμπιστοσύνη, την εκτίμηση, το σεβασμό και τη συνεργασία τους, συμμερίστηκαν το κοινό μας όραμα για βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας και εργάστηκαν και συνεχίζουν να εργάζονται αποτελεσματικά και υπό δύσκολες συνθήκες στενότητας ανθρώπινων και υλικών πόρων. Με τίμησαν επίσης με την εμπιστοσύνη και την υποστήριξή τους δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς, χορηγοί και πολίτες οι οποίοι συνέβαλαν έμπρακτα στην υλοποίηση των στόχων μας.

Από την πλευρά μου, επεδίωξα να εργαστώ αθόρυβα, με όραμα και στοχοπροσήλωση, αξιοποιώντας όλα τα υλικά και ανθρώπινα μέσα, την εμπειρία και τις γνώσεις όλων των εργαζομένων, την καλόπιστη κριτική και την άποψη των εξυπηρετούμενων πολιτών. Προσπάθησα να εφαρμόσω συμμετοχική διοίκηση μέσω στόχων επιδιώκοντας τη μέγιστη δυνατή συναίνεση στη λήψη αποφάσεων, να είμαι δίκαιη και αμερόληπτη και να λαμβάνω αποφάσεις με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και με στόχο το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα για τη λειτουργία όλων των δομών ευθύνης μου.

Μαζί με τους εργαζόμενους καταφέραμε να πετύχουμε σε σημαντικό βαθμό τους στρατηγικούς στόχους που θέσαμε με την ανάληψη των καθηκόντων μου και περιγράφονται στο εγκεκριμένο Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης του φορέα μας για τα έτη 2016-2019 και οι οποίοι ήταν οι ακόλουθοι:

 1. Ενίσχυση του Ρόλου του Νοσοκομείου και Συντονισμός του Συστήματος Εφημέρευσης με τις λοιπές μονάδες
 2. Βελτίωση των Δεικτών Στελέχωσης και Αξιοποίησης του Ανθρώπινου Δυναμικού
 3. Βελτίωση των Δεικτών Ποιότητας, Αποτελεσματικότητας και Αποδοτικότητας
 4. Αναβάθμιση και Βελτίωση της Αξιοποίησης του Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού
 5. Αναβάθμιση και Αξιοποίηση των Κτιριακών Υποδομών, του Ξενοδοχειακού και του Βοηθητικού Εξοπλισμού

Ειδικότερα:

 • Υλοποιήσαμε σημαντικές δράσεις για την αναβάθμιση της ποιότητας και της ασφάλειας των υπηρεσιών
 • Διαχειριστήκαμε αποτελεσματικά τη στενότητα των διαθέσιμων πόρων
 • Αξιοποιήσαμε εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης
 • Αναπτύξαμε νέα τμήματα και δομές
 • Ανοίξαμε το μεγαλύτερο μέρος των κλειστών και αδιάθετων χώρων του παλαιού κτιρίου
 • Υλοποιήσαμε την ανακατασκευή, επισκευή και ανακαίνιση μεγάλου μέρους των κτιριακών υποδομών και του βιοϊατρικού και μηχανολογικού εξοπλισμού
 • Διενεργήσαμε σημαντικό αριθμό προσλήψεων προσωπικού και διαγωνισμών έργων και προμηθειών
 • Υλοποιήσαμε δράσεις βελτίωσης της διοικητικής και οικονομικής αποδοτικότητας, δράσεις βελτίωσης της προσβασιμότητας και της εξυπηρέτησης του πολίτη, δράσεις συνεχιζόμενης εκπαίδευσης κλπ.

Αναλυτικά, οι επιτευχθείσες δράσεις για την τριετία 2016-2018 για το Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου στη διαδρομή: Αρχική  Το Νοσοκομείο  Στατιστικά-Λειτουργικά Στοιχεία  Δημόσιος Απολογισμός Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου περιόδου 2016-2018, και στο σύνδεσμο: www.agnhosp.gr/to-nosokomeio/statistika-leitoyrgika-stoicheia.

Οι προσπάθειές μας αξιολογούνται θετικά από την πλειοψηφία των εξυπηρετούμενων πολιτών, όπως διαπιστώνουμε από την καθημερινή επαφή μαζί τους, ενώ σημαντική ήταν και η διάκρισή μας την πανελλήνια διοργάνωση για την επιβράβευση των βέλτιστων πρακτικών στον τομέα της υγείας «Healthcare Business Awards 2019», στην οποία βραβευθήκαμε με το Ασημένιο Βραβείο (πρώτο) στην κατηγορία «Αποτελεσματική Διοίκηση Κλινικής - Δημοσίου Νοσοκομείου».

Παρά το σημαντικό έργο που επιτεύχθηκε, ο φορέας μας εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα όπως η σοβαρή υποστελέχωση, η υπολειτουργία υπηρεσιών και τμημάτων, η παλαιότητα και ανεπάρκεια των κτιριακών υποδομών και του εξοπλισμού, οι δυσκολίες ανάπτυξης νέων δομών και αποδοτικότερης αξιοποίησης των υλικών και ανθρώπινων πόρων κλπ. Τα προβλήματα αυτά κατέστη δύσκολο να αντιμετωπιστούν, κυρίως λόγω των διαχρονικών στρεβλώσεων του τομέα υγείας στο νομό, της έλλειψης ιατρών συγκεκριμένων ειδικοτήτων, του ανεπαρκούς αριθμού προσλήψεων μόνιμου προσωπικού, του χαμηλού βαθμού προτίμησης των δομών του νομού από επαγγελματίες υγείας, του μεγάλου αριθμού άγονων προκηρύξεων, της αδυναμίας πρόσληψης επικουρικού προσωπικού λόγω έλλειψης συγκεκριμένων ειδικοτήτων, του κατακερματισμού των δομών, των αλληλοσυγκρουόμενων επιδιώξεων και των δυσκολιών μετακινήσεων προσωπικού μεταξύ αυτών, του ανεπαρκούς αριθμού οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού, της ελλιπούς χρηματοδότησης κλπ.

Κατά την επιστημονική μου άποψη και από την εμπειρία μου στη θέση που υπηρέτησα, θεωρώ ότι ένα από τα πιο σοβαρά προβλήματα του τομέα υγείας στο νομό είναι η προβληματική διάρθρωσή του και ο κατακερματισμός των δομών που έχει ως αποτέλεσμα την ελλιπή παροχή φροντίδας στους πολίτες.

 Η υπολειτουργία ομοειδών, υποστελεχωμένων, κατακερματισμένων και επιστημονικά μη διασυνδεόμενων δομών υγείας, εκτός από την προφανή κατασπατάληση πολύτιμων ανθρώπινων και υλικών πόρων, ενέχει πρωτίστως κινδύνους για την ποιότητα και την ασφάλεια των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Συνεπώς, η αντιμετώπιση των στρεβλώσεων του συστήματος και η ανάπτυξη κάθε δομής υγείας του νομού με τη μορφή και σύμφωνα με τις ανάγκες που οφείλει να καλύψει και το ρόλο που καλείται να επιτελέσει (και όχι με κριτήριο τις τοπικές, πολιτικές ή συντεχνιακές πιέσεις) είναι μονόδρομος. Οι πόροι και τα μέσα ήταν και θα είναι πεπερασμένα και η ανάγκη για ορθολογικότερη και αποδοτικότερη κατανομή τους είναι επιστημονικά, ηθικά, κοινωνικά και οικονομικά επιβεβλημένη. 

Οι συνθήκες είναι πλέον ώριμες για να ανοίξει μια ειλικρινής δημόσια συζήτηση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Το δημογραφικό και επιδημιολογικό προφίλ του νομού έχει αλλάξει, οι συνθήκες μετακίνησης και οι τεχνολογικές δυνατότητες έχουν βελτιωθεί και οι πολίτες είναι πιο ενημερωμένοι και απαιτητικοί. Λύσεις υπάρχουν και πρέπει να υποστηριχθούν και να κοινοποιηθούν στους πολίτες από τους ίδιους τους εργαζόμενους του συστήματος πρωτίστως, χωρίς ιδιοτέλειες και τοπικιστικές διαμάχες και με στόχο την παροχή ολοκληρωμένων, ποιοτικών, ασφαλών και προσβάσιμων υπηρεσιών υγείας προς όλους τους πολίτες.

Με αίσθημα ευγνωμοσύνης, θα ήθελα να απευθύνω τις ειλικρινείς και εγκάρδιες ευχαριστίες μου: 

 • Σε όλους τους εργαζόμενους των φορέων ευθύνης μου συνολικά και στον καθένα προσωπικά για τον επαγγελματισμό, την ευσυνειδησία, την εμπιστοσύνη, την ειλικρινή και αμέριστη υποστήριξή τους, τη σκληρή δουλειά και την καθοριστική συμβολή τους στην επίτευξη των υλοποιηθέντων στόχων.
 • Στους αναπληρωτές Διοικητές των Νοσοκομείων-Κέντρων Υγείας του νομού, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Διευθυντές και τους Προϊστάμενους των Υπηρεσιών και των Τμημάτων, τα Επιστημονικά Συμβούλια, τους Συλλόγους Εργαζομένων και τα λοιπά συλλογικά όργανα για την υποδειγματική συνεργασία, την υποστήριξη, την αποτελεσματικότητα και τις άρτιες εισηγήσεις τους.
 • Στην προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και της 7ης ΥΠΕ Κρήτης για την εμπιστοσύνη, την αξιοκρατική διαδικασία επιλογής μου, την άριστη συνεργασία και την ουσιαστική ηθική και υλική υποστήριξη των δομών υγείας του νομού
 • Στην Περιφέρεια Κρήτης, στους Δήμους Αγίου Νικολάου, Ιεράπετρας και Σητείας, στο Κέντρο Υγείας Τζερμιάδου και όλους τους δημόσιους τοπικούς παράγοντες, φορείς και αρχές για την ηθική και υλική υποστήριξη και τη συνεργασία
 • Σε όλους τους τοπικούς φορείς, συλλόγους, ενώσεις, ιδιώτες χορηγούς και εθελοντές για την εμπιστοσύνη και την έμπρακτη αρωγή τους.
 • Σε όλους τους πολίτες του νομού για την εμπιστοσύνη τους στις δομές υγείας του νομού μας και την αναγνώριση του έργου που επιτελέστηκε

Εύχομαι, τέλος, καλή επιτυχία στη νέα Διοίκηση του φορέα και στη νέα ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και της 7ης ΥΠΕ Κρήτης και τους ευχαριστώ επίσης για την υποστήριξη και τη συνεργασία.

Παραμένω μάχιμη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και αισιοδοξώ, γιατί:

«Αν δεν ελπίζεις το ανέλπιστο, δεν θα το βρεις» (Ηράκλειτος, 544-484 π.Χ.)».

 

 

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια