Λασίθι

Άγιος Νικόλαος: «Ναι» με αστερίσκους για τη μαρίνα

Θετική γνωμοδότηση από το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Νικολάου για την τουριστική επένδυση στην Ελούντα

«Ναι» αλλά με συγκεκριμένες παρατηρήσεις είπε το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Νικολάου για τη σχεδιαζόμενη μαρίνα στην προωθούμενη σύνθετη τουριστική επένδυση “Elounda Hills” της εταιρείας “Mirum Hellas A.E.” στα Πλευρά, ενώ την ίδια ώρα από θεσμικούς φορείς, όπως το ΤΕΕ/ΤΑΚ, εκφράζονται μια σειρά από επιφυλάξεις και ενστάσεις για τα όσα προβλέπονται στον επιμέρους σχεδιασμό της μαρίνας...

Η μαρίνα του “Elounda Hills”, η περιβαλλοντική μελέτη της οποίας περνά αυτές τις μέρες από την κρίση των εμπλεκόμενων φορέων, προτείνεται να αναπτυχθεί στη ζώνη αιγιαλού και παραλίας και στον παρακείμενο θαλάσσιο χώρο, προ ακινήτου ιδιοκτησίας της “Mirum Hellas A.E.”.

Η σχεδιαζόμενη μαρίνα θα εκτείνεται σε 123 στρέμματα θαλάσσιας επιφάνειας και θα καταλαμβάνει χερσαία ζώνη 43 στρεμμάτων, με τη μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση να ανέρχεται σε 8.100 τ.μ. Θα διαθέτει λιμενική εγκατάσταση πρόσδεσης και εξυπηρέτησης super-yachts, ενώ προβλέπεται η υλοποίηση ζώνης περιπάτου και αναψυχής. Συνολικά, η μαρίνα του “Elounda Hills” θα αποτελείται από 202 θέσεις ελλιμενισμού, από τις οποίες θα είναι 64 μόνιμες και 138 εποχικές. Η εγκατάσταση θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, κτήριο γραφείων διοίκησης, πύργο ελέγχου, φυλάκια εισόδου, ξενοδοχείο, εμπορικά καταστήματα, εστιατόρια, αναψυκτήρια, υπαίθριο χώρο πολιτιστικών δραστηριοτήτων και ελικοδρόμιο.

Ο κατά προσέγγιση προϋπολογισμός κατασκευής των έργων της μαρίνας “Elounda Hills” (συμπεριλαμβανομένων λιμενικών έργων, έργων χερσαίας ζώνης και Η/Μ εγκαταστάσεων και δικτύων) ανέρχεται σε 18.000.000 ευρώ.

H Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη μαρίνα, που θα δεσπόζει στη μεγάλη τουριστική επένδυση στη θέση Πλευρά, είχε περάσει στα τέλη της άνοιξης από το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Νικολάου. Τότε το Σώμα είχε γνωμοδοτήσει καταρχήν θετικά, με ορισμένες παρατηρήσεις.

Οι παρατηρήσεις

Προχθές, κατά την αποχαιρετιστήρια συνεδρίαση του απερχόμενου Δημοτικού Συμβουλίου, τέθηκε ξανά στο τραπέζι η ΜΠΕ για τη μαρίνα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, παρουσία εκπροσώπων της επενδύτριας εταιρείας, που δέχτηκαν ερωτήματα και έδωσαν τις δικές τους απαντήσεις, αποφάσισε με ευρεία πλειοψηφία (16 ψήφους υπέρ και 3 κατά) να υιοθετηθεί η απόφαση του περασμένου Απριλίου.

Επικύρωσε, δηλαδή, το γνωμοδοτικό «ναι» για τη μαρίνα, με τις εξής παρατηρήσεις:

- Να εξεταστεί η μείωση του συντελεστή δόμησης, με την παράλληλη παρατήρηση για περιορισμό του ύψους των κτηρίων στα 10,5 μέτρα για την ενιαία κτηριακή αντιμετώπιση του χώρου.

- Να ζητηθούν ειδικοί όροι δόμησης για ένα ή δύο κτήρια που θα χρησιμοποιηθούν για τη διαχείμαση σκαφών, όπου τα 10,5 μέτρα δε φτάνουν.

- Να περιοριστεί το πλάτος των δρόμων.

- Να διασφαλιστεί η πρόσβαση των πολιτών.

Επιφυλάξεις από το ΤΕΕ/ΤΑΚ

Την ίδια ώρα, επιφυλάξεις και ενστάσεις για τα όσα προβλέπονται στον σχεδιασμό της μαρίνας, με βάση τη σχετική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, εκφράζει το ΤΕΕ/ΤΑΚ.

Σε επιστολή της προς το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης και το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Νικολάου, η πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Τμήματος Ανατολικής Κρήτης του ΤΕΕ, Ειρήνη Βρέντζου, αναφέρει:

«Τις μέρες αυτές συζητείται στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγ. Νικολάου και στο Περιφερειακό Συμβούλιο η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) που αφορά στη “Μαρίνα Elounda Hills” στην περιοχή Πλευρά της Ελούντας και συγκεκριμένα εξετάζει την κατασκευή των λιμενικών και χερσαίων υποδομών του τουριστικού λιμένα, καθώς και την εν συνεχεία λειτουργία του.

Ως ΤΕΕ/ΤΑΚ και όντας υπέρ των επενδύσεων που συνάδουν με το αναπτυξιακό πρότυπο της Κρήτης, υλοποιούμενες όμως με πλήρεις μελέτες και με σεβασμό στο περιβάλλον, αφού μελετήσαμε τον φάκελο της ΜΠΕ διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν βασικές ελλείψεις στον φάκελο της ΜΠΕ, καθώς και στοιχεία που δε συνάδουν με τα χαρακτηριστικά της ευρύτερης περιοχής του κόλπου του Μεραμπέλου και του δήμου Αγίου Νικολάου, και θεωρούμε ότι θα τροποποιήσουν προς το αρνητικό τα χαρακτηριστικά της περιοχής, με κίνδυνο να οδηγήσουν σε μη αναστρέψιμα αρνητικά αποτελέσματα. Τα κυριότερα από τα στοιχεία αυτά είναι τα παρακάτω:

1. Δεν υπάρχει ακτομηχανική μελέτη. Σύμφωνα με τις παρ. 5 και 6 του παραρτήματος 4.3: Ομάδα 3η «Λιμενικά έργα» της Υ.Α. με αριθμ. οικ.: 170225/20-01-14 (ΦΕΚ 135/Β’/27-01-2014) «Εξειδίκευση των περιεχομένων των φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α’ της απόφασης του υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αρ. 1958/2012 (Β’ 21), όπως ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 4014/2011 (Α’ 209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας».

Η έλλειψη ακτομηχανικής μελέτης καθιστά αδύνατη την εκτίμηση των επιπτώσεων στο παράκτιο μέτωπο.

2. Το επίπεδο της μελέτης απέχει πολύ από το να είναι Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, ούτε καν επίπεδο Προμελέτης αποτελεί σε όλα τα επίπεδα. Στην περιγραφή των έργων, σε επίπεδο κειμένου αλλά και σχεδίων, στην εκτίμηση των επιπτώσεων, στην παράθεση σε ίδιο επίπεδο εναλλακτικών προτάσεων, αλλά και στην ουσιαστική περιβαλλοντική αξιολόγησή τους.

3. Η πολεοδόμηση της χερσαίας ζώνης. Με ποιες αποφάσεις έχουν οριστεί τα οικοδομικά τετράγωνα και πώς ορίστηκε η δόμηση;

4. Η έλλειψη σεβασμού στα ιδιαίτερα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής. Θεωρούμε ότι με τις προτεινόμενες παρεμβάσεις θα δομηθεί υπέρμετρα η συνολική έκταση, αλλοιώνοντας τελείως τα χαρακτηριστικά της και ανατρέποντας προς το χειρότερο τη μέχρι τώρα ανάπτυξη των μεγάλων τουριστικών μονάδων της περιοχής με χαμηλά κτήρια ενταγμένα στο φυσικό ανάγλυφο και περιβάλλον. Θυμίζουμε ότι αντίστοιχες λογικές έχουν αναπτυχθεί και αποτύχει παταγωδώς στο παράκτιο μέτωπο της Ισπανίας και σίγουρα δε θέλουμε κάτι τέτοιο να συμβεί στην περιοχή μας.

Ιδιαίτερα θυμίζουμε και το κείμενο του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου της Περιφέρειας Κρήτης (που το επικαλείται η ίδια η Μελέτη), όπου στη σελίδα 2.605 αυτού, ως εφαρμογή των απαιτήσεων της Σύμβασης για το Τοπίο, αναφέρει τον κόλπο του Μεραμπέλου και την ευρύτερη περιβάλλουσα περιοχή ως «τοπία ιδιαίτερης σημασίας» εντός του ενιαίου δικτύου των «περιοχών με φέρουσα ικανότητα φυσικού και πολιτιστικού κεφαλαίου», που σημαίνει ότι επιβάλλεται να διατηρήσει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει αυτά να ανατραπούν.

5. Η κατασκευή γίνεται υποθαλάσσια επί 3 στρεμμάτων ποσειδονιών.

Συνοψίζοντας, καλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγ. Νικολάου αλλά και το Περιφερειακό Συμβούλιο να δεχτούν τα σημεία που θέτουμε και να τα συμπεριλάβουν στις γνωμοδοτήσεις τους προς την αρμόδια Υπηρεσία, και συνεπώς να καλέσουν την ιδιοκτήτρια εταιρεία να τα επανεξετάσει ουσιαστικά, και να επανέλθει με τα στοιχεία που απαιτούνται, προκειμένου να συζητηθεί ουσιαστικά το θέμα», καταλήγει η επιστολή-ανακοίνωση που υπογράφει η πρόεδρος της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ...

Σχόλια