Λασίθι

Ρύθμιση οφειλών στον Δήμο Οροπεδίου Λασιθίου

Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των είκοσι ευρώ

Ο Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73Α /17-5-2019) «Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους ΟΤΑ α΄ βαθμού, Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις» ανακοινώνει:

Τη δυνατότητα ρύθμισης:

 • Οφειλών που έχουν βεβαιωθεί ή πρόκειται να βεβαιωθούν έως 16 Ιουλίου 2019.
 • Οφειλών που τελούν σε αναστολή, διοικητική ή εκ του νόμου.
 • Οφειλών που έχουν υπαχθεί σε προηγούμενη ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, η οποία εξακολουθεί να είναι σε ισχύ.
 • Οφειλών που δεν έχουν βεβαιωθεί, επειδή εκκρεμεί για αυτές δικαστική αμφισβήτηση σε οποιοδήποτε βαθμό εφόσον, στην τελευταία περίπτωση, ο οφειλέτης παραιτηθεί από τα ασκηθέντα ένδικα βοηθήματα ή μέσα. Αν με το ένδικο βοήθημα είχε υποβληθεί και αίτημα συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς, η ανωτέρω παραίτηση καταλαμβάνει και το αίτημα αυτό.

Προσαυξήσεις και τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους, ρυθμίζονται και καταβάλλονται με απαλλαγή σε ποσοστό ανάλογο με τον αριθμό των δόσεων, ως εξής:

 • Αν εξοφληθούν Εφάπαξ με απαλλαγή 100%
 • Αν εξοφληθούν σε 2 έως 24 δόσεις με απαλλαγή 80%
 • Αν εξοφληθούν σε 25 έως 48 δόσεις με απαλλαγή 70%
 • Αν εξοφληθούν σε 49 έως 72 δόσεις με απαλλαγή 60%
 • Αν εξοφληθούν σε 73 έως 100 δόσεις με απαλλαγή 50%

Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των είκοσι ευρώ.

Για την υπαγωγή στη ρύθμιση πρέπει να καταβληθεί η πρώτη δόση εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησης υπαγωγής, διαφορετικά η αίτηση θεωρείται ως μη υποβληθείσα.

Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου μήνα, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στην ανωτέρω ρύθμιση λήγει στις 16 Σεπτεμβρίου 2019.

Ειδικότερα, για τη βεβαίωση τελών διαμονής παρεπιδημούντων και εκδιδομένων λογαριασμών, ο αιτών υποβάλλει μαζί με την αίτηση βεβαίωσης τα εξής, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά:

 • Δήλωση Τελών ανά τρίμηνο/μήνα (όπως υποβάλλεται η δήλωση Φ.Π.Α.)
 • Δηλώσεις Φ.Π.Α.
 • Ισοζύγια (Ομάδα 7)
 • Βιβλία Εσόδων
 • Εικόνα TAXISnet
 • Λοιπά δικαιολογητικά ειδικών περιπτώσεων (π.χ. Χονδρική πώληση, μίσθωση, υποκαταστήματα κ.λπ.)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην οικονομική υπηρεσία του δήμου και στα τηλέφωνα 2844340153, 2844340157, για να εξυπηρετούνται τις εργάσιμες ημέρες από 9:00 έως 13:00.

 

 

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια