Λασίθι

«Έρχεται» το έργο για τα αρδευτικά δίκτυα

Αναρτήθηκε στη «Διαύγεια» η διακήρυξη σύμβασης

Στις 3 Ιουλίου «κληρώνει» για το έργο που περιμένει χρόνια το Οροπέδιο

Στις 3 Ιουλίου “κληρώνει” για το ζωτικής σημασίας για το Οροπέδιο Λασιθίου έργο των αρδευτικών δικτύων. Έργο που, μετά από μακρά αναμονή, προκηρύχθηκε επιτέλους από το υπουργείο Υποδομών και έρχεται να αποκαταστήσει μια μεγάλη αδικία στην παραγωγική περιοχή του Οροπεδίου, που το περιμένει χρόνια, μιας και συγκαταλέγεται στο “πακέτο” των αντισταθμιστικών έργων του φράγματος Αποσελέμη...

Σύμφωνα με τη διακήρυξη της σύμβασης του έργου, ύψους 11,5 εκατ. ευρώ (μαζί με τον ΦΠΑ), που δημοσιεύτηκε από το υπουργείο στη “Διαύγεια”, οι ενδιαφερόμενες τεχνικές εταιρείες έχουν περιθώριο να καταθέσουν ηλεκτρονικά τις προσφορές τους μέχρι τις 3 Ιουλίου, ενώ η αποσφράγιση των προσφορών που θα κατατεθούν έχει προγραμματιστεί για τις 9 Ιουλίου.

Το έργο με τίτλο “Αρδευτικά δίκτυα λιμνοδεξαμενής Αγίου Γεωργίου Οροπεδίου Λασιθίου”, προϋπολογισμού 11,5 εκατ. ευρώ, αφορά στην κατασκευή του αρδευτικού δικτύου της λιμνοδεξαμενής Αγίου Γεωργίου, η οποία έχει κατασκευαστεί σε θέση που βρίσκεται 1,5 χλμ. νοτιοανατολικά του οικισμού Άγιος Γεώργιος, και η οποία συλλέγει μέρος των παροχών του χειμάρρου Χαυγά, με σκοπό να εξυπηρετήσει τις αρδευτικές ανάγκες της περιοχής. Το αρδευτικό δίκτυο αναμένεται να καλύψει καλλιεργούμενη έκταση 13.370 στρεμμάτων, η οποία βρίσκεται στο δυτικό τμήμα του Οροπεδίου και δεν καλύπτεται από το υφιστάμενο δίκτυο άρδευσης. Προϊσταμένη Αρχή τής ως άνω σύμβασης έργου θα είναι η Διεύθυνση Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Δ19) της ΓΔΥΛΙΚΥ της Γενικής Γραμματείας Υποδομών (ΓΓΥ) του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, και διευθύνουσα υπηρεσία η Διεύθυνση Υδραυλικών Έργων του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε.

Όπως αναφέρεται στην Υπουργική Απόφαση διακήρυξης της σύμβασης που αναρτήθηκε στη “Διαύγεια”, το αρδευτικό δίκτυο Αγίου Γεωργίου περιλαμβάνει την κατασκευή των επιμέρους έργων:

- Αγωγού μεταφοράς από τη λιμνοδεξαμενή στο αντλιοστάσιο, μήκους 2.297 μ., και καταθλιπτικού αγωγού από το αντλιοστάσιο στη δεξαμενή αναρρύθμισης, μήκους 360 μ., από Χ/Σ διατομής Φ700.

- Αντλιοστασίου που κατασκευάζεται στο πλάτωμα του παλιού λατομείου, ορθογωνικής κάτοψης, διαστάσεων 9,40x15,90x6,90 μ. Είναι υπέργειο με φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα, εξοπλισμένο με τα αναγκαία ηλεκτρομηχανολογικά έργα, για την ανύψωση του αρδευτικού νερού στη δεξαμενή αναρρύθμισης.

- Δεξαμενής αναρρύθμισης, στον λόφο που βρίσκεται νοτιοανατολικά του Οροπεδίου, ημιυπέργειας, ορθογωνικής κάτοψης, διαστάσεων 42,0x27,0x5,0 μ., με κατακόρυφα τοιχία από οπλισμένο σκυρόδεμα, η οποία θα φέρει μεταλλικό στέγαστρο.

- Δευτερευόντων αγωγών 1 έως 9 και τριτευόντων αγωγών από HDPE κλάσης 12,5 atm, διατομής από Φ110 έως Φ355, συνολικού μήκους 55.400 μ.

Σύμφωνα με τη διακήρυξη του έργου:

Ο κεντρικός αγωγός μεταφέρει τις παροχές άρδευσης στους δευτερεύοντες και τους τριτεύοντες αγωγούς τού δικτύου άρδευσης, το οποίο έχει ακτινωτή διάταξη. Η μέθοδος άρδευσης που προβλέπεται είναι με μικροπαροχές (στάγδην άρδευση). Σε ό,τι αφορά τη διαδρομή των αγωγών, οι προβλεπόμενοι αγωγοί χαράσσονται κατά μήκος των υφιστάμενων αγροτικών οδών. Στις περιοχές όπου δεν υφίστανται οδοί, οι αγωγοί προβλέπεται να κατασκευαστούν κατά μήκος των ορίων μεταξύ των αγροτεμαχίων. Επίσης, θα χαραχθεί οδός πρόσβασης στο αντλιοστάσιο και τη δεξαμενή αναρρύθμισης.

Για την εύρυθμη λειτουργία του, το δίκτυο θα εξοπλιστεί με συσκευές ασφάλειας, ελέγχου, λειτουργίας και συντήρησης (δικλίδες, μετρητές παροχής, αερεξαγωγοί, εκκενωτές, υδροληψίες κ.λπ.). Οι συσκευές θα προστατευτούν με φρεάτια από οπλισμένο σκυρόδεμα.

- Στον περιβάλλοντα χώρο του αντλιοστασίου και της δεξαμενής, και στον δρόμο πρόσβασης από το αντλιοστάσιο στη δεξαμενή, προβλέπεται να γίνει δενδροφύτευση. Επίσης, προβλέπεται φυτοτεχνική διευθέτηση των τυχόν πρόσθετων χώρων στους δρόμους που θα απαιτηθούν, κατά την κατασκευή του έργου. Τέλος, προβλέπεται διαμόρφωση ηπιότερων πρανών στην περιοχή τού λατομείου με φυτοκάλυψή τους, όπως ορίζεται στην περιβαλλοντική αδειοδότηση και σύμφωνα με τη μελέτη φύτευσης.

Ξεπερνά τα 9 εκατ. ευρώ το έργο

Η αξία χωρίς ΦΠΑ για το έργο “Αρδευτικά δίκτυα λιμνοδεξαμενής Αγίου Γεωργίου Οροπεδίου Λασιθίου” ανέρχεται στο ποσό (χωρίς ΦΠΑ) των 9.314.516,13 ευρώ. Το κριτήριο ανάθεσης βάσει του οποίου θα γίνει η ανάθεση της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Ο χρονικός ορίζοντας υλοποίησης του έργου ορίζεται στους 30 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, ΕΔΩ, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 3η/7/2019 και ώρα 11 π.μ., ενώ η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών που θα κατατεθούν θα γίνει στις 9/7/2019 και ώρα 10 π.μ.

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια