Λασίθι

Ημερίδα για γενικό κανονισμό για την προστασία των προσωπικών δεδομένων

Μία ενδιαφέρουσα ημερίδα με θέμα τον γενικό κανονισμό για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (GDPR), τη νομική διάσταση και πρακτική εφαρμογή, θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 2 Ιουνίου και ώρα 6 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Λασιθίου στον Άγιο Νικόλαο.

Με αφορμή την εφαρμογή του νέου Γενικού Κανονισμού 679/2016 (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών», ο Δικηγορικός Σύλλογος Λασιθίου και το Επιμελητήριο Λασιθίου, συνδιοργανώνουν την ενδιαφέρουσα αυτή ημερίδα.

Ο νέος Γενικός Κανονισμός αντικατέστησε τη μέχρι πρότινος ισχύουσα Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου και την εθνική νομοθεσία που την ενσωμάτωσε με το ν. 2472/1997, διαλαμβάνοντας σειρά νέων σημαντικών ρυθμίσεων, οι οποίοι είτε αποτελούν τη μετεξέλιξη των προϋφιστάμενων, είτε εισάγονται για πρώτη φορά.

Ομιλητές στην ημερίδα, της οποίας η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους θα είναι οι κύριοι:

Λεωνίδας Κοτσαλής, Καθηγητής ποινικού δικαίου της Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών και  Επισκέπτης Καθηγητής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, τέως τακτικό μέλος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Δικηγόρος, και

Δημήτρης Ζωγραφόπουλος, Διδάκτωρ Νομικής, Επιστημονικός Συνεργάτης της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Δικηγόρος.

 

 

 

               

 

Σχόλια