Λασίθι

Ο στόχος επετεύχθη για την άρδευση καλλιεργειών στην Ιεράπετρα

Μετά την κατάθεση σχετικών αιτημάτων που αφορούσαν την τροποποίηση των Σχεδίων Βελτίωσης, ώστε να ενταχθούν ως επιλέξιμες δαπάνες και εκείνες που αφορούσαν στην κατασκευή σιδερένιων, πλαστικών η τσιμεντένιων δεξαμενών αποθήκευσης βρόχινου νερού, και μετά την υποστήριξη αυτών των δίκαιων αιτημάτων από το βουλευτή Ηρακλείου Σωκράτη Βαρδάκη, ο στόχος επετεύχθη.

Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, έκανε δεκτή την πρόταση του βουλευτή Ηρακλείου Σωκράτη Βαρδάκη, ώστε να καταστούν επιλέξιμες οι δαπάνες στα Σχέδια βελτίωσης, για την κατασκευή ομβροδεξαμενών, με σκοπό την αποθήκευση βρόχινου νερού, το οποίο θα χρησιμοποιείται στην άρδευση θερμοκηπιακών καλλιεργειών.

Με τις αλλαγές της 2ης τροποποίησης των Σχεδίων Βελτίωσης το ΥΠΑΑΤ, ενσωμάτωσε ως επιλέξιμη και επιδοτούμενη, τη δαπάνη για την κατασκευή ομβροδεξαμενών, με στόχο την άρδευση θερμοκηπίων ή εγκαταστάσεων τύπου τολ (πυραμίδας).

Συγκεκριμένα στο άρθρο 9 της υπουργικής απόφασης για τα Σχέδια Βελτίωσης, προστίθεται εδάφιο 1.2.7 ως εξής: «1.2.7 Είναι επιλέξιμη κάθε είδους ομβροδεξαμενή (πλαστική, τσιμεντένια, μεταλλική κ.λπ.) για την εξυπηρέτηση θερμοκηπίων ή εγκαταστάσεων τύπου τολ, υπό την προϋπόθεση ότι η ομβροδεξαμενή θα γεμίζει από τα όμβρια ύδατα που κυρίως προέρχονται από την απορροή εγκαταστάσεων της εκμετάλλευσης».

Όπως είχε επισημάνει με επιστολή του ο κ. Σωκράτης Βαρδάκης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Ευάγγελο Αποστόλου, η 1η τροποποίηση Σχεδίων Βελτίωσης, καθιστούσε επιλέξιμες τις ομβροδεξαμενές μόνο για ύδρευση ζώων.

Η δύσκολη όμως περίοδο που διανύουμε, λόγω της παρατεταμένης ανομβρίας, που πλήττει κυρίως τις νότιες ξηροθερμικές περιοχές της Κρήτης και ιδιαίτερα τις περιοχές οι οποίες είναι υψηλής παραγωγικότητας, με εκτεταμένες θερμοκηπιακές καλλιέργειες, όπως νότια των Νομών Χανίων Ηρακλείου και Λασιθίου, καθιστούσαν αναγκαία την επιλεξιμότητα δημιουργίας τέτοιων υποδομών.

Όπως είχε τονίσει πριν από ένα μήνα στην επιστολή του ο κ. Βαρδάκης, «η έλλειψη αρδευτικών έργων, φραγμάτων και ταμιευτήρων, αλλά και οι μεγάλες απώλειες που παρουσιάζουν τα υφιστάμενα δίκτυα και με δεδομένη την μεγάλη ζήτηση για νερό άρδευσης στις περιοχές αυτές, έχουν οδηγήσει τους παραγωγούς στην αξιοποίηση κάθε δυνατού μέσου, για την διαχείριση των πολύτιμων υδατικών πόρων. Τέτοιες παρεμβάσεις αποτελούν οι ομβροδεξαμενές, η πλήρωση των οποίων γίνεται με νερό της βροχής».

Στην Ιεράπετρα, όπου υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με την εξασφάλιση του αρδευτικού νερού, η επιλεξιμότητα και η επιδότηση των δεξαμενών αποθήκευσης του βρόχινου νερού που αν δεν συγκεντρωθεί και αποθηκευτεί κάπου, για να χρησιμοποιηθεί στις καλλιέργειες πριν καταλήξει στη θάλασσα, θα ανακουφίσει οικονομικά τους αγρότες, που είχαν σχεδιάσει να κατασκευάσουν ομβροδεξαμενές, ενόψει της νέας δύσκολης καλλιεργητικής περιόδου, που θα ξεκινήσει εκτός απροόπτου τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.

 

 

Σχόλια