Ηράκλειο

ΕΤΒΑ: Βάζει "χέρι" σε επιχειρήσεις και ιδιοκτήτες της Βιομηχανικής Περιοχής - Αναστάτωση από τον νέο κανονισμό

Καμπανάκι” για τη λειτουργία της Βιομηχανικής Περιοχής του Ηρακλείου από τους εγκατεστημένους επιχειρηματίες - Σοβαρές αντιδράσεις προκαλεί ο νέος προτεινόμενος κανονισμός λειτουργίας της ΕΤΒΑ σε επιχειρηματίες της ΒΙΠΕΗ

Σοβαρές αντιδράσεις προκαλεί ο νέος προτεινόμενος κανονισμός λειτουργίας από εκπροσώπους των εγκατεστημένων επιχειρήσεων της Βιομηχανικής Περιοχής Ηρακλείου. Όπως υποστηρίζει ο πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Βιομηχανικής Περιοχής Ηρακλείου (ΣΕΒΠΗ) Λευτέρης Αντωνακάκης, δημιουργούνται εύλογα ερωτήματα, με άμεση συνέπεια να είναι ορατός ο κίνδυνος να υπάρξουν προβλήματα στη λειτουργία της Βιομηχανικής Περιοχής.

Όπως επισημαίνει, υπάρχουν ζητήματα υπερεξουσιών, ενώ με τον νόμο του Δεκεμβρίου το κράτος υποκαθίσταται από την ΕΤΒΑ-ΒΙ.ΠΕ.

Ειδικότερα, τον Δεκέμβριο του 2022 ψηφίστηκε νομοσχέδιο που αλλάζει άρδην την επιχειρηματική ζώνη σε βιομηχανικές περιοχές, όπως είναι εκείνη του Ηρακλείου. Το επιχειρηματικό τοπίο μεταβάλλεται, ενώ από την 1η Ιανουαρίου ξεκίνησε να εφαρμόζεται με σταδιακό τρόπο. Μέχρι και πρόσφατα, το καθεστώς των επιχειρήσεων της Βιομηχανικής Περιοχής Ηρακλείου προσδιοριζόταν τόσο από την ΕΤΒΑ Βιομηχανικές Περιοχές Α.Ε., όσο και από τον Δήμο όπου ανήκει η Βιομηχανική Περιοχή του κάθε νομού.

Με το εν λόγω νομοσχέδιο που ψηφίστηκε και έγινε νόμος του κράτους (4982/2022) υπήρξαν σοβαρές αλλαγές στον φορέα διαχείρισης. Ο Δήμος σταματάει να υπάρχει, ενώ πλέον τον πλήρη έλεγχο αποκτάει η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ.

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Βιομηχανικής Περιοχής Ηρακλείου (ΣΕΒΠΗ) Λευτέρης Αντωνακάκης, μιλώντας στο neakriti.gr, υποστήριξε ότι «όλο αυτό το προηγούμενο χρονικό διάστημα εμείς, οι επιχειρηματίες που έχουμε εγκατεστημένες επιχειρήσεις, είχαμε δύο φορείς-οργανισμούς που μας “τραβούσαν χρήμα” από την τσέπη: τον Δήμο και την ΕΤΒΑ. Και οι δύο είχαν την αξίωση, για τους ίδιους λόγους, να παίρνουν χρήμα. Θέλαμε, λοιπόν, στο καινούργιο νομοσχέδιο, το οποίο σε επίπεδο διαβούλευσης (όχι σε επίπεδο ψήφισης) και κοινοβουλευτικής συζήτησης ήταν κοντά στο να απομακρύνει τους Δήμους ή να “πετάξει” την ΕΤΒΑ, να πάρουμε εμείς την αυτοδιαχείριση. Τελικά φτάσαμε στο σημείο να μας “πετάξει” εμάς το ίδιο το υπουργείο Ανάπτυξης».

Είναι άξιο αναφοράς πως ο προηγούμενος κανονισμός λειτουργίας της Βιομηχανικής Περιοχής του Ηρακλείου, που είχε ως έτος ίδρυσης το 1968, ήταν σε ισχύ νομοθετικά εδώ και σχεδόν 100 χρόνια, όπως υποστήριξε ο κ. Αντωνακάκης, ο οποίος συνέχισε τονίζοντας: «Με βάση τον νέο νόμο, δίδονται τα “κλειδιά” στην ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Απομακρύνει τον Δήμο και απορρίπτει το ενδεχόμενο αυτοδιαχείρισης της Βιομηχανικής Περιοχής από εμάς τους ίδιους εγκατεστημένους επιχειρηματίες. Αυτή τη στιγμή, αυτό που βλέπουμε μετά λύπης μας, που βρισκόμαστε στη διαδικασία εφαρμογής του νόμου, είναι πως το κράτος δίδει περισσότερες αρμοδιότητες στον φορέα από εκείνες που του αναλογούν. Δηλαδή, η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. αναλαμβάνει υπερεξουσίες και σε περίπτωση εφαρμογής θίγονται οι ήδη εγκαταστημένες επιχειρήσεις, αλλά και η Βιομηχανική Περιοχή».

Στο πλαίσιο των υπερεξουσιών, το neakriti.gr συμπυκνώνει μερικές αλλαγές που έρχονται στη βάση άρθρων για τη δομή των εγκατεστημένων επιχειρήσεων των βιομηχανικών ζωνών ανά την επικράτεια. Οι αλλαγές αυτές αναφέρονται στο:

  • Άρθρο 4, παρ. 9: Για να εκμισθώσει κάποιος έστω και μια απλή αποθήκη θα πρέπει πρώτα να πάρει την έγκριση από την ΕΤΒΑ. Επίσης, στο συμφωνητικό μίσθωσης, το οποίο θα συνάψει ο εκμισθωτής, θα πρέπει να εντάξει και τον νέο κανονισμό λειτουργίας.
  • Άρθρο 4, παρ. 13: Απαγορεύονται χωρίς τροποποίηση της σχετικής Σύμβασης Εγκατάστασης τα κάτωθι:

- η μεταβολή της επιχειρηματικής δραστηριότητας,

- της παραγωγικής διαδικασίας,

- η αύξηση της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος,

- η εγκατάσταση και λειτουργία σταθμών ηλεκτροπαραγωγής,

- καθώς και οποιαδήποτε τυχόν άλλη μεταβολή.

  • Άρθρο 4, παρ. 14: Κάθε εγκατεστημένη επιχείρηση υποχρεούται να γνωστοποιεί αμελλητί στον ΦΟΕ κάθε μεταβολή που επέρχεται στη νομική μορφή της, στη μετοχική ή εταιρική της σύνθεση, στην επωνυμία, στην έδρα, στον καταστατικό σκοπό, στα στοιχεία επικοινωνίας της και στη νομιμοποίησή της, καθώς επίσης και σε περίπτωση εγγραφής εμπραγμάτου βάρους επί του οικοπέδου ή επί των εγκαταστάσεών της.
  • Άρθρο 37: Αν μια επιχείρηση παραβεί οποιονδήποτε κανόνα απ’ όλους αυτούς που έχουν βάλει στον νέο Κανονισμό Λειτουργίας, η ΕΤΒΑ έχει τη δυνατότητα διακοπής υδροδότησης και αποχέτευσης άρα, με αποτέλεσμα κλείσιμο της επιχείρησης.
  • Άρθρο 44: Αμοιβή ΕΤΒΑ - 20% επί των εκάστοτε χρεώσεων που αφορούν τις Δαπάνες Λειτουργίας και Συντήρησης και τις Δαπάνες Αναβάθμισης των Υποδομών της Περιοχής.
  • Άρθρο 53: Ποινικές ρήτρες

- Αν μισθώσετε μια αποθήκη χωρίς την έγγραφη έγκριση της ΕΤΒΑ, το πρόστιμο είναι 1/1.000 της εκάστοτε αξίας του οικοπέδου ή κοινωφελούς χώρου όπου έλαβε χώρα η παράβαση, όπως η αξία αυτή ορίζεται από την εκάστοτε τιμολογιακή πολιτική του ΦΟΕ, για κάθε ημέρα μη συμμόρφωσης της επιχείρησης με σχετική πρόσκληση συμμόρφωσης του ΦΟΕ, αρχής γενομένης από την επομένη της κοινοποίησής της.

- Αν χρησιμοποιείται νόμιμη γεώτρηση αλλά χωρίς την έγκριση της ΕΤΒΑ, το πρόστιμο είναι από 5.000,00 € έως 150.000,00 € για κάθε παράβαση».

Σχολιάζοντας τα παραπάνω, ο κ. Αντωνακάκης υποστήριξε: «Είναι άξιο αναφοράς πως μας δίνουν 15 ολόκληρες ημέρες εντός του Πάσχα για να συζητήσουμε τις αλλαγές και εάν τις θεωρούμε δεκτές ή όχι. Τα κωλύματα είναι πολλά και συμπυκνώνονται σ’ ένα, πως η ΕΤΒΑ-ΒΙ.ΠΕ. ορίζει και αποφασίζει ποιος θα λειτουργεί στη Βιομηχανική Περιοχή, ένα δικαίωμα που το έχει η Περιφέρεια. Έπειτα της δίδεται το δικαίωμα να επιβάλλει πρόστιμα. Για ποιο λόγο; Υποκαθιστά, δηλαδή, το κράτος. Έπειτα μας καλούν όλους τους επιχειρηματίες να προβούμε σε μια σειρά κινήσεων δίχως λογική. Μας καλούς όλους να πάμε αυτοπροσώπως στον Δήμο Ηρακλείου και να δηλώσουμε τα τετραγωνικά μας μέτρα, τον λογαριασμό του ρεύματος, για να μας αποχαρακτηρίσουν τρεις μήνες που μας χρέωνε ο Δήμος Ηρακλείου. Γιατί η ΕΤΒΑ έχει αναλάβει από 1/1/2023. Υπάρχει ένα κενό».

Μεταξύ άλλων, πρόσθεσε: «Αύριο (σ.σ. σήμερα) θα ζητήσω παράταση. Μας ζητούν μέσα σε δεκαπέντε μέρες όλες οι βιομηχανικές επιχειρήσεις εντός των βιομηχανικών ζωνών να έχουν ενταχθεί σε μια ψηφιακή πλατφόρμα, όπου, μεταξύ άλλων, ζητούν την οικονομική ενημερότητα, αλλά και την άμεση επίλυση των περιβαλλοντικών εκκρεμοτήτων. Τι σημαίνει πρακτικά; Πως το 70% των εγκατεστημένων επιχειρήσεων θα μείνουν εκτός».

Τα έργα και οι προϋποθέσεις - Το επενδυτικό πλάνο των 50 εκατ. της ΕΤΒΑ

Από την πλευρά της ΕΤΒΑ, στην πρόκλησή της προς τους εγκατεστημένους επιχειρηματίες των ΒΙ.ΠΕ. μιλά για επενδυτικό πλάνο 50 εκατ. ευρώ και τονίζει μεταξύ άλλων: «Έχοντας θέσει ως έναν από τους βασικούς της στόχους να προχωρήσει σε επενδύσεις με έμφαση στην καινοτομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη των Βιομηχανικών Πάρκων, η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε. έχει σχεδιάσει αντίστοιχα τις δράσεις που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του επενδυτικού πλάνου ύψους 50 εκατ. ευρώ για τη διετία 2024-2025, οι οποίες αφορούν στην αναβάθμιση των υποδομών σε 14 από τις ΒΙ.ΠΕ. που διαχειρίζεται. Η αναβάθμιση αυτή, που υποστηρίζεται και από χρηματοδοτήσεις, περιλαμβάνει ένα σύνολο τεχνικών έργων και συνεπάγεται σημαντικά οφέλη τόσο σε τοπικό όσο και εθνικό επίπεδο.

Πιο συγκεκριμένα, έχουν σχεδιαστεί έργα στις ΒΙ.ΠΕ. σε Θεσσαλονίκη, Σέρρες, Ιωάννινα, Πρέβεζα, Δράμα, Καβάλα, Κομοτηνή, Αλεξανδρούπολη, Λάρισα, Λαμία, Καρδίτσα, Πάτρα, Μελιγαλά και Ηράκλειο, που θα προάγουν τις υπάρχουσες γερασμένες υποδομές και θα συντελέσουν στην ψηφιακή ανάπτυξή τους, συμβάλλοντας στη συνολική εξοικονόμηση των πόρων και στη βελτίωση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος. Είναι σαφές ότι τα έργα αυτά θα προσδώσουν περαιτέρω αξία στα ακίνητα, ενώ παράλληλα και στην καθημερινή λειτουργία των εγκατεστημένων επιχειρήσεων, καθώς σε βάθος χρόνου θα ωφεληθούν στην απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας τους και σε ό,τι αφορά τα λειτουργικά τους κόστη, χάρη στην ενεργειακή εξοικονόμηση που συνεπάγονται οι αλλαγές που θα πραγματοποιηθούν στις υποδομές.

Αναλυτικότερα, οι δράσεις περιλαμβάνουν έργα βελτίωσης οδών σε 12 ΒΙ.ΠΕ. (7,9 εκατ. €), επεξεργασίας υγρών αποβλήτων σε 6 ΒΙ.ΠΕ. (7,2 εκατ. €), έργα ύδρευσης σε 13 ΒΙ.ΠΕ. (14,4 εκατ. €) και ψηφιακής ανάπτυξης σε 6 ΒΙ.ΠΕ. (3,7 εκατ. €). Επίσης, θα αναπτυχθούν υποδομές 1.000 στρεμμάτων στις ΒΙ.ΠΕ. της Λάρισας, της Καβάλας και της Αλεξανδρούπολης. Απαραίτητη προϋπόθεση υλοποίησης αυτού του πλάνου είναι η συγκατάθεση των ιδιοκτητών γης εντός των Πάρκων και η θετική αξιολόγηση από τη ΓΓΒ για την ένταξή τους στο πρόγραμμα επιχορηγήσεων. Η χρηματοδότηση θα γίνει με 25% ίδια κεφάλαια και 25% τραπεζικό δανεισμό - με 100% ίδια κεφάλαια κατά την εκτέλεση των έργων, ενώ η τιμολόγηση στους πελάτες θα γίνει σταδιακά σε βάθος 20 ετών, με μέγιστη ετήσια προσαύξηση χρεώσεων 20%».

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια