Ηράκλειο

Ηράκλειο: Λεφτά μόνο για το Αρκαλοχώρι; - Στον «αέρα» οι υπόλοιπες σεισμόπληκτες περιοχές

Ερωτηματικά και αντιδράσεις προκαλεί η κυβερνητική απόφαση να ανοίξει η πλατφόρμα μόνο για τη συγκεκριμένη δημοτική ενότητα, ενώ από τους σεισμούς έχουν πληγεί οι επιχειρήσεις και άλλων δήμων του νομού Ηράκλειου

Ερωτηματικά και αντιδράσεις σε επιχειρήσεις εκτός του Αρκαλοχωρίου όχι μόνο μέσα στον δήμο Μινώα Πεδιάδος, αλλά και στους άλλους πληγέντες από τους σεισμούς δήμους του νομού Ηρακλείου, προκαλεί η απόφαση της κυβέρνησης να εντάξει στις συγκεκριμένες επιχορηγήσεις μόνο τις επιχειρήσεις εκείνες που βρίσκονται στη Δημοτική Ενότητα Αρκαλοχωρίου. Μάλιστα, μόνο για τις επιχειρήσεις αυτές άνοιξε την περασμένη Τρίτη η ηλεκτρονική πλατφόρμα “myBusinessSupport” της ΑΑΔΕ!

Αναλυτικότερα, η εκδήλωση ενδιαφέροντος αφορά στη χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή επιχορήγησης σε επιχειρήσεις της Δημοτικής Ενότητας Αρκαλοχωρίου, οι οποίες υπέστησαν οικονομικές απώλειες κατά τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2021, που επιτάθηκαν από τους σεισμούς της 24ης Ιουλίου και της 27ης Σεπτεμβρίου 2021, σε συνέχεια της δημοσίευσης της σχετικής κοινής απόφασης των υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΦΕΚ B’ 5028/26.09.2022). Σύμφωνα με την ΚΥΑ, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη χορήγηση της ενίσχυσης στην πλατφόρμα “myBusinessSupport” (www.aade.gr/mybusinesssupport), έως και τις 11 Οκτωβρίου 2022.

Ερωτηματικό παραμένει το τι θα συμβεί με τις επιχειρήσεις άλλων σεισμόπληκτων περιοχών της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, που έχουν μείνει ουσιαστικά στον “αέρα”.

Τι δήλωσε ο αρμόδιος υφυπουργός

Συγκεκριμένα, ο υφυπουργός στον Πρωθυπουργό, αρμόδιος για θέματα Κρατικής Αρωγής και Αποκατάστασης από Φυσικές Καταστροφές, Χρήστος Τριαντόπουλος, έδωσε στη δημοσιότητα την ακόλουθη ανακοίνωση: «Άνοιξε στις 27 Σεπτεμβρίου η πλατφόρμα για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για ένταξη στο ειδικό καθεστώς επιχορήγησης των σεισμόπληκτων επιχειρήσεων του Αρκαλοχωρίου, σε συνέχεια της δημοσίευσης της σχετικής κοινής απόφασης των υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Το συγκεκριμένο καθεστώς έρχεται για να συμπεριλάβει στο δίχτυ προστασίας όσες επιχειρήσεις δεν κατάφεραν να ενταχθούν στο πρόγραμμα “Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία σε περιοχές που υπέστησαν μεγάλες φυσικές καταστροφές” του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, καθώς κριτήριο για την ένταξη των επιχειρήσεων σε αυτό ήταν η σύγκριση του κύκλου εργασιών σε ετήσια βάση, ενώ οι απώλειές τους επικεντρώθηκαν στο τελευταίο τρίμηνο του έτους 2021, δηλαδή μετά από την εκδήλωση του σεισμού. Έτσι, το νέο καθεστώς θέτει ως σημείο αναφοράς τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2021.

Η ενίσχυση θα χορηγηθεί δυνάμει του Κανονισμού της Ε.Ε. περί ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis).

Οι προϋποθέσεις υπαγωγής στο καθεστώς ενίσχυσης και οι περαιτέρω λεπτομέρειες του νέου καθεστώτος θα καθοριστούν με μεταγενέστερη ΚΥΑ. Ως εκ τούτου, καλούμε τις δικαιούχους επιχειρήσεις του Αρκαλοχωρίου να υποβάλουν στην πλατφόρμα “myBusinessSupport” της ΑΑΔΕ εκδήλωση ενδιαφέροντος για ένταξη στο εν λόγω καθεστώς, έως και τις 11 Οκτωβρίου 2022. Συνεχίζουμε σε στενή συνεργασία με όλους τους αρμόδιους και ενδιαφερόμενους φορείς για την επούλωση των πληγών που άφησε πίσω του ο μεγάλος σεισμός του 2021».

Διευκρινίζεται ότι εκδήλωση ενδιαφέροντος δύναται να υποβάλουν ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών, οι οποίες έχουν έδρα ή υποκατάστημα σε περιοχές της Δημοτικής Ενότητας Αρκαλοχωρίου, είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021 και λειτουργούν νομίμως, με εξαίρεση:

- Επιχειρήσεις που απασχολούσαν περισσότερους από 1.000 εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας κατά την 27η Σεπτεμβρίου 2021.

- Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου που αποτελούν αμιγώς δημοτικές, διαδημοτικές, διακοινοτικές, διανομαρχιακές, κοινοτικές και νομαρχιακές επιχειρήσεις, δημοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις, δημοτικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, ενώσεις προσώπων διαχείρισης κτηρίων, επιτροπές εράνων, ευρωπαϊκοί όμιλοι οικονομικού σκοπού, κοινοπραξίες, διεθνείς οργανισμοί και πολιτικά κόμματα και επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών μετά τις 27 Σεπτεμβρίου 2021.

Επίσης, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:

- Έχουν την έδρα τους ή υποκατάστημα σε περιοχές της Δημοτικής Ενότητας Αρκαλοχωρίου, λειτουργούσαν νομίμως κατά την 27η Σεπτεμβρίου 2021 και έχουν πληγεί οικονομικά.

- Δε δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων ούτε στον τομέα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

- Έχουν υποβάλει τις δηλώσεις φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ, εφόσον είχαν κατά νόμο υποχρέωση να τις υποβάλουν.

- Δεν έχουν τεθεί σε αδράνεια από την 1η Ιανουαρίου 2021 μέχρι και την ημερομηνία ελέγχου πληρωμής.

- Δεν έχει ανασταλεί, μέχρι και την ημερομηνία ελέγχου πληρωμής, η χρήση του ΑΦΜ της επιχείρησης για τη διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών.

- Δε συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν. 4488/2017 (Α’ 137).

- Είναι υπόχρεες σε τήρηση και έκδοση λογιστικών αρχείων.

Δήμος Μινώα - «Έχουμε κάνει παρέμβαση και θα επανέλθουμε»

«Είπα στον υφυπουργό να την αλλάξει την απόφαση αυτή και να εντάξει και τις άλλες επιχειρήσεις του δήμου μας στις επιχορηγήσεις για την αντιμετώπιση της οικονομικής κατάστασης των επιχειρήσεων», είπε στη “Νέα Κρήτη” ο δήμαρχος Μινώα Πεδιάδος Μανόλης Φραγκάκης.

Πάντως, ο ίδιος αποδίδει την εξαίρεση των επιχειρήσεων των υπόλοιπων περιοχών του δήμου του στο γεγονός ότι είναι πάρα πολύ λίγες εκείνες που υπήρχαν και επλήγησαν από τους σεισμούς και τη γενικότερη οικονομική κατάσταση.

«Όμως αυτό δεν έχει σχέση με το τι πρέπει να γίνει. Ακόμα και μία επιχείρηση να είναι, θα πρέπει να ενταχθεί»...

Βέβαια, εκτός από τον δήμο Μινώα Πεδιάδος, είναι και οι άλλοι δήμοι που επλήγησαν από τους σεισμούς και κυρίως οι δήμοι Αρχανών-Αστερουσίων και Χερσονήσου. Τι θα γίνει με τις επιχειρήσεις στους δήμους αυτούς; Όλοι ελπίζουν ότι θα υπάρξει νέα ανακοίνωση που θα εντάσσει και τις υπόλοιπες πληγείσες επιχειρήσεις στο συγκεκριμένο πρόγραμμα επιχορήγησης για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας.

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια