Ηράκλειο

Ηράκλειο: Μία έγκυρη προσφορά για τη νέα μονάδα απορριμμάτων στη Χερσόνησο

Με έναν μόνο υποψήφιο ανάδοχο, εκ των 4 που ενδιαφέρθηκαν αρχικώς, ολοκληρώνεται τελικώς ο διαγωνισμός για το έργο κατασκευής μονάδας μηχανικής διαλογής - κομποστοποίησης στη Χερσόνησο

Και οι τέσσερις «μνηστήρες» έγιναν τελικά ένας! Με έναν υποψήφιο ανάδοχο, που προφανώς θα είναι και ο μειοδότης, ολοκληρώνεται ο διαγωνισμός για το σημαντικό περιβαλλοντικό έργο δημιουργίας της νέας ολοκληρωμένης μονάδας διαχείρισης απορριμμάτων στη Χερσόνησο, καθώς οι 4 αρχικώς ενδιαφερόμενοι έγιναν στη συνέχεια δύο, με τη μία προσφορά να κρίνεται μάλιστα άκυρη ως προς τα τεχνικά της στοιχεία...

Στον διαγωνισμό του έργου «Κατασκευή Μονάδας Μηχανικής Διαλογής και Κομποστοποίησης Οργανικού Κλάσματος - Λειτουργία Μονάδας» υπενθυμίζεται, εξέφρασαν, αρχικώς ενδιαφέρον και προκρίθηκαν στη β’ διαγωνιστική φάση (τη φάση δηλαδή του λεγόμενου ανταγωνιστικού διαλόγου) 4 εταιρείες-κοινοπραξίες.

Πριν από ένα περίπου 3μηνο, συγκεκριμένα στις 28 Ιανουαρίου, είχαμε τη διαδικασία υποβολής προσφορών για το έργο ύψους 57 εκατ. ευρώ (μαζί με τον ΦΠΑ), που αφορά στην κατασκευή μιας νέας γενιάς μονάδας απορριμμάτων που θα στηρίζεται στη μηχανική διαλογή και κομποστοποίηση, ενώ λίγες ημέρες αργότερα, στις 4 Φεβρουαρίου, ακολούθησε η αποσφράγιση των προσφορών.

Κατά την αποσφράγιση διαπιστώθηκε ότι κατατέθηκαν ηλεκτρονικά 2 δεσμευτικές προσφορές από 2 κοινοπραξίες, δηλαδή οι άλλοι 2 από τη 4άδα των ενδιαφερόμενων αποφάσισαν για τους δικούς τους λόγους να αποσυρθούν από την κούρσα διεκδίκησης του έργου.

Ωστόσο, η μία εκ των δύο προσφορών κρίθηκε απορριπτέα και έτσι είχαμε τελικά μία έγκυρη προσφορά.

Η απόφαση για το αποτέλεσμα

Ο ΦΟΔΣΑ Βόρειας Πεδιάδας, που είναι ο κύριος του έργου, αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:

«Εγκρίνει το Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού: Πρακτικό 1, Β’ Φάσης, Στάδιο 2 - Πρόσκληση υποβολής δεσμευτικών προσφορών για την επιλογή αναδόχου για την κατάρτιση Δημόσιας Σύμβασης με αντικείμενο:

39/2022 Απόφαση Δ.Σ. - 11ο Πρακτικό Δ.Σ. 2022 ΦΟΔΣΑ Βόρειας Πεδιάδας Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ “Κατασκευή Μονάδας Μηχανικής Διαλογής και Κομποστοποίησης Οργανικού Κλάσματος - Λειτουργία Μονάδας”, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος.

 1. Τον αποκλεισμό του διαγωνιζόμενου...
 2. Την αποδοχή της Τεχνικής Προσφοράς του διαγωνιζόμενου “Ένωση Οικονομικών Φορέων ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. - Λιμενική Α.Ε.” και την αξιολόγησή της με συνολική βαθμολογία Τεχνικής Προσφοράς 97,88”.

Ως εκ τούτου, μοναδικός υποψήφιος ανάδοχος για να αναλάβει το έργο είναι η κοινοπραξία “ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε-Λιμενική Α.Ε.”. Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι το αντικείμενο της εργολαβίας δεν είναι μόνο κατασκευαστικό, αλλά είναι σύνθετο. Πέρα δηλαδή από αυτή καθαυτή την κατασκευή της νέας μονάδας μηχανικής διαλογής Σύμμεικτων Αστικών Αποβλήτων (ΑΣΑ) και κομποστοποίησης του οργανικού κλάσματος, ο ανάδοχος του έργου θα αναλάβει επίσης τη λειτουργία και τη συντήρηση της μονάδας, καθώς και του ΧΥΤΑ/-Υ για 3 έτη, με δικαίωμα προαίρεσης για επιπλέον 3 έτη, από την αναθέτουσα Αρχή».

Το προφίλ του έργου

Επεξεργασία 217.200 τόνων απορριμμάτων τον χρόνο

Αρχή του διαγωνισμού, που είναι ο ΦΟΔΣΑ Βόρειας Πεδιάδας Α.Ε. ΟΤΑ, για την επεξεργασία 217.200 τόνων εισερχόμενων απορριμμάτων ετησίως. Το έργο είναι συγχρηματοδοτούμενο και το κόστος του ανέρχεται σε 46,22 εκατ. ευρώ (ποσό χωρίς ΦΠΑ, ποσό με ΦΠΑ: 57,31 εκατ. ευρώ).

Ειδικότερα, με βάση τον τεχνικό σχεδιασμό του έργου, όπως δημοπρατήθηκε το 2019 από τον ΦΟΔΣΑ Β. Πεδιάδας, η συνολική δυναμικότητα των αποβλήτων που θα επεξεργάζεται η νέα Μονάδα της Χερσονήσου ανέρχεται σε 72.400 tn ετησίως (10.000 tn/y ανακυκλώσιμα υλικά, 26.900 tn/y προδιαλεγμένα οργανικά απόβλητα και 35.500 tn/y σύμμεικτων ΑΣΑ).

Η νέα Μονάδα Μηχανικής Διαλογής και Κομποστοποίησης Οργανικού Κλάσματος Χερσονήσου θα καλύψει ουσιαστικά τις ανάγκες της Ανατολικής Κρήτης και θα μπορεί να δέχεται:

 • 000 τόνους/έτος ανακυκλώσιμα υλικά από τον δ. Χερσονήσου,
 • 900 τόνους προδιαλεγμένα οργανικά απόβλητα από τους δήμους Ηρακλείου, Βιάννου, Μίνωα Πεδιάδας, Χερσονήσου, Αγ. Νικολάου και Οροπεδίου Λασιθίου,
 • 500 τόνους σύμμεικτων ΑΣΑ από τους δήμους Βιάννου, Μίνωα Πεδιάδας, Χερσονήσου, Αγ. Νικολάου και Οροπεδίου Λασιθίου.

Η εγκατάσταση θα περιλαμβάνει, κατ’ ελάχιστον, τις ακόλουθες μονάδες/χώρους:

 • Μονάδα/χώρο υποδοχής και προσωρινής αποθήκευσης των εισερχόμενων ΑΣΑ, που υπολείπονται μετά από εφαρμογή δράσεων διαλογής στην πηγή.
 • Μονάδα/χώρος υποδοχής και προσωρινής αποθήκευσης των εισερχόμενων προδιαλεγμένων οργανικών.
 • Μονάδα/χώρο υποδοχής και προσωρινής αποθήκευσης προδιαλεγμένων στην πηγή ανακυκλώσιμων υλικών.
 • Μονάδα/χώρο μηχανικής επεξεργασίας των σύμμεικτων ΑΣΑ, προς διαχωρισμό οργανικού/βαρέως και μη οργανικού/ελαφρού κλάσματος, με στόχο την ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών και τον διαχωρισμό του οργανικού κλάσματος προς κομποστοποίηση.
 • Μονάδα/χώρο μηχανικής επεξεργασίας του προδιαλεγμένου κλάσματος ανακυκλώσιμων υλικών, προς ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών.
 • Μονάδα κομποστοποίησης του οργανικού κλάσματος των ΑΣΑ και των προδιαλεγμένων οργανικών προς παραγωγή CLO και compost, αντίστοιχα.
 • Μονάδα εξευγενισμού-ραφιναρίας του κομποστοποιημένου υλικού, ώστε να παραχθεί κομπόστ συγκεκριμένων προδιαγραφών.
 • Μονάδα ωρίμασης του κομποστοποιημένου υλικού (CLO και compost).
 • Χώρο προσωρινής αποθήκευσης παραγόμενων προϊόντων.
 • Μονάδες περιβαλλοντικής προστασίας, για την επεξεργασία των παραγόμενων αερίων ρύπων.

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια