Ηράκλειο

Ηράκλειο: Πεντάμηνη παράταση στην ανάπλαση των δρόμων γύρω απο το Πολιτιστικό Κέντρο

Μετά τη νέα πετάμηνη παράταση που έδωσε ο Δήμος Ηρακλείου κατόπιν αιτήματος του αναδόχου εργολάβου και κατόπιν αναγκαίων εργασιών το έργο έχει ως νέα συμβατική προθεσμία αποπεράτωσης την 9η Ιουνίου

Για το ερχόμενο καλοκαίρι οδεύει πλέον, μετά τη νέα παράταση που δόθηκε στην εκτελούμενη εργολαβία, η ολοκλήρωση της ανάπλασης των δρόμων γύρω από το Πολιτιστικό-Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, ανάπλαση η οποία θα αναδείξει ακόμα περισσότερο την ιστορική περιοχή του Λάκκου και φυσικά το ίδιο το εμβληματικό κτήριο του Πολιτιστικού.

Η ανάπλαση των οδών Γιαννίκου, Βικέλα και Ρωμανού συμβασιοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2020. Ξεκίνησε ωστόσο να εκτελείται αρκετούς μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης, οι εργασίες άρχισαν συγκεκριμένα στις αρχές Μαΐου του 2021 και ενώ ήταν κανονικά να ολοκληρωθεί μετά την πρώτη παράταση στις αρχές Ιανουαρίου, πλέον έχει ως νέο χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης τον ερχόμενο Ιούνιο.

Συγκεκριμένα, μετά τη νέα, 5μηνη παράταση που έδωσε ο Δήμος Ηρακλείου, κατόπιν αιτήματος του αναδόχου εργολάβου και κατόπιν αναγκαίων εργασιών που προέκυψαν στην πορεία εκτέλεσης του έργου και δεν προβλέπονταν στις μελέτες, το έργο έχει ως νέα συμβατική προθεσμία αποπεράτωσης την 9η Ιουνίου.
«Εγκρίνουμε τη χορήγηση δεύτερης παράτασης προθεσμίας του συνόλου του έργου “Ανάπλαση των oδών Γιαννίκου, Βικέλας και Ρωμανού” (συνολικής προθεσμίας 151 ημερών), από τη λήξη της 1ης παράτασης του έργου του έργου, που ήταν στις 09/01/2022, ήτοι νέα συμβατική προθεσμία 09/06/2022», αναφέρεται στη σχετική απόφαση που πήρε τις προάλλες η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηρακλείου.

Οι λόγοι που οδήγησαν στην παράταση

Στο έγγραφο αίτημα που υπέβαλε προς τον Δήμο Ηρακλείου ο ανάδοχος εργολάβος είχε ζητήσει παράταση της προθεσμίας του έργου μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2022, επικαλούμενος τα εξής:
Α) Οι ζημίες που είχαν τα υπόγεια δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης και ομβρίων δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν και προέκυψαν πράγματι από απρόβλεπτες περιστάσεις. Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει ότι υπάρχει μεγάλη διάβρωση των ιδιωτικών συνδέσεων στις παροχές ύδρευσης και αποχέτευσης. Ακόμα, η απορροή των όμβριων υδάτων γίνεται μέχρι σήμερα από τη φυσική κλίση των δρόμων και παρουσιάζονται ιδιαίτερα προβλήματα τόσο στο τμήμα της Γιαννίκου όσο και στη Μονοφατσίου, με τα όμβρια να κατεβαίνουν στην Κυρίλλου Λουκάρεως.

Β) Λόγω των πολλών όμβριων υδάτων, που μαζεύονταν στην οδό Γιαννίκου, από το τμήμα από την οδό Μουτσάκη έως την οδό Μαρογιώργη απαιτείται η κατασκευή αγωγού ομβρίων με αποδέκτη στην οδό Θεσσαλονίκης. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ανάπλαση και στα τμήματα των οδών Μαρογιώργη και Θεσσαλονίκης, τα οποία δεν περιλαμβάνεται στην αρχική μελέτη.

Γ) Επίσης προέκυψε η ανάγκη για τη διαμόρφωση του κοινόχρηστου χώρου μεταξύ των οδών Μυλοποτάμου-Γιαννίκου και της οδού Κουνάλη, που είναι εντός της περιοχής παρέμβασης αλλά εκτός της αρχικής μελέτης.
Δ) Ακόμα κρίνεται επιτακτική η ανάγκη προσαρμογής των υλικών επιστρώσεων για τη διέλευση των πεζών και ΑμεΑ από κυβόλιθους πέτρας σε πωρόλιθο αντικέ.

Ε) Επίσης έχει συμπεριληφθεί στις απολογιστικές εργασίες το κόστος υποδοχής των αποβλήτων σε εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων (ΑΕΚΚ), σύμφωνα με την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312β), που δεν περιλαμβάνεται στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της μελέτης του έργου».

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ηρακλείου αποδέχτηκε το παραπάνω σκεπτικό και τις αιτιάσεις του αναδόχου. Εισηγήθηκε, ωστόσο, μικρότερης διάρκειας παράταση, συγκεκριμένα 5 μηνών. Και αυτή ήταν και η τελική απόφαση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, που όρισε ως νέα προθεσμία αποπεράτωσης του έργου την 9η Ιουνίου 2022.

Το προφίλ του έργου

Η σύνδεση του ΠΣΚΗ με το κέντρο της πόλης

Αντικείμενο του έργου είναι η διαμόρφωση-ανάπλαση των οδών Γιαννίκου, Βικέλα και Ρωμανού (καθώς και τμήματα μικρότερων οδών), οι οποίες συνδέουν το Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου (ΠΣΚΗ) με το κέντρο της πόλης. Πρόκειται για τους δρόμους που όχι μόνο εξυπηρετούν τους Ηρακλειώτες στην καθημερινότητά τους, αλλά παράλληλα οδηγούν και τους επισκέπτες στον τάφο του Καζαντζάκη (Προμαχώνα Μαρτινέγκο) και τον μεγάλο περίπατο και τα αξιοθέατα των ενετικών τειχών.

Οι παραπάνω δρόμοι είναι χαρακτηριστικοί δρόμοι της παλιάς πόλης, μικρού πλάτους με ήπια ή σε κάποιες περιπτώσεις καθόλου κυκλοφορία, που σε συνδυασμό με τα χαρακτηριστικά κτήρια και τα οικιστικά σύνολα της περιοχής μαρτυρούν την ιστορική εξέλιξη του ιστού της πόλης του Ηρακλείου. Επίσης, οι δρόμοι αυτοί εξυπηρετούν σήμερα τους επισκέπτες (και όχι μόνο) της πόλης, που θέλουν από το κέντρο να επισκεφτούν τον τάφο του Καζαντζάκη και τους πολιτιστικούς χώρους που λειτουργούν σήμερα στις πύλες του οχυρωματικού περιβόλου.

Με το παρόν έργο οι παραπάνω δρόμοι μετατρέπονται σε βασικούς άξονες σύνδεσης (κυρίως για τους πεζούς) του κέντρου της πόλης με το Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο του Ηρακλείου, τους πολιτιστικούς χώρους των τειχών, τον τάφο Καζαντζάκη και τις διαδρομές περιπάτου και αναψυχής της τάφρου και των τειχών.
Στο πλαίσιο των εργασιών, τα πεζοδρόμια, όπου είναι εφικτό, θα διαπλατυνθούν και θα τοποθετηθεί κυβόλιθος, ενώ θα κατασκευαστούν και οδεύσεις τυφλών και ράμπες ΑμεΑ. Το οδόστρωμα θα αντικατασταθεί με ψηφιδωτό σκυρόδεμα χρώματος καφέ στους δρόμους Γιαννίκου, Βικέλα, Μονοφατσίου και Κουνάλη, που είναι ήπιας κυκλοφορίας.

Η οδός Ρωμανού θα γίνει πεζόδρομος με κυβόλιθους. Θα τοποθετηθούν μικρά καθιστικά από λιθοδομές και ξύλο, θα δημιουργηθούν και 6 θέσεις προσωρινής στάθμευσης στην οδό Μονοφατσίου για την εξυπηρέτηση των καταστημάτων, και θα τοποθετηθεί αστικός εξοπλισμός. Οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν φωτιστικά LED άμεσου φωτισμού, είτε επιτοίχια, μέσω βραχίονα, είτε μονόφωτα.

Τέλος, θα φυτευτούν συνολικά 36 δέντρα και 55 θάμνοι, κυρίως από είδη φυτών που ανήκουν στην τοπική χλωρίδα. Θα δημιουργηθούν δενδροστοιχίες, μικρά παρτέρια, αλλά και σημεία σκιάς με πέτρινα καθιστικά με χαρουπιές, κουκουναριές, ακακίες, ροδανθείς και γιακαράντες.

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια