Ηράκλειο

Πολιτιστικό Κέντρο: Περιπετειών συνέχεια για το έργο

Παραμένει η εμπλοκή με την τυπική περάτωση και παραλαβή του έργου από τον Δήμο Ηρακλείου μετά τη δικαίωση του εργολάβου έναντι της Λότζιας από το υπουργείο Υποδομών

Από σκόπελο σε σκόπελο πέφτει η περάτωση του Πολιτιστικού-Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου, καθώς μπορεί το πολιτιστικό «στολίδι» της πόλης να λειτουργεί έστω και με κάποιες ατέλειες εδώ και πάνω από μία 2ετία κατά το μεγαλύτερο τουλάχιστον κομμάτι του, ωστόσο παραμένει το σκηνικό εμπλοκής ως προς την τυπική ολοκλήρωση και παραλαβή του έργου από τον Δήμο Ηρακλείου.

Η πλευρά της Λότζιας, και ειδικότερα η ΔΕΠΑΝΑΛ, ως αναθέτων φορέας του έργου, είχε αποστείλει στις αρχές Ιουλίου ειδική διαταγή προς τον ανάδοχο της β’ φάσης του έργου, καλώντας τον μέσα σε χρονικό διάστημα δύο μηνών, εν προκειμένω έως τις 30 Αυγούστου, να προχωρήσει στην αποκατάσταση ορισμένων ελλείψεων (όπως είχαν διαπιστωθεί από πλευράς ΔΕΠΑΝΑΛ) για να μπορέσει να θεωρηθεί περατωμένο το έργο και να μπορεί να γίνει κανονικά η παραλαβή του.

Η ανάδοχος εταιρεία, η οποία είχε διαμάχη με την πλευρά της Λότζιας ως προς ένα ποσό ύψους άνω του 1 εκατ. ευρώ, προσέφυγε κατά της ειδικής διαταγής και δικαιώθηκε, καθώς το υπουργείο Υποδομών αποφάσισε τις προάλλες να κάνει δεκτή την ένστασή της.

Πλέον αυτό που εκκρεμεί είναι να διαπιστωθεί πώς θα λυθεί το «αγκάθι» με τις ελλείψεις αυτές, ελλείψεις σημειωτέον επουσιώδεις μεν, αλλά με στοιχεία επικινδυνότητας σε ορισμένες περιπτώσεις εργασιών, σύμφωνα με την υπηρεσιακή αλληλογραφία, τις οποίες, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να είχε μνημονεύσει και η πρώην πρόεδρος της ΔΕΠΑΝΑΛ Βαγγελιώ Σχοιναράκη, κατά τη προ μηνών επιστολή παραίτησής της. Κι αυτό για να προχωρήσει η κανονική παραλαβή, όπως πρέπει δηλαδή να γίνει, του μεγαλεπήβολου έργου, που έχει περάσει πραγματικά - τόσο κατά την αρχική κατασκευαστική α' φάση, όσο και κατά τη β’ αυτή φάση του - από πολλές περιπέτειες και εμπλοκές.

Το χρονικό της νέας «περιπέτειας»

Την 1η Ιουλίου 2021, η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της ΔΕΠΑΝΑΛ - Πολυμετοχική Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Πολιτισμού, Τουρισμού, Ανάπτυξης Ηρακλείου, ως διευθύνουσα υπηρεσία του έργου «Ολοκλήρωση Πολιτιστικού-Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου», εξέδωσε ειδική διαταγή, με την οποία ο ανάδοχος εργολάβος «ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ» κλήθηκε εντός 60 ημερών (έως συγκεκριμένα τις 30 Αυγούστου 2021) να προβεί στην αποκατάσταση επουσιωδών ελλείψεων, ώστε να διενεργηθεί η περάτωση και η διαδικασία προσωρινής παραλαβής του έργου.

Λίγες ημέρες μετά, συγκεκριμένα στις 12 Ιουλίου, η «ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ» υπέβαλε ένσταση κατά της 1375/01.07.2021 Ειδικής Διαταγής της ΔΕΠΑΝΑΛ. Η ένσταση έγινε αποδεκτή από το υπουργείο Υποδομών-Μεταφορών. Σε σχετική απόφαση του υπουργείου, που εκδόθηκε την Τρίτη 19 Οκτωβρίου, αναφέρεται: «Αποφασίζουμε: Την αποδοχή της από 12/07/2021 ένστασης της «ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ», αναδόχου του έργου «Ολοκλήρωση Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου», ως βάσιμης. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στην Αναθέτουσα Αρχή, η οποία οφείλει να μεριμνήσει για την αμελλητί κοινοποίησή της και προς στον ανάδοχο, ενημερώνοντάς μας σχετικά».

Το σκεπτικό αποδοχής της ένστασης

Γιατί έγινε αποδεκτή η ένσταση της αναδόχου εταιρείας της β' φάσης του Πολιτιστικού Κέντρου κατά της ειδικής διαταγής με την οποία κλήθηκε από τον Δήμο να αποκαταστήσει ελλείψεις για να θεωρηθεί περατωμένο το έργο; Στην Υπουργική Απόφαση παρατίθεται το εξής σκεπτικό: «Προς υποστήριξη των αιτημάτων της στην υπό κρίση ένσταση, η ανάδοχος ισχυρίζεται συνοπτικά τα εξής: Η προσβαλλόμενη πράξη έχει εκδοθεί κατά παράβαση δικαστικών αποφάσεων και συγκεκριμένα της από 10/11/2020 προσωρινής διαταγής του προέδρου του Α’ Τμήματος του Διοικ. Εφετείου Χανίων και της με αριθμ. 13/2021 απόφασης του Διοικ. Εφ. Χανίων, σύμφωνα με τις οποίες έχει ανασταλεί η εκτέλεση των εργασιών και συνεπώς η εταιρεία δεν υποχρεούται να προβεί σε οποιαδήποτε εργασία. Παράλληλα οι χαρακτηριζόμενες ως ελλείψεις είτε έχουν αποκατασταθεί πλήρως, είτε δεν υφίστανται, είτε πρόκειται για βλάβες για τις οποίες δεν ευθύνεται η ανάδοχος.

Από τα στοιχεία του φακέλου του έργου και την εισήγηση προκύπτει ότι ανέκυψαν προβλήματα κατά την εκτέλεση του έργου, συνεπεία των οποίων η ανάδοχος υπέβαλε την από 09/01/2020 όχληση και ειδική δήλωση διακοπής των εργασιών, η οποία έγινε δεκτή με τη με αρ. πρωτ. 120/ΔΥ001/17.01.2020 απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Ακολούθησε η από 21/07/2020 αίτηση της αναδόχου για τη διάλυση της σύμβασης, η οποία απορρίφθηκε με την υπ’ αριθμ. 2184/16.09.2020 απόφαση της Δ.Υ. και δόθηκε εντολή επανέναρξης των εργασιών, με την υπ’ αριθμ. 1913/18.10.2020 διαταγή αποκατάστασης επουσιωδών ελλείψεων και δόθηκε προθεσμία έως 24/11/2020 για την αποκατάσταση αυτών.

Επειδή συνεχίστηκε η πλήρης ακινησία του έργου, με όλα τα προβλήματα που αυτή συνεπάγεται, εκδόθηκε η προσβαλλόμενη με την υπό κρίση ένσταση Ειδική Διαταγή αποκατάστασης επουσιωδών ελλείψεων για την ολοκλήρωση του έργου, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες που έχουν απομείνει και θεωρούνται απαραίτητες, ειδικά μετά τα πιθανά ζητήματα ασφάλειας που έχουν εγερθεί, συνεπεία της συνεχιζόμενης διακοπή των εργασιών».

Απ’ όσα διαμείφθηκαν κατά την εξέταση της ένστασης, προκύπτει ότι κατά την έκδοση της προσβαλλόμενης με την υπό κρίση ένσταση Ειδικής Διαταγής υπήρχε νόμιμη διακοπή εργασιών. Συνεπώς η εκδοθείσα Ειδική Διαταγή είναι ακυρωτέα», καταλήγει το υπουργείο Υποδομών.

 

 

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια