Ηράκλειο

Καρτερός: Ακυρώθηκε ο διαγωνισμός για το εμβληματικό έργο του βιολογικού καθαρισμού

Το σημαντικό αυτό έργο, με έντονο περιβαλλοντικό αποτύπωμα στο δυτικό τουριστικό τόξο του δήμου Χερσονήσου, πηγαίνει πλέον πολύ πιο πίσω

«Θύμα» των γραφειοκρατικών διαδικασιών και των νέων αλλαγών στο νομοθετικό πλαίσιο για τα δημόσια έργα και τις δημόσιες συμβάσεις έπεσε, δυστυχώς, το σημαντικό έργο της κατασκευής του βιολογικού για τις περιοχές Καρτερού- Βαθειανού Κάμπου- Κοκκίνη Χάνι.

Το σημαντικό περιβαλλοντικό έργο είχε μπει σε τροχιά δρομολόγησης. Όπως είχαμε γράψει πρόσφατα, προκηρύχθηκε από τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Χερσονήσου ο σχετικός ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση της εργολαβίας, προϋπολογισμού 4,6 εκατομμυρίων ευρώ. Μάλιστα, προσεχώς, συγκεκριμένα στις 25 Οκτωβρίου, είχε προγραμματιστεί η ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών από τις ενδιαφερόμενες τεχνικές εταιρείες. Λόγω ζητημάτων και σφαλμάτων που προέκυψαν, ωστόσο, επί των διαδικασιών που ακολουθήθηκαν, η ΔΕΥΑΧ, μετά και τα σχετικά ενημερωτικά έγγραφα που έλαβε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης και σκιαγραφούν μη ορθές διαδικασίες, προχώρησε στη ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας. Κοινώς δηλαδή, ο ανοιχτός διαγωνισμός που είχε προκηρυχθεί ακυρώθηκε και θα προετοιμαστεί κάποια στιγμή νέος διαγωνισμός.

Πρόκειται προφανώς για μια δυσάρεστη εξέλιξη για τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής από Καρτερό μέχρι Κοκκίνη Χάνι, καθώς το σημαντικό αυτό έργο, με έντονο περιβαλλοντικό αποτύπωμα στο δυτικό τουριστικό τόξο του δήμου Χερσονήσου, πηγαίνει πλέον πολύ πιο πίσω.

Η απόφαση ματαίωσης

Στην πρόσφατη, ομόφωνη απόφαση που έλαβε το Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης Χερσονήσου αναφέρεται: «Η ΔΕΥΑΧ ματαιώνει τη διαγωνιστική διαδικασία του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου µε τίτλο “Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων οικισμών Καρτερού και Κοκκίνη Χάνι- Βαθειανού Κάμπου” και α/α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 182916, δεδομένου ότι παρατηρήθηκαν παραλείψεις και σφάλματα κατά τη διαγωνιστική διαδικασία.

Προχωρά στη δημοσίευση-ανάρτηση της απόφασης ματαίωσης του διαγωνισμού µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ». 

Πώς φτάσαμε όμως στην αρνητική εξέλιξη με τη ματαίωση του διαγωνισμού για το έργο “Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων οικισμών Καρτερού και Κ. Χάνι - Βαθειανού Κάμπου”;

Η αλληλουχία των γεγονότων έχει ως εξής:

Με την υπ’ αριθμό 125/2021 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΧ είχαν εγκριθεί τα Τεύχη Δημοπράτησης του υπόψη έργου και η διενέργεια διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου, με ανοικτή διαδικασία, για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 (σύμφωνα με το άρθρο 50 του Ν. 4412/2016).

Σε εκτέλεση των ανωτέρω, η υπηρεσία προέβη στην ανάρτηση στο ΕΣΗΔΗΣ της διακήρυξης-προκήρυξης του έργου στις 30/08/2021 (µε ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών την 25η Οκτωβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 2 μ.μ.), ενώ προχώρησε στη δημοσίευση της προκήρυξης στον ελληνικό Τύπο, στην ιστοσελίδα του Δήμου, καθώς και στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ.

Η διακήρυξη-προκήρυξη του έργου, καθώς και τα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης αναρτήθηκαν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ στις 30/08/2021, δεδομένου ότι την 01η/09/2021 υπεισέρχονταν σημαντικές αλλαγές στον Ν. 4412/2016 με τις τροποποιήσεις που επέφερε ο Νόμος 4782/2021 και άρα θα έπρεπε να προσαρμοστεί εκ νέου η διακήρυξη με την πρότυπη διακήρυξη που θα εξέδιδε σε εύλογο χρονικό διάστημα η ΕΑΔΗΣΥ, να ξανα-εγκριθεί από τη διαχειριστική Αρχή και από την προϊσταμένη Αρχή, γεγονός που θα επέφερε μεγάλη καθυστέρηση.

Με το υπ' αριθμό 7506/30-08-2021 έγγραφό της (4152/31-08-2021), με θέμα “Συμπληρωματικά έγγραφα”, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης έκανε σειρά επισημάνσεων-παρατηρήσεων επί της διακηρύξεως του έργου και ζητούσε να ληφθεί νέα απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου που θα ενσωμάτωνε στη διακήρυξη προσθήκες και διορθώσεις ώστε να διενεργηθεί ο έλεγχος νομιμότητας.

Σε συνέχεια του παραπάνω εγγράφου το Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Χερσονήσου, έλαβε την υπ’ αριθμό 134/2021 απόφαση με την οποία ενσωμάτωνε το σύνολο των διορθώσεων και προσθηκών που ανέφερε στο έγγραφό της η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, στην αναλυτική διακήρυξη του έργου.

Η απόφαση αυτή (134/2021) αναρτήθηκε στα συνημμένα έγγραφα του διαγωνισμού του έργου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, αποτελώντας ουσιαστικά συμπληρωματικές πληροφορίες-διευκρινίσεις.

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης σε απάντησή της αναφέρει ότι, παρόλο ότι ορθά λήφθηκε η υπ’ αριθμό 134/2021 απόφαση από το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΧ και αναρτήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, ωστόσο θα έπρεπε να έχει αναρτηθεί διακήρυξη με τροποποιημένους όρους και όχι μόνο η απόφαση με τη μορφή διευκρινίσεων.

Κάτι τέτοιο βέβαια, όπως επισημαίνει η πλευρά της ΔΕΥΑΧ, δε θα ήταν δυνατόν, δεδομένου ότι, εκτός του ότι θα έπρεπε να προηγηθεί η προέγκριση της Διαχειριστικής Αρχής για την τροποποίηση των όρων (δεδομένου ότι οι εν λόγω επισημάνσεις θεωρούνταν τροποποιήσεις όρων από την αρμόδια Διεύθυνση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης), θα έπρεπε να αλλάξει τελείως και η διακήρυξη, αφού πλέον η ανάρτησή της θα γινόταν μετά την 1η Σεπτεμβρίου του 2021, ημερομηνία που τίθονταν σε εφαρμογή μείζονες αλλαγές στον Νόμο περί Δημοσίων Συμβάσεων (Ν. 4412/2016).

Συμπερασματικά, είναι φανερό ότι η έως σήμερα διαδικασία που έχει ακολουθηθεί από τη ΔΕΥΑ Χερσονήσου δεν κρίνεται ορθή και ως εκ τούτου κατά τον έλεγχο νομιμότητας της κατακυρωτικής απόφασης στο πέρας του διαγωνισμού θα προκύψει κώλυμα νομιμ

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια