Ηράκλειο

Ηράκλειο: Έκπτωτος ο εργολάβος στην περιοχή της Ηλιούπολης

Απορρίφθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση η ένσταση του αναδόχου, κατά της απόφασης έκπτωσής του, από το έργο αντικατάστασης επέκτασης του δικτύου ύδρευσης

Με νέο ανάδοχο, μέσω λογικά νέου διαγωνισμού που πρέπει να προκηρυχθεί από τη ΔΕΥΑΗ, αναμένεται να συνεχιστεί το σημαντικό έργο της αντικατάστασης-επέκτασης των δικτύων ύδρευσης στην ευρύτερη περιοχή της Ηλιούπολης, αφού επισφραγίζεται και με τη βούλα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης η έκπτωση του εργολάβου.

Το έργο, αρχικού προϋπολογισμού 2,9 εκατομμυρίων ευρώ (έπεσε στα 1,4 εκατ. ευρώ στη συμβασιοποίηση με βάση την εργολαβική έκπτωση), που αφορά στην αντικατάσταση του δικτύου σε ένα μήκος 43 χιλιομέτρων, έχει μείνει στη ημιτελές. Οι εργασίες μάλιστα έχουν διακοπεί εδώ και πολλούς μήνες. Ο ανάδοχος κηρύχθηκε έκπτωτος από τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης, ενώ κατέθεσε ένσταση κατά της εν λόγω απόφασης. Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης απέρριψε την ένσταση, επικυρώνοντας έτσι την απόφαση έκπτωσης του αναδόχου, που μπορεί πάντως να προσφύγει κατά της απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Και, όπως όλα δείχνουν, θα αναζητηθεί πλέον η λύση ανάδειξης εκ νέου άλλου εργολάβου, ώστε να συνεχιστεί και να ολοκληρωθεί η  σημαντική αλλά στάσιμη εργολαβία για την πόλη.

Η απόφαση της Αποκεντρωμένης

«Αποφασίζουμε: Την απόρριψη της με ημερομηνία κατάθεσης 15/07/2021 ενστάσεως της εταιρείας..., αναδόχου του έργου “Αντικατάσταση - Επέκταση δικτύων ύδρευσης στην περιοχή Ηλιούπολης - Τμήμα 1 και 2” κατά της με αρ. 5921/28-6-2021 απόφασης του φορέα κατασκευής του έργου (ΔΕΥΑ Ηρακλείου περί έκπτωσης της εταιρείας αυτής από το έργο, για τους λόγους που αναφέρονται στο ανωτέρω σκεπτικό).
Κατά της παρούσας απόφασης προβλέπεται η άσκηση προσφυγής κατά τα αναφερόμενα στις διατάξεις του άρθρου 175 του Ν. 4412/2016», αναφέρει στη σχετική απόφασή της η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, παραθέτοντας και το σκεπτικό για την απόρριψη της ένστασης που είχε καταθέσει ο ανάδοχος κατά της απόφασης έκπτωσής του από το έργο.
Σύμφωνα, ειδικότερα, με το σκεπτικό που παρατίθεται, «η ασκηθείσα ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 174 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τον Ν. 4782/2021, αλλά και τα αναφερόμενα στην εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, είναι εμπρόθεσμη και στρέφεται κατά της με αρ. πρωτ. 5921/28-6-2021 απόφασης της ΔΕΥΑ Ηρακλείου περί εκπτώσεως της αναδόχου εταιρείας... από το έργο “Αντικατάσταση -Επέκταση δικτύων ύδρευσης στην περιοχή Ηλιούπολης - Τμήμα 1 και 2”.
Όπως προκύπτει από τα προσκομισθέντα στοιχεία:
I. Η εκτέλεση των εργασιών του υπόψη έργου είχε διακοπεί από τις 13/02/2021 χωρίς υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής, παρά τους περί του αντιθέτου ισχυρισμούς της αναδόχου, δεδομένου ότι η υποβληθείσα δήλωση διακοπής εργασιών αφενός δε δικαιολογεί τη διακοπή εργασιών, και αφετέρου απερρίφθη από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία με το με αρ. πρωτ. 2263/11-3-2021 έγγραφό της, με το οποίο καλεί την ανάδοχο να συνεχίσει την εκτέλεση του έργου.
II. Επειδή η ανάδοχος εταιρεία δεν ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα για επανέναρξη και συνέχιση των εργασιών, η Διευθύνουσα Υπηρεσία προέβη σε σύνταξη και επίδοση προς αυτή ειδικής προσκλήσεως, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις, με σαφές περιεχόμενο, τάσσοντας προθεσμία 10 ημερών.
III. Η προθεσμία της ειδικής προσκλήσεως παρήλθε άπρακτη, δηλαδή χωρίς η ανάδοχος να έχει συμμορφωθεί με το περιεχόμενο της ειδικής προσκλήσεως, με αποτέλεσμα την έκπτωσή της από το έργο, σε εφαρμογή του άρθρου 160 του Ν. 4412/2016.
IV. Το Τεχνικό Συμβούλιο Δ.Ε. Περιφέρειας Κρήτης με τη με αρ. 256/17-08-2021 γνωμοδότησή του, η οποία έχει ληφθεί ομόφωνα, απορρίπτει την από 15-07-2021 ένσταση της αναδόχου»...

Τι προβλέπει το έργο

Το έργο “Αντικατάσταση - Επέκταση δικτύων ύδρευσης στην περιοχή Ηλιούπολης - Τμήμα 1 και 2” συμβασιοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2019. Είχε αρχικό προϋπολογισμό 2.997.000 ευρώ, ενώ ο προϋπολογισμός της σύμβασης είναι 1.430.972 ευρώ. Χρηματοδοτείται από τον “Φιλόδημο” και περιλαμβάνει την κατασκευή αγωγών ύδρευσης, συνολικού μήκους 43.075 μ., 20 φρεατίων ύδρευσης, των αντίστοιχων υδροληψιών και “έξυπνων” (Smart meters) υδρομετρητών (2.000 τεμ.), καθώς και τοποθέτηση των απαραίτητων συσκευών για τη σωστή λειτουργία του δικτύου και των πυροσβεστικών κρουνών στις προβλεπόμενες από τη μελέτη θέσεις.

Η περιοχή στην οποία αφορά το εκτελούμενο έργο αντικατάστασης των δικτύων ύδρευσης οριοθετείται ανατολικά από το ρέμα Μεσαμπελιών, βόρεια από τον ΒΟΑΚ, και δυτικά και νότια από το όριο του σχεδίου πόλης. Ο εξυπηρετούμενος πληθυσμός στην περιοχή παρέμβασης, σύμφωνα με την πληθυσμιακή απογραφή του 2011, είναι 11.000 κάτοικοι.
Όπως αναφέρεται στην τεχνική έκθεση του έργου, «τα υφιστάμενα δίκτυα ύδρευσης στην περιοχή της Ηλιούπολης είναι πολύ παλιά, διαφόρων εποχών και υλικών (αμιαντοτσιμεντοσωλήνες, χυτοσίδηροι, σιδηροσωλήνες, PVC κ.λπ.), με αποτέλεσμα να υπάρχουν σοβαρά προβλήματα διαρροών του δικτύου. Επίσης, στην περιοχή υπάρχουν μεμονωμένα δίκτυα μικρής διατομής που επεκτάθηκαν παράλληλα με την επέκταση της πόλης, με συνέπεια οι κάτοικοι να υδρεύονται με παροχές μεγάλου μήκους, γεγονός που δημιουργεί αφενός σοβαρά προβλήματα υδροδότησης και αφετέρου διαρροές νερού. Για τους λόγους αυτούς είναι απαραίτητη η αντικατάσταση και επέκταση των δικτύων ύδρευσης στην περιοχή».

(φωτογραφία unsplash)

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια