Ηράκλειο

Αναπτυξιακός Οργανισμός: «Νόμιμη η σύσταση, παράνομη η σύνθεση»

Εν μέρει αποδεκτή έγινε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης η κοινή προσφυγή 5 παρατάξεων κατά της δημοτικής Αρχής Ηρακλείου, για τον νέο Αναπτυξιακό Οργανισμό

«Νόμιμη η απόφαση σύστασης του νέου αναπτυξιακού οργανισμού του Δήμου Ηρακλείου, παράνομη η απόφαση ορισμού της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου του». Αυτή ήταν η απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, η οποία έκανε εν μέρει αποδεκτή την κοινή προσφυγή 5 δημοτικών παρατάξεων κατά των αποφάσεων της δημοτικής Αρχής, εν προκειμένω της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, αναφορικά με τη σύσταση του “Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ηράκλειο Α.Ε.”.


Η Αποκεντρωμένη έκανε αποδεκτό συγκεκριμένα το σκέλος της προσφυγής που αφορούσε στο ότι κακώς η σύνθεση του Δ.Σ. του “Ηράκλειο Α.Ε.” αποφασίστηκε από την Οικονομική Επιτροπή και όχι από το Δημοτικό Συμβούλιο και έτσι ακύρωσε τη 2η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία είχε να κάνει με τον ορισμό της πρώτης διοίκησης του νέου οργανισμού. Το γεγονός αυτό, από πλευράς των 5 παρατάξεων της αντιπολίτευσης, χαρακτηρίζεται ως εξόχως σημαντικό, και μια νίκη με πολιτικές διαστάσεις, δεδομένου του μετώπου που έχουν ανοίξει εδώ και καιρό με τη δημοτική Αρχή για το ότι πολλά σημαντικά ζητήματα περνούν όχι από το Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά από την Οικονομική Επιτροπή, στην οποία ως γνωστόν η δημοτική Αρχή Ηρακλείου, όπως αντιστοίχως πολλές δημοτικές Αρχές ανά τη χώρα έχουν αποκτήσει μια τρόπον τινά τεχνητή πλειοψηφία (μέσω κυβερνητικών τροπολογιών).


Σε αυτόν τον καμβά, οι της αντιπολίτευσης κάνουν λόγο για πολιτική δικαίωση, ενώ την ίδια ώρα στίγμα ικανοποίησης δίνει από τη μεριά του και η πλευρά της δημοτικής Αρχής, κάνοντας λόγο για οριστική έγκριση για τον νέο αναπτυξιακό οργανισμό. Βεβαίως πρέπει να σημειωθεί ότι η υπόθεση δεν κλείνει εδώ. Και οι δύο πλευρές έχουν δικαίωμα να προσφύγουν, εντός ενός μήνα, κατά της απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Μάλιστα, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες «ΝK» , οι της αντιπολίτευσης εξετάζουν στην παρούσα φάση 2 σενάρια: Είτε να προσφύγουν αρχικώς στην Επιτροπή του άρθρου 152 και κατόπιν στο Συμβούλιο της Επικρατείας, είτε να προσφύγουν κατευθείαν στο ΣτΕ.

Αναλυτικά οι εξελίξεις:
Με την κοινή διοικητική προσφυγή που είχαν καταθέσει στις αρχές Αυγούστου οι παρατάξεις “Ηράκλειο 3.7.5”, με επικεφαλής τον Γιάννη Κουράκη, “Ηράκλειο -Ενεργοί Πολίτες” με επικεφαλής τον Ηλία Λυγερό, “ΣΥΝ-Εργασία για το Ηράκλειο”, με επικεφαλής τον Ευριπίδη Κουκιαδάκη, “Σύμπραξη Δημοτών Ηρακλείου”, με επικεφαλής τον Πέτρο Ινιωτάκη, και “Ηράκλειον Αξίζει”, με επικεφαλής την Ευαγγελία Σχοιναράκη, ζήτησαν την ακύρωση: αφενός της υπ’ αρ. 696/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρακλείου, με την οποία εγκρίθηκε α) η σύσταση του «Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ηράκλειο Α.Ε.» του Δήμου Ηρακλείου, εν συντομία «Α.Ο.Τ.Α. Ηράκλειο Α.Ε.» Δ. Ηρακλείου, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 4674/2020, όπως ισχύει, β) η Οικονομικοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας, γ) το σχέδιο Καταστατικού, δ) οι σκοποί του υπό σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού, ε) το μετοχικό κεφάλαιο του εν λόγω Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με το ποσό των 500.000,00 ευρώ και στ) η παροχή εξουσιοδοτήσεων για τις απαραίτητες διαδικαστικές ενέργειες. Και αφετέρου την ακύρωση της υπ’ αρ. 740/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του εν λόγω Δήμου, με την οποία αποφασίστηκε α) ο ορισμός του δημάρχου Ηρακλείου κ. Βασίλη Λαμπρινού (με αναπληρώτρια την αντιδήμαρχο κ. Καναβάκη) ως εκπροσώπου στη Γενική Συνέλευση του υπό σύσταση “Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΗΡΑΚΛΕΙΟ Α.Ε.” του Δήμου Ηρακλείου εν συντομία “Α.Ο.Τ.Α. Ηράκλειο Α.Ε.” Δ. Ηρακλείου και β) ο ορισμός των εκπροσώπων στο πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο του υπό σύσταση ως άνω Αναπτυξιακού Οργανισμού.


Ειδικότερα, οι προσφεύγοντες ισχυρίστηκαν στην προσφυγή τους ότι οι προσβαλλόμενες αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρακλείου πρέπει να ακυρωθούν, καθώς

1) τα άρθρα 54 και 55 του Ν. 4811/2021 (ΦΕΚ A’ 108/26.06.2021), δυνάμει των οποίων ψηφίστηκαν οι προσβαλλόμενες αποφάσεις από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηρακλείου, προσκρούουν σε θεμελιώδεις αρχές του Συντάγματος, στις υπερνομοθετικής ισχύος διατάξεις του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) και του Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας (ΕΧΤΑ), όπως ερμηνεύονται από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, σύμφωνα με το οποίο δε νοείται μια αιφνιδιαστική ανατροπή των όρων πολιτικής αντιπροσώπευσης, διότι αυτό συνιστά προφανή παραβίαση της ελεύθερης εκδήλωσης της λαϊκής βούλησης.

2) Δεν είναι νόμιμη η σύνθεση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρακλείου και τυγχάνει αναρμόδια να λάβει μια τόσο σημαντική απόφαση για τη δημιουργία ενός παράλληλου δήμου με ακριβοπληρωμένα στελέχη, αγνοώντας προκλητικά και συστηματικά τις αρχές της πλειοψηφίας, της λαϊκής κυριαρχίας, του συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος του “εκλέγεσθαι” σε σημαντικό αριθμό δημοτικών συμβούλων κατά τον “ορισμό” της, χωρίς ουσιαστικές δημοκρατικές και συμμετοχικές διαδικασίες, λόγω της αφαίρεσης του δικαιώματος του “εκλέγεσθαι” από τους εκπροσώπους πέντε δημοτικών παρατάξεων που ψηφίστηκαν από το 1/5 των πολιτών.

3) Σύμφωνα με την προσφυγή λείπει τεκμηριωμένη, ειδικώς αιτιολογημένη μελέτη βιωσιμότητας, η οποία αποτελεί προϋπόθεση της συστάσεως του αναπτυξιακού οργανισμού.


«Η μελέτη βιωσιμότητας, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των συντακτών της, δεν επιβεβαιώνει τις προσδοκίες... Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας δεν καλύπτει ούτε το μισθολογικό κόστος του πρώτου έτους λειτουργίας...».

Τι αποφάνθηκε η Αποκεντρωμένη

Όπως αναφέρει στην απόφασή της επί της προσφυγής η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης: «Ο πρώτος λόγος των προσφευγόντων τυγχάνει αβάσιμος, καθώς εκφεύγει των ορίων ελέγχου νομιμότητας που ασκεί η υπηρεσία μας δυνάμει του προαναφερόμενου άρθρου 227 παρ. 1 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει.


Ο συνταγματικός νομοθέτης θεσπίζει την υποχρέωση κατασταλτικού ελέγχου της συνταγματικότητας των νόμων μόνον για τους δικαστές και όχι για τη διοίκηση. Κατά συνέπεια, η Υπηρεσία μας δεν έχει την αρμοδιότητα να κρίνει εάν οι διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 περ. κ του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 55 του Ν. 4811/2021 (ΦΕΚ τ. Α’/26.6.2021) σχετικά με την προστεθείσα αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων να αποφασίζει για την ίδρυση ή συμμετοχή του Δήμου σε Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης του άρθρου 2 του Ν. 4674/2020, όπως ισχύει, παραβιάζουν το Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ για την ελεύθερη εκδήλωση της λαϊκής θέλησης, τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Αυτονομίας κ.λπ., ως ισχυρίζονται οι προσφεύγοντες».


Για τον 2ο λόγο της προσφυγής, τον οποίο και έκανε αποδεκτό η Αποκεντρωμένη, αναφέρει:
«Επειδή η υπ’ αρ. 740/20.7.2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρακλείου για τον ορισμό α) του εκπροσώπου στη Γενική Συνέλευση του υπό σύσταση “Α.Ο.Τ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟ Α.Ε.” του Δ. Ηρακλείου και β) των εκπροσώπων στο πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο του ως άνω Αναπτυξιακού Οργανισμού λήφθηκε από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηρακλείου, δεν ερείδεται στις ως άνω διατάξεις, καθώς για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Αναπτυξιακού Οργανισμού απαιτείται να εκδοθεί διαπιστωτική πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου.
Συνεπώς, ο δεύτερος λόγος της προσφυγής τυγχάνει βάσιμος, καθώς σύμφωνα με τα ανωτέρω δεν τηρήθηκε η διαδικασία που ορίζουν οι διατάξεις του αρ. 6 του Ν. 4623/2019, σε συνδυασμό με τη διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 229 του Ν. 4635/2019».
Για τον 3ο λόγο της προσφυγής, στην απόφαση αναφέρεται:
«Επειδή οι ισχυρισμοί σχετικά με τη μη βιωσιμότητα της μελέτης δεν εδράζονται σε τεκμηριωμένα στοιχεία και δε στηρίζονται σε δεδομένα αριθμητικά στοιχεία, τα οποία να οδηγούν στη διαπίστωση της έλλειψης τεκμηριωμένης μελέτης,Επειδή η Οικονομοτεχνική Μελέτη Σκοπιμότητας-Βιωσιμότητας του “Α.Ο.ΤΑ. Ηράκλειο Α.Ε.” Δήμου Ηρακλείου φέρει τα απαραίτητα στοιχεία που ορίζει η υπ’ αρ. 43886/3-8-2007 υπουργική απόφαση του ΥΠΕΣΔΔΑ “Καθορισμός των αναγκαίων στοιχείων της οικονομοτεχνικής μελέτης για τη σύσταση ή μετατροπή Επιχειρήσεων ΟΤΑ και του ελέγχου αυτής”,
Κατά συνέπεια, ο τρίτος λόγος της προσφυγής περί έλλειψης τεκμηριωμένης και ειδικώς αιτιολογημένης μελέτης βιωσιμότητας κρίνεται απορριπτέος».

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια