Ηράκλειο

Αποδυναμώνονται κι άλλο τα Συμβούλια

Ένα ακόμα “χτύπημα” υποβάθμισης των Δημοτικών και Περιφερειακών Συμβουλίων με την οριστική απώλεια αρμοδιότητας για τη σύναψη δανειακών συμβάσεων, που περνά κι αυτή στις Οικονομικές Επιτροπές

Στις Οικονομικές Επιτροπές, όπου έχουν διαμορφωθεί ως γνωστόν μετεκλογικά - με κυβερνητικές τροπολογίες - τεχνητές συνθήκες πλειοψηφίας, και στις οποίες δεν εκπροσωπούνται καν πολλές παρατάξεις, με πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα την περίπτωση του Δήμου Ηρακλείου, όπου δεν εκπροσωπούνται στην Οικονομική Επιτροπή 5 από τις 9 δημοτικές παρατάξεις, ετοιμάζεται να περάσει προσεχώς μια ακόμα σημαντική αρμοδιότητα των ΟΤΑ!

Ένα νέο “χτύπημα” κατά του έμπρακτου ρόλου των Δημοτικών και Περιφερειακών Συμβουλίων, τα οποία από κορυφαία θεσμικά αυτοδιοικητικά όργανα κινδυνεύουν έτσι που πάμε να γίνουν τελείως... διακοσμητικά όργανα, αφού ουσιαστικά δεν αποφασίζουν πλέον για τα σημαντικά ζητήματα.

Μετά λοιπόν από ένα κάρο σημαντικές αρμοδιότητες και ζητήματα που έχουν περάσει από τα χέρια του Δημοτικού (ή Περιφερειακού αντίστοιχα) Συμβουλίου στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου (ή της Περιφέρειας), τα συμβούλια χάνουν προσεχώς οριστικά, ακόμα και τύποις, την αρμοδιότητα για την απόφαση της σύναψης δανειακών συμβάσεων, όπως π.χ. αυτές με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στο πλαίσιο του γνωστού αναπτυξιακού προγράμματος “Αντώνης Τρίτσης”.

Για του λόγου το αληθές, σε άρθρο που έχει συμπεριληφθεί στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών για τα ζώα συντροφιάς, προβλέπονται τα εξής για τις δανειακές συμβάσεις με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων:

- Για την αποδοχή των όρων του δανείου θα απαιτείται μόνο απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, κατά παρέκκλιση του άρ. 176 του Κώδικα Δήμων (όπου σήμερα, ως γνωστόν, προβλέπεται Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου).

- Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού θα δεσμεύει (“δεσμευτική εισήγηση”) το Δημοτικό/ Περιφερειακό Συμβούλιο.

- Η απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, εφόσον απαιτείται αναμόρφωση του τεχνικού προγράμματος, θα δεσμεύει (“δεσμευστική εισήγηση”) το Δημοτικό/ Περιφερειακό Συμβούλιο.

Ποιο είναι μάλιστα το επιχείρημα για το νέο αυτό “χτύπημα” κατά του έμπρακτου ρόλου των Δημοτικών και Περιφερειακών Συμβουλίων;

Στη συνοδευτική έκθεσή της επί του νομοσχεδίου, η κυβέρνηση επικαλείται από την πλευρά της την ανάγκη επιτάχυνσης των διαδικασιών σύναψης των δανειακών συμβάσεων του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με τους δικαιούχους φορείς, των οποίων έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες έχουν ενταχθεί σε ειδικά αναπτυξιακά προγράμματα.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ

Συνεχή τα “χτυπήματα” υποβάθμισης

Η νέα αυτή κίνηση ενίσχυσης των Οικονομικών Επιτροπών, όπου έχει θεσπιστεί νομοθετικά υποχρεωτική πλειοψηφία (!) των δημοτικών Αρχών, αντίθετα δηλαδή με τα Δημοτικά Συμβούλια, όπου με βάση τη λαϊκή ετυμηγορία στην κάλπη έχουμε σε πολλές περιπτώσεις μειοψηφία εδρών για τις δημοτικές Αρχές, έρχεται σε συνέχεια μιας σειράς... “χτυπημάτων” που έχουν προηγηθεί την τελευταία 2ετία.

Θυμίζουμε, ενδεικτικά μόνο, τη μεταφορά από το Δημοτικό Συμβούλιο στην Οικονομική Επιτροπή της αρμοδιότητας της ιδιωτικοποίησης των δημοτικών υπηρεσιών Καθαριότητας, Ηλεκτροφωτισμού και Πρασίνου, επίσης την αρμοδιότητα για προκηρύξεις διαγωνισμών, αλλά και πιο πρόσφατα, τη μεταφορά της αρμοδιότητας λήψης απόφασης για τη σύσταση ή συμμετοχή σε αναπτυξιακό οργανισμό!

Επί του τελευταίου μάλιστα είχαμε ένα μαζικό ξεσηκωμό εδώ στον Δήμο Ηρακλείου και την κατάθεση κοινής προσφυγής από 5 παρατάξεις κατά της λήψης σχετικών αποφάσεων για τη σύσταση του νέου Αναπτυξιακού Οργανισμού “Ηράκλειο Α.Ε.” από την Οικονομική Επιτροπή.

Όπως έχουμε γράψει, οι παρατάξεις “Ηράκλειο 3-7-5”, “Ηράκλειο, Ενεργοί Πολίτες”, “Συνεργασία για το Ηράκλειο”, “Συν+Πράξη Δημοτών Ηρακλείου”, “Ηράκλειον Αξίζει” κατέθεσαν στις αρχές Αυγούστου προσφυγή στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, ζητώντας την ακύρωση των αποφάσεων 696/2021 και 740/2021 της Οικονομικής Επιτροπής.

Στην κοινή ανακοίνωση των παρατάξεων, μάλιστα, γινόταν λόγος για μια πρωτοφανή συνεχόμενη υποβάθμιση του θεσμού και ρόλου του Δημοτικού Συμβουλίου από πλευράς δημοτικής Αρχής, που έχει επιλέξει να αξιοποιεί ευλαβικά τη σχετική ευχέρεια που δίνουν οι διαδοχικές κυβερνητικές τροπολογίες.

«Η Οικονομική Επιτροπή έχει αντικαταστήσει πλήρως το Δημοτικό Συμβούλιο και τη λαϊκή βούληση. Οικονομική Επιτροπή, που η πλειοψηφία δόθηκε στη μειοψηφούσα δημοτική Αρχή με νομοθετικές παρεμβάσεις που ήρθαν μετά τις εκλογές και χωρίς να εκπροσωπούνται όλες οι παρατάξεις (μόνο 4 από τις 9).

Λειτουργεί μόνη της, χωρίς καν να δίνει λογαριασμό στο ανώτατο θεσμικό όργανο, που είναι το Δημοτικό Συμβούλιο, αγνοώντας έτσι πλήρως το εκλογικό αποτέλεσμα και τη λαϊκή βούληση.

Η καθολική υποκατάσταση του άμεσα εκλεγμένου Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία επιβάλλεται από τις αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, με τη δημιουργία της Ανώνυμης Εταιρείας “Ηράκλειο Α.Ε.”, μέσω της οποίας δημιουργείται μια παράλληλη (διορισμένη - μη ελεγχόμενη) πολυδάπανη δημοτική εξουσία, χωρίς διαφάνεια, δε γίνεται αποδεκτή από τη συντριπτική πλειοψηφία δημοτών και παρατάξεων.

Η διαμόρφωση πλασματικών εικονικών πλειοψηφιών, με αντισυνταγματικές μετεκλογικές νομοθετικές ρυθμίσεις, οδηγεί στην πλήρη υποβάθμιση και απαξίωση των εκλεγμένων οργάνων, αλλοιώνει τη λαϊκή βούληση, η οποία αποτελεί την πεμπτουσία της Δημοκρατίας, και διαμορφώνει, εκτός των άλλων, συνθήκες αδιαφάνειας και αντιδημοκρατικής λειτουργίας.

Η συνεχιζόμενη χρήση των εξυπηρετικών νόμων, από τη μειοψηφική δημοτική Αρχή, σήμερα στηρίζεται σε 16 συμβούλους από τους 49 (κάτι λιγότερο από το 1/3), πρέπει να δώσει τη θέση της στη δημοκρατική λειτουργία και αναβάθμιση του Δημοτικού Συμβουλίου. Αυτοί είναι οι βασικοί λόγοι που μας οδήγησαν στην κατάθεση της προσφυγής. Οι διαδικασίες θα φτάσουν μέχρι το τέλος, για να επικρατήσουν οι προβλεπόμενες, από το Σύνταγμα, δημοκρατικές διαδικασίες», αναφερόταν χαρακτηριστικά στην κοινή ανακοίνωση των 5 δημοτικών παρατάξεων.

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια