Ηράκλειο

«Κόπηκαν» από το ΕΣΠΑ οι κυκλικοί κόμβοι - Η απορριπτική απόφαση της Περιφέρειας

Το γνωστό ελληνικό μπλεγμένο κουβάρι ως προς την αρμοδιότητα των δρόμων οδήγησε στην απόρριψη του αιτήματος χρηματοδότησης που κατέθεσε ο Δήμος Αγίου Νικολάου

“Θύμα” του γνωστού ελληνικού μπλεγμένου κουβαριού ως προς τον χαρακτηρισμό και την αρμοδιότητα των δρόμων έπεσε το έργο κατασκευής τριών κυκλικών κόμβων στον Άγιο Νικόλαο, που κόπηκε από το ΕΣΠΑ!

Το αίτημα του Δήμου Αγίου Νικολάου για την ένταξη του έργου στο τρέχον ΕΣΠΑ 2014-2020 απορρίφθηκε από την Περιφέρεια Κρήτης με το βασικό σκεπτικό, μεταξύ άλλων λόγων, ότι οι κόμβοι χωροθετούνται σε σημεία που δεν είναι αποκλειστικά δημοτικοί δρόμοι, αλλά κάποια θεωρούνται επαρχιακοί δρόμοι και άλλα εθνική οδός.

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου υπέβαλε ένσταση κατά της απορριπτικής απόφασης, εισέπραξε όμως και πάλι «όχι» από την Περιφέρεια και δη την αρμόδια υπηρεσία, δηλαδή την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης, που απέρριψε την ένσταση με βάση το ίδιο σκεπτικό: Ότι δηλαδή ο Δήμος Αγίου Νικολάου δεν έχει την αρμοδιότητα για όλους τους δρόμους που συνθέτουν το προωθούμενο έργο των τριών κυκλικών κόμβων και ως εκ τούτου δεν μπορεί να θεωρηθεί δικαιούχος.

Ας τα δούμε όμως αναλυτικά. Στα τέλη της άνοιξης, ο Δήμος Αγίου Νικολάου υπέβαλε για χρηματοδότηση στο Ε.Π. “Κρήτη”, Άξονας Προτεραιότητας: “Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη”, τίτλος: “Δράσεις Στρατηγικής ΟΧΕ στην Π.Ε. Λασιθίου - Ομάδα Α”, δράση 7b: “Αναβάθμιση τοπικού οδικού δικτύου - ΟΧΕ Λασιθίου”, έργο που αφορά στην κατασκευή τριών κυκλικών κόμβων εντός σχεδίου πόλης Αγίου Νικολάου, με προϋπολογισμό 418.848 ευρώ με ΦΠΑ.

Οι τρεις αυτοί κυκλικοί κόμβοι χωροθετούνται στις εισόδους του Αγίου Νικολάου. Ο ένας κόμβος χωροθετείται στη συμβολή των οδών Κ. Καραμανλή, Λιμνών και Κ. Καραθεοδωρή, ο δεύτερος στη συμβολή της οδού Ελ. Πλατάκη με τμήμα της παλιάς εθνικής οδού Αγ. Νικολάου-Ηρακλείου, ενώ ο τρίτος κυκλικός κόμβος χωροθετείται στη συμβολή των οδών Μίνωος και Αντ. Σαμαράκη.

Η απορριπτική απόφαση της Περιφέρειας

Σύμφωνα με τη σχετική απορριπτική απόφαση της Περιφέρειας Κρήτης, το αίτημα ένταξης του έργου προς χρηματοδότηση στο ΕΣΠΑ αξιολογήθηκε αρνητικά για τους εξής, μεταξύ άλλων, λόγους:

«Κριτήριο 2: Αρμοδιότητα δικαιούχου για υλοποίηση της πράξης:

Δεν τεκμηριώνεται επαρκώς η αρμοδιότητα του Δήμου Αγίου Νικολάου για την υλοποίηση του πρώτου υποέργου, καθώς το έργο δεν υλοποιείται αποκλειστικά σε δημοτικές οδούς.

Ειδικότερα: Ο κόμβος που αφορά στη συμβολή των οδών Κ. Καραμανλή, Λιμνών και Κ. Καραθεοδωρή υλοποιείται σε τμήμα της παλαιάς εθνικής οδού (90), αρμοδιότητας Περιφέρειας Κρήτης. Ο κόμβος που υλοποιείται στη συμβολή της Ελ. Πλατάκη υλοποιείται σε τμήμα της νέας εθνικής οδού (ΒΟΑΚ), αρμοδιότητας υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, και της παλαιάς εθνικής οδού, αρμοδιότητας Περιφέρειας Κρήτης.

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου έχει αρμοδιότητα εκτέλεσης έργων ανάπλασης σε δημοτικές οδούς σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3463/2006, αλλά δεν έχει την αρμοδιότητα εκτέλεσης έργων στην παλαιά εθνική οδό και τη νέα εθνική οδό (ΒΟΑΚ), οπουδήποτε αυτού χωροθετούνται (εντός ή εκτός σχεδίου).

Κριτήριο 3: Λοιπά στοιχεία που προσδιορίζονται στην πρόσκληση: Δεν έχει υποβληθεί: Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου Αγίου Νικολάου και συναρμόδιων φορέων (υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και Περιφέρεια Κρήτης) για την υλοποίηση του κόμβου στη συμβολή των οδών Κ. Καραμανλή, Λιμνών και Κ. Καραθεοδωρή και του κόμβου επί της Ελ. Πλατάκη, από τον Δήμο Αγίου Νικολάου».

ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΔΙΑΦΩΝΙΑΣ

Η ένσταση του Δήμου Αγ. Νικολάου

Στις 23 Ιουλίου κοινοποιήθηκε στην ΕΥΔ Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης η αριθμ. 9337/21-7-2021 ένσταση του Δήμου Αγίου Νικολάου. Με την εν λόγω ένσταση, ο Δήμος Αγίου Νικολάου δηλώνει ότι διαφωνεί, για τους αναφερόμενους σ’ αυτήν λόγους, με την απόρριψη της αίτησης χρηματοδότησης της πράξης του θέματος.

Μεταξύ άλλων, ο Δήμος υποστηρίζει στην ένστασή του τα εξής:

«- Ο κόμβος που αφορά στη συμβολή των οδών Κ. Καραμανλή, Λιμνών και Κ. Καραθεοδωρή δεν υλοποιείται σε τμήμα της παλαιάς εθνικής οδού (90), αλλά εξολοκλήρου σε τμήματα δημοτικών οδών. Στο συγκεκριμένο σχέδιο, μόνο ένα μικρό τμήμα της οδού Καραμανλή, περίπου 170,00 μ. από τον κόμβο Κριτσάς, ελέγχεται από τον φορέα ο οποίος διαχειρίζεται την παλαιά εθνική οδό (90), δηλαδή τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κρήτης, ενώ το τμήμα στο οποίο προτείνεται ο κυκλικός κόμβος απέχει 450,00 μ. από τον κόμβο Κριτσάς, δηλαδή βρίσκεται σε τμήμα δημοτικής οδού.

Σύμφωνα δε με το η’ σχετικό, το τμήμα των 170 μέτρων “νοείται” Εθνικό Δίκτυο, λειτουργικά και όχι ως δικαιούχος.

- Ο κόμβος που αφορά στη συμβολή της οδού Ελ. Πλατάκη δεν υλοποιείται σε τμήμα της νέας εθνικής οδού (ΒΟΑΚ), αλλά κυρίως στην οδό Ελ. Πλατάκη, που είναι δημοτική οδός, και σε ένα πολύ μικρό τμήμα της παλαιάς εθνικής οδού Αγίου Νικολάου-Ηρακλείου, το οποίο συμπίπτει με το όριο του σχεδίου πόλης Αγίου Νικολάου. Όπως φαίνεται στο απόσπασμα σχεδίου πόλης Αγίου Νικολάου (δ’ σχετικό), το σύνολο σχεδόν της επέμβασης γίνεται σε δημοτική οδό, κατόπιν του με αρ. πρωτ. 63812/16-3 έγγραφου της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κρήτης».

Η ένσταση δεν έγινε αποδεχτή από την ΕΥΔ Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης, που αναφέρει: «Απορρίπτουμε την αριθμ. 9337/21-7-2021 ένσταση του Δήμου Αγίου Νικολάου επί της αριθμ. 2926/08.07.2021 απόφασης του περιφερειάρχη Κρήτης με θέμα: Απόρριψη της πράξης “Κατασκευή τριών κυκλικών κόμβων στον Άγιο Νικόλαο”, η οποία υποβλήθηκε για χρηματοδότηση στο Ε.Π “Κρήτη” 2014-2020».

(Φωτογραφία shutterstock)

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια