Ηράκλειο

Ολοκληρώνεται η πολύπαθη πολεοδομική μελέτη στα Καμίνια – Ξεκίνησε το μακρινό 1987

Προς την τελική έγκριση της Β1 φάσης της οδεύει η πολεοδομική μελέτη Καμινίων, που ανατέθηκε εκ νέου πριν από μια 15ετία

Προς την τελική έγκριση της Β1 φάσης της οδεύει πλέον η πολύπαθη πολεοδομική μελέτη των Καμινίων, η οποία ξεκίνησε τη διαδρομή της το μακρινό 1987, χρειάστηκε να αναθεωρηθεί και να ανατεθεί εκ νέου προ 15 περίπου ετών και βρίσκεται ακόμα στη β' φάση της.

Η ανάρτηση της Β1 φάσης, η οποία ξεκίνησε πριν από δύο χρόνια, ολοκληρώθηκε. Οι μελετητές αξιολόγησαν τις ενστάσεις που υποβλήθηκαν από τους ενδιαφερόμενους πολίτες. Ήδη οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου και η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής γνωμοδότησαν σχετικά, αποδεχόμενες την αξιολόγηση των ενστάσεων που έκαναν οι μελετητές, και μόλις επικυρωθεί η απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο θα ακολουθήσει νέα ανάρτηση για την ενημέρωση των ενισταμένων, για να εγκριθεί και με τη βούλα πλέον η Β1 φάση.

Στο πλαίσιο της ανάρτησης της Β1 φάσης της πολεοδομικής μελέτης των Καμινίων υποβλήθηκαν συνολικά 76 ενστάσεις και Δηλώσεις Ιδιοκτησίας, εκ των οποίων 47 είναι Δηλώσεις Ιδιοκτησίας και 29 ενστάσεις που αφορούν τη γεωλογική και πολεοδομική μελέτη. Μετά την ολοκλήρωση της ανάρτησης των ενστάσεων, οι Δηλώσεις Ιδιοκτησίας διαβιβάστηκαν προς επεξεργασία στους μελετητές καθώς και διορθωμένα τα σχέδια της πολεοδομικής μελέτης με το με αρ. πρωτ. 105043/21.10.2019 έγγραφο.

Από τις 29 ενστάσεις:

* Οι 6 έγιναν δεκτές,

* Η 1 έγινε μερικώς δεκτή,

* Οι 20 απορρίφθηκαν και

* Οι 2 απορρίφθηκαν ως αδιευκρίνιστες.

Οι υπηρεσίες του Δήμου αποδέχτηκαν την παραπάνω αξιολόγηση και τους σχετικούς πίνακες των μελετητών και μένει να επισφραγιστεί η γνωμοδότηση και από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Βεβαίως δεν είμαστε ακόμα στο τέλος του μακρύ δρόμου μέχρι την οριστική θεσμοθέτηση της πολεοδομικής μελέτης. Η υπόθεση έχει ακόμα “ψωμί” διαδικαστικά, και οι ρυθμοί κινούνται σε αργό μοτίβο, όπως μαρτυρά άλλωστε και το ότι η διαδικασία ανάρτησης, με την υποβολή και αξιολόγηση ενστάσεων για τη Β1 φάση, χρειάστηκε μια διετία. Ωστόσο μιλάμε για ένα ακόμα βήμα εμπρός, καθώς η ολοκλήρωση του Β1 σταδίου της πολεοδομικής μελέτης τμήματος των Καμινίων εκκρεμούσε επί σειρά ετών και αποτελεί μια μεγάλη εξέλιξη για την αλλαγή φυσιογνωμίας της περιοχής και την επίλυση πολλών και σημαντικών προβλημάτων.

Η μελετώμενη περιοχή

Η μελετώμενη περιοχή των Καμινίων βρίσκεται χωρικά στο κεντρικό βορειοδυτικό τμήμα της ευρύτερης περιοχής του πολεοδομικού συγκροτήματος Ηρακλείου και περιβάλλεται νότια και ανατολικά από περιοχές του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης. Οριοθετείται ανατολικά του ποταμού Γιόφυρου, βόρεια της οδού 62 Μαρτύρων, νότια της παραλιακής λεωφόρου Σοφ. Βενιζέλου και δυτικά της οδού Κυβέλης.

Η πολεοδομική μελέτη έχει εστιάσει σε μια σειρά σημαντικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η περιοχή των Καμινίων, όπως:

* Πυκνή δόμηση σε μεγάλο τμήμα του οικισμού.

* Υποβαθμισμένο οικιστικό περιβάλλον.

* Κακή κατάσταση κατοικίας, αυθαίρετη δόμηση.

* Κακές περιβαλλοντικές συνθήκες, στενά δρομάκια, έλλειψη κοινόχρηστων χώρων, έλλειψη πεζοδρομίων και διαχωρισμού κίνησης πεζών-οχημάτων, και ρύπανση.

* Συγκρούσεις χρήσεων γης.

* Οριοθέτηση ζώνης Γιόφυρου (40 μ.).

* Τα δύο ενεργά ρήγματα που οφείλουν να ληφθούν υπόψη.

Βασικές αρχές και παραδοχές του σχεδιασμού, σύμφωνα με τη μελέτη, είναι:

- Προστασία και ανάδειξη ποταμού Γιόφυρου (δημιουργία πλευρικής ζώνης κοινόχρηστων χώρων).

- Ανάδειξη του παραλιακού μετώπου και σύνδεση με τον αστικό ιστό.

- Περιοχές σημειακών αναπλάσεων.

- Μεγάλα Ο.Τ., πεζόδρομοι-περιφερειακή κυκλοφορία οχημάτων.

- “Εξυγίανση”, ιεράρχηση και οργάνωση του μετώπου της λ. 62 Μαρτύρων.

Το ιστορικό

“Περιπέτεια” πολλών χρόνων

Η πολεοδομική ενότητα των Καμινίων εντάχθηκε στο σχέδιο πόλης το έτος 1987. Συγκεκριμένα η πολεοδομική μελέτη που αφορά το βόρειο και δυτικό τμήμα της περιοχής (πλην της περιοχής που εφάπτεται της 62 Μαρτύρων και του κεντρικού τμήματος) εγκρίθηκε με το ΦΕΚ 1038/Δ/16.10.1987, ενώ το υπόλοιπο τμήμα με το ΦΕΚ 514/Δ/20.5.1996. Λόγω του χαρακτηρισμού της περιοχής ως πυκνοδομημένης και λόγω της ύπαρξης μεγάλου αριθμού αυθαίρετων κτισμάτων, δεν μπόρεσε να ολοκληρωθεί η μελέτη πράξης εφαρμογής και κρίθηκε αναγκαίο η αναθεώρηση του ισχύοντος ρυμοτομικού σχεδίου. Το 2006 ο Δήμος Ηρακλείου ανέθεσε στη σύμπραξη των γραφείων μελετών των κ.κ. Σπυρίδωνα Τσαγκαράτου, αρχιτέκτονα-πολεοδόμου, Άννας Μπιτσακάκη, αρχιτέκτονα-πολεοδόμου, Γεωργίου Σμυρλόγλου, αγρ. τοπογράφου μηχανικού, και Χαράλαμπου Γκούβα, γεωλόγου, τη «Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας, συμπλήρωση κτηματογραφικής αποτύπωσης και αναθεώρηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου τμήματος της πολεοδομικής ενότητας “Καμίνια” του δήμου Ηρακλείου» όπως προκύπτει με την με αρ. πρωτ. 37511/24.10.2006 σύμβαση. Η μελέτη εκπονείται σε δύο στάδια, α’ και β’. Το β’ στάδιο επιμερίζεται στα Β1 και Β2 υποστάδια. Το Β2 υποστάδιο αποτελεί την τελική μορφή του Β1 υποσταδίου. Το 2007 παρελήφθη η μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας και διαβιβάστηκε στη Διεύθυνση ΟΚΚ του ΥΠΕΚΑ προς έγκριση. Το 2009 τμήμα του α’ σταδίου της εκπονούμενης μελέτης παραδόθηκε εμπρόθεσμα και ακολούθησε ανάρτηση των κτηματογραφικών διαγραμμάτων και πινάκων.

Το 2017 η γεωλογική μελέτη που δεν είχε εγκριθεί από το υπουργείο διαβιβάστηκε εκ νέου προς το αρμόδιο τμήμα της Αποκεντρωμένης Διοίκηση Κρήτης. Το 2019 παραλήφθηκε το α’ στάδιο της μελέτης. Το 2019 εγκρίθηκε η μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας με την απόφαση της γενικής διευθύντριας Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και δόθηκε εντολή εκπόνησης της Β1 φάσης της μελέτης.

(Φωτογραφία Αρχείου IN TIME)

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια