Ηράκλειο

Κανόνες κυκλοφορίας στο Μποδοσάκειο: Πεζοδρομείται τμήμα του δρόμου - Το ωράριο λειτουργίας

Το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου ενέκρινε κανονισμό λειτουργίας περιοδικού πεζόδρομου για την οδό Γαλάτειας Καζαντζάκη και τη Δελημάρκου (από τη Μηριόνου έως τη 1778)

Για τη διέλευση οχημάτων από την οδό Δελημάρκου στο τμήμα που πεζοδρομείται περιοδικά κατά το διάστημα που λειτουργεί καθημερινά ως πεζόδρομος, μπορεί να εκδίδεται άδεια διέλευσης από το αρμόδιο Τμήμα Κυκλοφορίας και Συγκοινωνιών, εφόσον συντρέχουν λόγοι ανάγκης για την εξυπηρέτηση αποκλειστικά των παρόδιων ιδιοκτητών.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου ενέκρινε στην τελευταία συνεδρίασή του τον κανονισμό λειτουργίας των δύο πεζόδρομων και, δεδομένου ότι μιλάμε για την «καρδιά» της πόλης, για ένα ιδιαίτερης κυκλοφοριακής σημασίας σημείο και για ένα ιστορικό σχολείο, παραθέτουμε σήμερα το πλαίσιο των κανόνων που θεσπίστηκαν από τον Δήμο για τους οδηγούς και περίοικους στην περιοχή του Μποδοσάκειου

Με συγκεκριμένους κανόνες θα λειτουργούν πλέον ως περιοδικοί πεζόδρομοι η οδός Γαλάτειας Καζαντζάκη και τμήμα της οδού Δελημάρκου στο κέντρο του Ηρακλείου, με γνώμονα φυσικά τη δεσπόζουσα στο σημείο παρουσία του ιστορικού Μποδοσάκειου Δημοτικού Σχολείου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου ενέκρινε στην τελευταία συνεδρίασή του τον κανονισμό λειτουργίας των δύο αυτών πεζόδρομων και, δεδομένου ότι μιλάμε για την "καρδιά" της πόλης, για ένα ιδιαίτερης κυκλοφοριακής σημασίας σημείο και για ένα ιστορικό σχολείο, παραθέτουμε σήμερα το πλαίσιο των κανόνων που θεσπίστηκαν από τον Δήμο για τους οδηγούς και περίοικους στην περιοχή του Μποδοσάκειου.

Ο κανονισμός λειτουργίας που ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου και τίθεται σε ισχύ αναφέρεται συγκεκριμένα στην περιοδική πεζοδρόμηση της οδού Δελημάρκου (από την οδό Μηριόνου έως και τη 1778) και της οδού Γαλάτειας Καζαντζάκη.

Η αναγκαιότητα της ρύθμισης για περιοδική πεζοδρόμηση των παραπάνω οδών τεκμαίρεται αφενός από την τεχνική έκθεση για ρυθμίσεις κυκλοφορίας που εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμόν 70/2020 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Ηρακλείου και συνοδεύεται με συμπληρωματικές ρυθμίσεις, και αφετέρου από το ρυμοτομικό σχέδιο Αγίας Τριάδας. Σημειώνεται ότι το εξεταζόμενο οδικό τμήμα προς παροδική πεζοδρόμηση κλείνει για τη διέλευση τροχοφόρων κατά τη διάρκεια λειτουργίας των σχολικών δραστηριοτήτων του 2ου Δημοτικού Σχολείου (Μποδοσάκειου) της περιοχής από τις 7:30 π.μ. έως και τις 4:30 μ.μ., λόγω διευρυμένου ωραρίου.

Σκοπός του κανονισμού είναι η βελτίωση της λειτουργικότητας των οδών στο σύνολό της και ειδικότερα η εύρυθμη λειτουργία της περιοδικής πεζοδρόμησης σύμφωνα με τη σύγχρονη κείμενη νομοθεσία.

Ωράριο λειτουργίας

Ο πεζόδρομος λειτουργεί καθημερινά από τις 7:30 π.μ. έως 4:30 μ.μ. Εφαρμόζεται τις ημέρες λειτουργίας του σχολείου (καθημερινές) και σαββατοκύριακα/αργίες εφόσον τελούνται εκδήλωση ή μαθήματα. Σημειώνεται ότι τις ημέρες και ώρες που δε λειτουργεί το σχολείο παύει η λειτουργία της εξεταζόμενης οδού ως πεζόδρομου μέχρι και την οριστική θέσπιση του πεζόδρομου από την υλοποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου, οπότε και οριστικοποιείται η πεζοδρόμηση.

Όροι λειτουργίας

Ο δρόμος λειτουργεί ως πεζόδρομος με συγκεκριμένο ωράριο και η αποτροπή διέλευσης από αυτόν ορίζεται με μετακινούμενα εμπόδια για διέλευση οχημάτων έκτακτης ανάγκης καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Ειδικότερα για την αποτροπή διέλευσης Ι.Χ. οχημάτων, φορτηγών, μηχανοκίνητων δικύκλων, ποδηλάτων και λοιπών οχημάτων τοποθετούνται ζαρντινιέρες οριοθέτησης του αποκοπτόμενου τμήματος ή και βυθιζόμενες μπάρες, οι οποίες μπορούν να μετακινούνται/βυθίζονται σε περίπτωση διέλευσης οχήματος έκτακτης ανάγκης.

Η διέλευση σε λοιπά οχήματα καθ' όλη τη διάρκεια λειτουργίας του πεζόδρομου απαγορεύεται και οι παραβάτες τιμωρούνται κατά τον ΚΟΚ.

Περίοικοι

Η κίνηση στον πεζόδρομο επιτρέπεται μόνο σε οχήματα μόνιμων κατοίκων με ειδικό ιδιωτικό χώρο στάθμευσης (πιλοτή ή λοιπά) με πρόσοψη επί της οδού.

Σε αυτή την περίπτωση, η κίνηση στην οδό γίνεται με τους ακόλουθους όρους και περιορισμούς:

* Η ταχύτητα κινήσεως των αυτοκινήτων δε θα υπερβαίνει την ταχύτητα κινήσεως των πεζών, οι οποίοι σε οποιαδήποτε περίπτωση έχουν προτεραιότητα.

* Απαγορεύεται η όπισθεν κίνηση των αυτοκινήτων, εκτός αν καθοδηγούνται από πεζό.

* Απαγορεύονται οι επιτόπου στροφές.

* Απαγορεύεται η κίνηση οχημάτων μικτού βάρους άνω των 7,50 τόνων, εκτός των αυτοκινήτων μεταφοράς ετοίμου σκυροδέματος (με μέγιστη χωρητικότητα 8,00 μ3) και των φορτηγών τροφοδοσίας καταστημάτων, με την προϋπόθεση ύπαρξης ειδικής άδειας διέλευσης.

Τα οχήματα τροφοδοσίας εξυπηρετούνται πριν τις 7:30 π.μ. και μετά τις 4:30 μ.μ.

Ειδική άδεια διέλευσης

Απαγόρευση και αποζημιώσεις

Για τη διέλευση οχημάτων από την οδό Δελημάρκου στο τμήμα που πεζοδρομείται περιοδικά κατά το διάστημα που λειτουργεί καθημερινά ως πεζόδρομος, μπορεί να εκδίδεται άδεια διέλευσης από το αρμόδιο Τμήμα Κυκλοφορίας και Συγκοινωνιών, εφόσον συντρέχουν λόγοι ανάγκης για την εξυπηρέτηση αποκλειστικά των παρόδιων ιδιοκτητών.

Σε κάθε είσοδο του πεζόδρομου εκατέρωθεν τοποθετείται ειδική πινακίδα που αναγγέλλει τη χρήση του πεζόδρομου και το ωράριο λειτουργίας αυτού (με πρόσθετη πινακίδα).

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια λειτουργίας του πεζόδρομου αλλά και όλο το 24ωρο επιτρέπεται κατ' εξαίρεση: η κυκλοφορία των αυτοκινήτων παροχής Α' βοηθειών, των αυτοκινήτων που μεταφέρουν ασθενείς ΑμεΑ με ειδική άδεια, των απορριμματοφόρων του Δήμου εφόσον κρίνεται αναγκαίο, των αυτοκινήτων της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και των οχημάτων των Οργανισμών Κοινής Ωφελείας για την αντιμετώπιση περιπτώσεων επειγούσης ανάγκης.

Σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας, το διάστημα 7:30 π.μ. έως 4:30 μ.μ. απαγορεύονται η στάση και η στάθμευση σε όλο το μήκος της οδού. Κάθε κάτοχος οχήματος υποχρεούται να αποζημιώσει τον Δήμο, βάσει προϋπολογισμού της Τεχνικής του Υπηρεσίας, θεωρημένου από τον δήμαρχο, για τις ζημιές που τυχόν θα προκληθούν από την κυκλοφορία και τη στάθμευση του οχήματός του μέσα στη ζώνη των πεζοδρόμων. Απαγορεύεται η τοποθέτηση από ιδιώτες παντός είδους αστικού εξοπλισμού (ζαρντινιέρες, γλάστρες, φανοστάτες, στύλοι, κ.λπ.) για τη δέσμευση θέσης, ή θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων, ή για την εξυπηρέτηση ιδιωτικών ή επαγγελματικών τους συμφερόντων έμπροσθεν της ιδιοκτησίας τους στον πεζόδρομο.

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια