Ηράκλειο

Ηράκλειο: Στο 38% οι εκτάσεις δασικού χαρακτήρα

Η προθεσμία υποβολής των αντιρρήσεων για τους δασικούς χάρτες λήγει στις 27 Μαΐου 2021

Στον Δασικό Χάρτη της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου αναφέρεται η Διεύθυνση Δασών η οποία αναφέρει στο 38% οι εκτάσεις είναι δασικού χαρακτήρα ενώ η προθεσμία υποβολής των αντιρρήσεων για την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου λήγει στις 27 Μαΐου 2021.

Όπως αναφέρει η ανκοίνωση:

Οι δασικοί χάρτες αποτελούν συνταγματική επιταγή εδώ και σαράντα πέντε περίπου χρόνια. Η κατάρτισή τους αποτελεί βασικό και μακρόπνοο έργο υποδομής, με μεγάλη περιβαλλοντική αξία και θετικές συνέπειες για την εθνική οικονομία.

Για πρώτη φορά καταγράφονται οι δασικού χαρακτήρα εκτάσεις σε όλη τη χώρα με ακρίβεια και γεωχωρικό προσδιορισμό. Η καταγραφή αυτή αποτελεί καθοριστικό εργαλείο για την προστασία, αλλά και τη διαχείριση των δασών και του περιβάλλοντος γενικότερα. Η οριοθέτηση των δασικών εκτάσεων θέτει τέλος στην αμφισβήτηση, την ανασφάλεια, την γραφειοκρατία και λειτουργεί προς όφελος του πολίτη και του φυσικού περιβάλλοντος.

Η ανάρτηση των Δασικών Χαρτών των Περιφερειακών Ενοτήτων, όπως συντάχθηκαν, αναμορφώθηκαν και θεωρήθηκαν από τις Δασικές Υπηρεσίες της χώρας, ξεκίνησε τον Ιανουάριο 2021, με προγραμματισμό, σταδιακά, μέχρι τέλος Φεβρουαρίου 2021 η ανάρτηση να έχει ολοκληρωθεί σε όλη τη χώρα. Θα ακολουθήσει η περίοδος υποβολής και εξέτασης των αντιρρήσεων, μέχρι την ολική κύρωσή τους.

Οι δασικοί χάρτες αναρτούνται αποκλειστικά στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Κτηματολογίου (www.ktimatologio.gr), όπου, εκτός από τον ίδιο το δασικό χάρτη, οι πολίτες μπορούν να βρουν χρήσιμες και αναλυτικές πληροφορίες που αφορούν την ανάρτηση, την υποβολή αντιρρήσεων και των αιτήσεων πρόδηλων σφαλμάτων του δασικού χάρτη. Σύνδεσμος για τον αναρτημένο δασικό χάρτη της Κρήτης βρίσκεται επίσης στην ιστοσελίδα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (www.apdkritis.gov.gr).

Ο δασικός χάρτης περιλαμβάνει διαχρονική αποτύπωση των εκτάσεων δασικού χαρακτήρα τόσο στο παρελθόν (έτος 1945) όσο και σήμερα. Η οριοθέτηση των δασικών εκτάσεων προέκυψε από φωτοερμηνεία ιστορικών (έτους 1945) και πρόσφατων (έτους 2013 - 2015) αεροφωτογραφιών, σε συνδυασμό με επιτόπιες αυτοψίες στην ύπαιθρο. Ο χαρακτηρισμός των εκτάσεων (ως δασικών ή μη) προήλθε με βάση επιστημονικά κριτήρια (σύνθεση της βλάστησης, έδαφος, ανάγλυφο, ευρύτερη περιοχή, ανθρώπινες δραστηριότητες, φωτοερμηνεία κ.α.), όπως αναλυτικά περιγράφονται στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.

Ο δασικός χάρτης της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου αφορά συνολική έκταση 2.453 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Εξαιρέθηκε της ανάρτησης έκταση συνολικού εμβαδού 184 τετρ. χλμ., που περιλαμβάνει περιοχές εντός σχεδίου πόλεων και οικισμών, επεκτάσεις σχεδίων, βιομηχανικές περιοχές κλπ.

Στο σύνολο της έκτασης ανάρτησης οι δασικού χαρακτήρα εκτάσεις καταλαμβάνουν συνολικά 935 τετρ. χιλιόμετρα ή ποσοστό 38%, ενώ οι μη δασικού χαρακτήρα – άλλης μορφής – εκτάσεις συνολικά 1.518 τετρ. χιλιόμετρα ή ποσοστό 62%.

Τα παραπάνω στοιχεία επιβεβαιώνουν τον αγροτικό – μη δασικό χαρακτήρα του μεγαλύτερου μέρους της έκτασης της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.

Αντιρρήσεις κατά του περιεχομένου του δασικού χάρτη μπορούν να υποβάλουν φυσικά και νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, καθώς και το Ελληνικό Δημόσιο και οι οικείοι Ο.Τ.Α. πρώτου και δευτέρου βαθμού, εφόσον επικαλούνται για τη θεμελίωση του έννομου συμφέροντός τους εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα.

 Οι αντιρρήσεις αφορούν αποκλειστικά και μόνο την αμφισβήτηση του χαρακτήρα των εκτάσεων,  όπως εμφανίζεται στο δασικό χάρτη, υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής διαδικτυακής εφαρμογής του Κτηματολογίου και εξετάζονται από ειδική για το σκοπό αυτό Επιτροπή.

Εφιστούμε την προσοχή όλων των πολιτών και των Φορέων ώστε να επισκεφτούν την εφαρμογή, να ενημερωθούν για τη δασική πληροφορία κάθε έκτασης και σε περίπτωση που διαφωνούν με την μορφή -  χαρακτηρισμό που της αποδόθηκε, να υποβάλλουν τις αντιρρήσεις τους.

Τονίζουμε ότι η προθεσμία υποβολής των αντιρρήσεων για την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου λήγει στις 27 Μαΐου 2021, ενώ για τους κατοίκους εξωτερικού η ανωτέρω προθεσμία λήγει στις 16 Ιουνίου 2021.

Για την ενημέρωση κάθε ενδιαφερομένου λειτουργεί Σημείο Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικών Χαρτών (Σ.Υ.Α.Δ.Χ.) στα κεντρικά γραφεία της Δ/νσης Δασών Ηρακλείου (Οδός Παναγίας Μαλεβή, Δασικό Φυτώριο Τ.Κ. 714 10 ΗΡΑΚΛΕΙΟ), όπου τηλεφωνικά (Τηλ. 2810264-962, -959 & -942) ή κατόπιν ραντεβού (λόγω πανδημίας) και εφόσον απαιτηθεί, οι πολίτες και οι Φορείς μπορούν να ενημερωθούν για οποιοδήποτε θέμα αφορά τους δασικούς χάρτες της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (email: syadx@apdkritis.gov.gr).

Είναι ξεκάθαρο ότι η ανάρτηση των δασικών χαρτών στην Κρήτη δεν θίγει τα ιδιοκτησιακά συμφέροντα κανενός, καθώς είναι γνωστό το ιδιαίτερο ιδιοκτησιακό καθεστώς του νησιού (αποτελεί περιοχή της Ελλάδας στην οποία δεν ισχύει το τεκμήριο του δημοσίου). Οποιαδήποτε ιδιοκτησιακή αμφισβήτηση επιλύεται κατά την διαδικασία της κτηματογράφησης στα πλαίσια της σύνταξης του Εθνικού Κτηματολογίου.

Επισημαίνουμε ότι οι δασικοί χάρτες δεν έγιναν για να  αμφισβητήσουν τις περιουσίες των πολιτών, αλλά για να οριοθετήσουν τις δασικές εκτάσεις, να τακτοποιήσουν τις χρήσεις γης, να υποστηρίξουν τον χωροταξικό σχεδιασμό και να προστατεύσουν το περιβάλλον.

Δεν νοείται κράτος δικαίου χωρίς Δασολόγιο και Κτηματολόγιο, χωρίς αναπτυξιακά εργαλεία και χωρίς ουσιαστικό περιβαλλοντικό σχεδιασμό.

Η κύρωση των δασικών χαρτών, σε συνδυασμό με την ολοκλήρωση του Κτηματολογίου, τον καθορισμό του αιγιαλού, της παραλίας και των υπολοίπων θεσμικών γραμμών (οριοθέτηση ρεμάτων κ.α.), θα κατοχυρώσει τη δημόσια και την ιδιωτική περιουσία, ενώ ταυτόχρονα θα θωρακίσει την περιβαλλοντική νομοθεσία της χώρας μας.

 

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια