Ηράκλειο

Δασικοί χάρτες Ηρακλείου: Πότε ξεκινά η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων

Ποιους αφορά

Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης - Διεύθυνση Δασών Ηρακλείου, ανακοινώνεται ότι με την 554/29-1-2021 απόφασή μας (ΑΔΑ: ΨΟΨΘΟΡ1Θ-ΜΕΩ) αναρτήθηκε στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της ιστοσελίδας του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο”  (https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Entrance_Page.aspx), ο δασικός χάρτης της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 3889/2010 (Φ.Ε.Κ. 182Α΄), όπως ισχύει.

Για τον αναρτημένο δασικό χάρτη μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να λαμβάνει γνώση στην ανωτέρω ιστοσελίδα του Ν.Π.Δ.Δ. “Ελληνικό Κτηματολόγιο”, μέσω της οποίας και μόνο μπορούν να υποβάλλονται αντιρρήσεις κατά του  περιεχομένου  αυτού. Επισημαίνεται ότι για τις περιοχές με κυρωμένο δασικό χάρτη αντιρρήσεις δέχεται μόνο το αναμορφωμένο τμήμα του αναρτημένου δασικού χάρτη και μόνο ως προς τα τμήματα που δεν έχουν ήδη υποβληθεί αντιρρήσεις ή αιτήματα προδήλων σφαλμάτων.

Η   προθεσμία  υποβολής   των  αντιρρήσεων  είναι  αποκλειστική, ξεκινά την  12η Φεβρουαρίου και λήγει την 27η Μαΐου 2021. Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά είκοσι (20) ημέρες, δηλαδή λήγει την 16η  Ιουνίου 2021.

Οι αντιρρήσεις αφορούν αποκλειστικά και μόνον στην αμφισβήτηση του χαρακτήρα ή της μορφής των εμφανιζόμενων στον δασικό χάρτη εκτάσεων.

Δικαίωμα υποβολής αντίρρησης έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, το Ελληνικό Δημόσιο και οι οικείοι Ο.Τ.Α., εφόσον επικαλούνται εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα επί της αμφισβητούμενης δασικής, χορτολιβαδικής και βραχώδους ή πετρώδους έκτασης.

Ειδικά, κατά της παράληψης να περιληφθεί στο δασικό χάρτη ορισμένη δασικού χαρακτήρα ή χορτολιβαδική ή βραχώδης ή πετρώδης έκταση, αντίρρηση μπορεί να υποβάλλει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή Ο.Τ.Α. ή περιβαλλοντική οργάνωση ή άλλα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στους σκοπούς των οποίων περιλαμβάνεται η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής.

Για την υποβολή των αντιρρήσεων καταβάλλεται υποχρεωτικά ειδικό τέλος ανάλογα με το εμβαδόν που αφορά η αντίρρηση.

Επίσης, για λόγους ενημέρωσης σύνδεσμος για τον αναρτημένο δασικό χάρτη βρίσκεται στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (www.ypen.gov.gr) και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (www.apdkritis.gov.gr).

Γενικές πληροφορίες για το περιεχόμενο του αναρτημένου δασικού χάρτη και του τρόπου υποβολής των αντιρρήσεων παρέχονται στο Σημείο Υποστήριξης της Ανάρτησης Δασικού Χάρτη (Σ.Υ.Α.Δ.Χ.) που βρίσκεται στα γραφεία της Δ/νσης Δασών Ηρακλείου, στην οδό Παναγίας Μαλεβή (Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, τηλεφωνικά στους αριθμούς 2810264969, 2810264942 και στο τηλεφωνικό κέντρο 2810264940, καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου υποβολής των αντιρρήσεων.

Πληροφορίες σχετικά με την ανάρτηση του δασικού χάρτη παρέχονται και στα Δασονομεία Ηρακλείου (τηλ. 2810 264947), Καστελλίου (τηλ. 28910 32650) και Μοιρών (τηλ. 28920 23028).

Για όσο διάστημα ισχύουν τα περιοριστικά μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από την πανδημία του κορωνοϊού, το Σ.Υ.Α.Δ.Χ. δύναται να δέχεται κοινό μόνο κατόπιν προηγούμενου ραντεβού και εφόσον αυτό είναι απαραίτητο, με βάση τους τιθέμενους περιορισμούς που ισχύουν ανά περιοχή και τις σχετικές εγκύκλιες οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών για τη λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών.

(Φωτογραφία αρχείου)

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια