Ηράκλειο

Μελέτη για Μεσαμπελιές και Κορώνη Μαγαρά - Το προφίλ της μελέτης και πού στοχεύει

Ο Δήμος Ηρακλείου προκήρυξε διαγωνισμό αναζητώντας μελετητή για τη βιοκλιματική διαμόρφωση των κοινόχρηστων χώρων των δύο περιοχών

Εδώ και χρόνια αναμένουν οι δημότες σε πολλές περιοχές του Ηρακλείου μια οργανωμένη παρέμβαση στο μέτωπο των κοινόχρηστων χώρων. Για δύο περιοχές, αυτές των Μεσαμπελιών και του Κορώνη Μαγαρά, φαίνεται ότι δρομολογείται, για την ακρίβεια γίνεται ένα πρώτο βήμα προς μια οργανωμένη τέτοια παρέμβαση με την προκήρυξη του διαγωνισμού για τη μελέτη που έχει ως αντικείμενο μια βιοκλιματική ανάπλασή τους.

Ο λόγος συγκεκριμένα για τη μελέτη που αφορά στο έργο βιοκλιματικής διαμόρφωσης περιοχή Μεσαμπελιών και Κορώνη Μαγαρά, ύψους 227.230 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), η οποία προκηρύχθηκε από τον Δήμο Ηρακλείου με ανοιχτό διαγωνισμό.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, δηλαδή η δημοπράτηση, έχει οριστεί για τις 22 Φεβρουαρίου, ενώ η αποσφράγιση των όποιων προσφορών κατατεθούν από ενδιαφερόμενα μελετητικά γραφεία έχει οριστεί για τις 25 Φεβρουαρίου.

Η μελέτη χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του Δήμου, ενώ ο ανάδοχος μελετητής θα κληθεί να την παραδώσει μέσα σε ένα χρόνο από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Όπως είναι προφανές, το εγχείρημα της βιοκλιματικής αναμόρφωσης των περιοχών Μεσαμπελιών και Κορώνη Μαγαρά έχει ακόμα πολύ “ψωμί” από πλευράς διαδικασιών και χρόνου. Ωστόσο, με την προκήρυξη της μελέτης γίνεται ένα πρώτο σημαντικό βήμα...

Αναλυτικότερα, με σχετική απόφασή του ο Δήμος Ηρακλείου προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο “Μελέτη για έργο βιοκλιματικής διαμόρφωσης περιοχής Μεσαμπελιών και Κορώνη Μαγαρά”, προεκτιμώμενης αμοιβής 227.230,90 € (χωρίς ΦΠΑ).

Η μελέτη αφορά στην ανάπλαση των υφιστάμενων υποδομών και τον σχεδιασμό νέων κοινόχρηστων χώρων, στις περιοχές Μεσαμπελιές και Κορώνη Μαγαρά.

Η μελέτη χωρίζεται σε τρία στάδια: προμελέτη, οριστική μελέτη, μελέτη εφαρμογής. Προβλέπονται 6 συνολικά τμηματικές παραδόσεις της μελέτης, ενώ ο ανάδοχος μελετητής θα πρέπει να είναι σε συχνή επαφή με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Ηρακλείου κατά την ολοκλήρωση όλων των σταδίων της μελέτης.

Το προφίλ της μελέτης

Σύμφωνα με την περιγραφή της σύμβασης όπως παρατίθεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού, «η πόλη του Ηρακλείου, όπως κάθε σύγχρονη πόλη, χαρακτηρίζεται από την κυριαρχία του δομημένου περιβάλλοντος, τις πληθυσμιακές πυκνότητες και τον περιορισμένο αριθμό διαμορφωμένων κοινόχρηστων χώρων. Στην παρούσα μελέτη λαμβάνονται υπόψη οι χαρακτηρισμένοι ως κοινόχρηστοι χώροι που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή των Μεσαμπελιών και του Κορώνη Μαγαρά, συνολικής επιφάνειας 13.702,32 τ.μ.

Στις περιοχές αυτές παρατηρείται αυξημένη οικοδομική ανάπτυξη και μεγάλη έλλειψη διαμορφωμένων κοινόχρηστων χώρων.

Ο σχεδιασμός των νέων κοινόχρηστων χώρων συνεργεί καθοριστικά στην αναγέννηση της γειτονιάς, στη βελτίωση του μικροκλίματος και τη μείωση του φαινομένου της αστικής νησίδας, που προκαλείται από τις υποβαθμισμένες ατμοσφαιρικές συνθήκες, σε συνδυασμό με τις ελλείψεις σε πράσινες επιφάνειες εντός του αστικού ιστού. Στόχος αυτών των παρεμβάσεων είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, μέσω της αναβάθμισης της λειτουργίας, της εικόνας και της ελκυστικότητας των γειτονιών αναλυτικά.

Η μελέτη στοχεύει:

- στη δημιουργία των προϋποθέσεων ενοποίησης του κατακερματισμένου πολεοδομικού ιστού,

- στην ανάδειξη και πολεοδομική ένταξη των κοινόχρηστων χώρων στην οικιστική δομή της γειτονιάς και της πόλης,

- στην αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση των κοινόχρηστων χώρων σαν κέντρα της κοινωνικής ζωής,

- στη βελτίωση του αστικού μικροκλίματος και την εξοικονόμηση ενέργειας,

- στην αναβάθμιση των συνθηκών διαβίωσης στις γειτονιές,

- στην εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας για το περιβάλλον.

Η προκηρυχθείσα μελέτη περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες μελετών:

1) μελέτη κατηγορίας (07) “Ειδικές αρχιτεκτονικές μελέτες”,·

2) μελέτη κατηγορίας (08) “Στατική μελέτη”,·

3) μελέτη κατηγορίας (09) “Μελέτες μηχανολογικές - ηλεκτρολογικές - ηλεκτρονικές”,·

4) μελέτη κατηγορίας (13) “Μελέτη υδραυλικών έργων”,·

5) μελέτη κατηγορίας (16) “Τοπογραφικές μελέτες”,·

6) μελέτη κατηγορίας (25) “Μελέτη φυτοτεχνικής διαμόρφωσης κοινόχρηστων χώρων”,·

7) μελέτη σύνταξης Σ.Α.Υ.-Φ.Α.Υ.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Προσφορές μέχρι τις 22 Φεβρουαρίου

Σύμφωνα με την προκήρυξη του διαγωνισμού, οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση www.promitheus.gov.gr μέχρι τις 22 Φεβρουαρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 22:00, και η αποσφράγιση θα γίνει ηλεκτρονικά στις 25 Φεβρουαρίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10 π.μ., από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού που έχει συσταθεί για τον σκοπό αυτό.

Ο καθαρός χρόνος εκπόνησης της μελέτης είναι 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Η μελέτη θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους και θα βαρύνει τον ΚΑ 30-7412.218.

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια