Ηράκλειο

ΒΟΑΚ: Για καλοκαίρι… και βλέπουμε οι κόμβοι της Αγίας Πελαγίας

Πάνε κι άλλο πίσω - Νέα παράταση έδωσε το Υπουργείο

Από καλοκαίρι πήγαν στον... χειμώνα και από τον χειμώνα πάνε στο... καλοκαίρι οι κόμβοι του ΒΟΑΚ σε Αγία Πελαγία και Αχλάδα!

Με βάση την παράταση που είχε δοθεί από το υπουργείο Υποδομών, το έργο κατασκευής των πολυσυζητημένων κόμβων ήταν να παραδοθεί στις 2 Δεκεμβρίου. Η ημερομηνία αυτή παρήλθε χωρίς το έργο να ολοκληρωθεί, ενώ το υπουργείο έδωσε νέα παράταση της προθεσμίας περαίωσης για τις 13 Ιουνίου του 2021.

Ουσιαστικά μιλάμε πλέον επισήμως για καθυστέρηση στην παράδοση των κόμβων κατά έναν ολόκληρο χρόνο!

Θυμίζουμε ότι το έργο κατασκευής των κόμβων της Αγίας Πελαγίας θα έπρεπε να ολοκληρωθεί τον Μάιο που μας πέρασε. Τότε δόθηκε μια μικρή παράταση για το καλοκαίρι. Ωστόσο στην πορεία προέκυψε η ανάγκη για επιπρόσθετες μελέτες και παρεμβάσεις επί του αρχικού τεχνικού αντικειμένου του έργου. Κι έτσι, φτάσαμε σε μετάθεση του χρονοδιαγράμματος για τις 2 Δεκεμβρίου. Δυστυχώς, οι επιπρόσθετες μελέτες και παρεμβάσεις, που κρίθηκαν αναγκαίες λόγω κυρίως γεωτεχνικών προβλημάτων που εντοπίστηκαν κατά την εκτέλεση των εργασιών στις λωρίδες επιτάχυνσης και επιβράδυνσης, δεν κατέστη δυνατό να υλοποιηθούν, παρά τα όσα είχε υποσχεθεί η πλευρά του υπουργείου Υποδομών.

Με αυτό το δεδομένο, και λαμβάνονταν υπόψη πως δε φέρει ευθύνη για την καθυστέρηση ούτε έχει καμία υπαιτιότητα ο ανάδοχος εργολάβος, το υπουργείο αποφάσισε να παρατείνει την προθεσμία από τις 2 Δεκεμβρίου στις 13 Ιουνίου... Σε μια εξέλιξη που φυσικά σκορπά απογοήτευση στους τοπικούς φορείς και στην τοπική κοινωνία.

Η απόφαση για τη νέα παράταση

«Εγκρίνουμε για το έργο “Επεμβάσεις στους κόμβους Αγίας Πελαγίας και Αχλάδας του ΒΟΑΚ για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας”, της αναδόχου εργοληπτικής εταιρείας....... τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης (οριακή προθεσμία) του έργου κατά 193 ημέρες, ήτοι έως τις 13/6/2021, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 147 του Νόμου 4412/2016, χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας του έργου και χωρίς δικαίωμα της αναδόχου για πρόσθετη αποζημίωση, εκτός από τη νόμιμη αναθεώρηση σύμφωνα με την παράγραφο 8α του άρθρου 147 του Νόμου 4412/2016», αναφέρεται στη σχετική απόφαση του υπουργείου Υποδομών-Μεταφορών.

Στην ίδια απόφαση παρατίθεται και το ιστορικό για το πώς φτάσαμε στην απόφαση για τη νέα παράταση του έργου.

Αναφέρονται συγκεκριμένα τα εξής: «Με τη με αρ. πρωτ. ∆14/β/964/Φ-ΣΑ5/19.5.2020 (ΑΔΑ: ΦΠΗ7465ΥΘΞ-ΡΓΤ) απόφαση του γενικού γραμματέα Υποδομών, εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου έως τις 2/12/2020.

Υπήρξε μεγάλη καθυστέρηση εκ μέρους των παρόχων, στη μετατόπιση των δικτύων ΟΚΩ, παρόλο που, έγκαιρα, τόσο η ανάδοχος εταιρεία του έργου σύμφωνα με τις συμβατικές τις υποχρεώσεις, όσο και η Διευθύνουσα Υπηρεσία ενημέρωσαν τους αρμόδιους φορείς για την άμεση μετατόπιση των δικτύων που εμποδίζουν την ομαλή εκτέλεση των εργασιών του έργου.

Η καθυστέρηση εκτέλεσης των εργασιών του έργου του θέματος δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της αναδόχου, καθόσον διαπιστώθηκαν προβλήματα στα τμήματα 1 και 2 για την ολοκλήρωση των εργασιών στις λωρίδες επιβράδυνσης και επιτάχυνσης του κόμβου της Αγίας Πελαγίας στο ρεύμα προς Ρέθυμνο και στο τμήμα 3 στο ρεύμα προς Ηράκλειο.

Πιο συγκεκριμένα:

α. Στο τμήμα 1, από τη διατομή 1 έως τη διατομή 4 αριστερά, το έδαφος έχει διαφοροποιηθεί με το έδαφος της μελέτης, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να κατασκευαστεί το απαιτούμενο εύρος οδοστρώματος που προβλέπεται στη μελέτη. Για να κατασκευαστεί το απαιτούμενο εύρος, θα πρέπει να μελετηθεί η κατασκευή τοίχου ποδός και επιχώματος, εντός του ορίου απαλλοτρίωσης.

β. Στο τμήμα 2, στο οποίο το ίδιο φαινόμενο είναι εντονότερο σε σχέση με το τμήμα 1, παρατηρείται ίδια εικόνα, από τη διατομή 26 έως τη διατομή 29 αριστερά. Και για το τμήμα αυτό θα πρέπει επίσης να προηγηθεί μελέτη, η οποία θα εξετάζει είτε την κατασκευή τοίχους ποδός και επιχώματος, είτε ενδεχομένως τη διαφοροποίηση της χάραξης του ΒΟΑΚ.

γ. Στο τμήμα 3, από τη διατομή 9 έως τη διατομή 11 δεξιά, διαφαίνεται ακόμα η ύπαρξη ενός φαινομένου κατολίσθησης σε εξέλιξη.

Με απόφαση του γενικού γραμματέα Υποδομών, εγκρίθηκε η εκτέλεση των σχετικών επειγουσών και απρόβλεπτων πρόσθετων εργασιών του έργου, προκειμένου να διασφαλιστούν τόσο η πληρότητα του έργου, όσο κι η ομαλή και ασφαλής κυκλοφορία του ΒΟΑΚ και με τη με αρ. πρωτ. Δ14/οικ. 2109/6.8.2020 εγκρίθηκε η μελέτη αντιστήριξης του πρανούς του επιχώματος από τη διατομή 14 έως τη διατομή 17 στον κόμβο της Αγίας Πελαγίας του ΒΟΑΚ, και υπολείπονται προς εκπόνηση και έγκριση: α) η στατική μελέτη πασσαλότοιχου, β) η γεωλογική μελέτη πρανούς υφιστάμενου ορύγματος επί του αυτοκινητοδρόμου του ΒΟΑΚ και γ) η πρόταση προστασίας των ήδη κατασκευασμένων επιχωμάτων-ορυγμάτων του έργου, ενώ ως σήμερα δεν έχουν ξεκινήσει οι εργασίες εκτέλεσης των επειγουσών πρόσθετων και απροβλέπτων εργασιών του έργου για την κατασκευή του τοίχου αντιστήριξης ποδός επί πασσάλων πρανούς».

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια