Ηράκλειο

Δύο νέα Νηπιαγωγεία δημιουργούνται στο Ηράκλειο - Τρία επαναλειτουργούν

Τι προβλέπουν οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου για δημοτικά, νηπιαγωγεία, γυμνάσια και λύκεια για το σχολικό έτος 2021-2022

Αρκετές προαγωγές δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων, η ίδρυση δύο νέων νηπιαγωγείων, καθώς επίσης και η επαναλειτουργία νηπιαγωγείων “φιγουράρουν” στις μεταβολές σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στον δήμο Ηρακλείου για την επόμενη σχολική σεζόν 2021-2022, με βάση την πρόσφατη απόφαση-γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Σε επίπεδο σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η αντίστοιχη απόφαση-γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου για το επόμενο σχολικό έτος 2021-2022 περιλαμβάνει ελάχιστες αλλαγές. Ουσιαστικά περιλαμβάνεται μονάχα η αύξηση ορισμένων ειδικοτήτων σε δύο Επαγγελματικά Λύκεια του Ηρακλείου, συγκεκριμένα στο 5ο και το 6ο ΕΠΑ.Λ., ενώ δεν προτείνεται κάποια αλλαγή σε οποιαδήποτε άλλο γυμνάσιο ή λύκειο του δήμου...

Θυμίζουμε ότι οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου για τις σχολικές μεταβολές είναι γνωμοδοτικού χαρακτήρα επί των προτάσεων των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης του νομού.

Για τις μεταβολές των σχολικών μονάδων λαμβάνονται υπόψη συγκεκριμένα κριτήρια: ο αριθμός των μαθητών, η ορθή διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, η χιλιομετρική απόσταση που διανύουν οι μεταφερόμενοι μαθητές και οι κτηριακές υποδομές με στόχο τη δημιουργία άρτιων, εξοπλισμένων και επαρκώς στελεχωμένων σχολικών μονάδων. Στις περιπτώσεις ιδρύσεων και συγχωνεύσεων πρέπει να ορίζεται με σαφήνεια η ακριβής ονομασία και η έδρα λειτουργίας του νέου σχολείου. Επιπλέον, στις περιπτώσεις ιδρύσεων, προαγωγών και συγχωνεύσεων απαιτείται η εξασφάλιση κατάλληλης στέγασης.

Οι μεταβολές σε δημοτικά-νηπιαγωγεία

Στην τελευταία συνεδρίασή του το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου γνωμοδότησε θετικά για τις εξής μεταβολές σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αρμοδιότητας του Δήμου Ηρακλείου για το σχολικό έτος 2021-2022:

 1. Την προαγωγή του 12/θέσιου 19ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου σε 14/θέσιο 19ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου.
 2. Την προαγωγή του 15/θέσιου 47ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου σε 16/θέσιο 47ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου.
 3. Την προαγωγή του 14/θέσιου 46ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου σε 16/θέσιο 46ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου.
 4. Την προαγωγή του 16/θέσιου 2ου Δημοτικού Σχολείου Βουτών σε 18/θέσιο 2ο Δημοτικό Σχολείο Βουτών.
 5. Την προαγωγή του 16/θέσιου 37ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου σε 18/θέσιο 37ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου.
 6. Την προαγωγή του 8/θέσιου 56ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου σε 10/θέσιο 56ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου.
 7. Την επαναλειτουργία του 1/θέσιου 22ου Νηπιαγωγείου Ηρακλείου σε προκατασκευασμένες αίθουσες επί των οδών Θεοδοσίου Ματθαιάκη και Αλικάκη και την προαγωγή του σε 4/θέσιο.
 8. Την επαναλειτουργία του 1/θέσιου 27ου Νηπιαγωγείου Ηρακλείου σε προκατασκευασμένες αίθουσες επί των οδών Μιχαήλ Μανασάκη και Κουνάβων και την προαγωγή του σε 4/θέσιο.
 9. Την επαναλειτουργία του 1/θέσιου 66ου Νηπιαγωγείου Ηρακλείου σε προκατασκευασμένες αίθουσες επί των οδών ΕΑΜ και Καμπιτάκη και την προαγωγή του σε 4/θέσιο.
 10. Της προαγωγής του 2/θέσιου 13ου Νηπιαγωγείου Ηρακλείου σε 4/θέσιο 13ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου.
 11. Την προαγωγή του 2/θέσιου 23ου Νηπιαγωγείου Ηρακλείου σε 4/θέσιο 23ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου.
 12. Την προαγωγή του 2/θέσιου 64ου Νηπιαγωγείου Ηρακλείου σε 4/θέσιο 64ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου.
 13. Την προαγωγή του 2/θέσιου 2ου Νηπιαγωγείου Βουτών σε 3/θέσιο 2ο Νηπιαγωγείο Βουτών.
 14. Την προαγωγή του 2/θέσιου 60ού Νηπιαγωγείου Ηρακλείου σε 4/θέσιο 60ό Νηπιαγωγείο Ηρακλείου.
 15. Την προαγωγή του 2/θέσιου 53ου Νηπιαγωγείου Ηρακλείου σε 4/θέσιο 53ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου.

Επίσης, το Δημοτικό Συμβούλιο γνωμοδότησε θετικά για:

α) Την ίδρυση του 1/θέσιου 79ου Νηπιαγωγείου Ηρακλείου, το οποίο δύναται να λειτουργήσει εντός του σχολικού κτηρίου του 8ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου, για να καλύψει τις ανάγκες των μαθητών της περιοχής και να αποσυμφορηθούν τα γειτονικά νηπιαγωγεία του κέντρου της πόλης.

β) Την ίδρυση του 1/θέσιου Ειδικού Νηπιαγωγείου Αλικαρνασσού, το οποίο θα λειτουργήσει εντός του σχολικού κτηρίου του 1ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Αλικαρνασσού, για να καλύψει τις ανάγκες των μαθητών της περιοχής, καθώς δεν υπάρχει σχολική μονάδα Ειδικής Αγωγής στην περιοχή.

Όπως επισημαίνεται, καμία άλλη μεταβολή (ίδρυση, κατάργηση, συγχώνευση, προαγωγή, υποβιβασμός) δεν προτείνεται για τις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Ηρακλείου για το σχολικό έτος 2021-2022.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι Δημήτρης Βρύσαλης και Μιχάλης Κασαπάκης έδωσαν λευκή ψήφο κατά τη λήψη της απόφασης αυτής.

Οι μεταβολές σε γυμνάσια και λύκεια

Σε άλλη απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου γνωμοδότησε θετικά για τις παρακάτω μεταβολές σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αρμοδιότητας του Δήμου Ηρακλείου, για το σχολικό έτος 2021-2022: Ύστερα από εισηγήσεις των διευθυντών των ΕΠΑ.Λ. του νομού Ηρακλείου, τη μελέτη των σχετικών στοιχείων (αριθμό μαθητών, διδακτικό προσωπικό και δυνατότητα εξάσκησης των μαθητών στα αρμόδια Ε.Κ. και Σχολικά Εργαστήρια), γνωμοδότησε θετικά ώστε να προστεθούν-ιδρυθούν οι παρακάτω τομείς και ειδικότητες στα εξής ΕΠΑ.Λ.:

1) Στο 5ο ΕΠΑ.Λ. Ηρακλείου, ύστερα από το με αριθμό πρωτ. 927/22.10.2020 έγγραφο του διευθυντή του σχολείου, να προστεθεί στον Τομέα “Εφαρμοσμένων Τεχνών” που λειτουργεί και η ειδικότητα “Συντήρησης Έργων Τέχνης-Αποκατάστασης”, για τους παρακάτω λόγους:

α) Η ίδρυση της εν λόγω ειδικότητας αποτελεί πάγιο αίτημα αρκετών μαθητών του νομού, συλλόγων γονέων και κηδεμόνων αλλά και άλλων τοπικών φορέων και κρίνεται επιβεβλημένη από τη στιγμή που δε λειτουργεί σε άλλο ΕΠΑ.Λ. της περιοχής.

β) Η ειδικότητα μπορεί να υποστηριχτεί από το υπάρχον εκπαιδευτικό προσωπικό του Τομέα “Εφαρμοσμένων Τεχνών” του ΕΠΑ.Λ. Υπηρετεί ήδη στο σχολείο εκπαιδευτικός της ειδικότητας “Συντηρητής Έργων Τέχνης”.

γ) Υπάρχει ο εργαστηριακός χώρος του 2ου Ε.Κ. Ηρακλείου για εξάσκηση των μαθητών της προτεινόμενης ειδικότητας και εξοπλισμός που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και να εμπλουτιστεί με ελάχιστο κόστος για τις ανάγκες της νέας ειδικότητας.

δ) Η συγκεκριμένη ειδικότητα θα προσδώσει στους μαθητές επιπλέον επαγγελματικά εφόδια, σε μια εποχή που όλοι γνωρίζουμε τη δυσκολία που αντιμετωπίζουν στην ανεύρεση εργασίας.

ε) Σε τοπικό επίπεδο το Ηράκλειο, ως κέντρο οικονομικό και πολιτιστικό, με ένα πολύ μεγάλο αριθμό μνημείων, υλοποιεί διαμέσου της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου μια πληθώρα έργων μέσω ΕΣΠΑ και οι απόφοιτοι της συγκεκριμένης ειδικότητας και βαθμίδας εκπαίδευσης (Δ.Ε.) κρίνονται απαραίτητοι για την υλοποίησή τους.

στ) Τα ιδιωτικά και δημόσια ΙΕΚ έχουν ήδη αρχίσει να ιδρύουν και να λειτουργούν τη συγκεκριμένη ειδικότητα, έχοντας κάνει τη δική τους έρευνα αγοράς, με εξαιρετικά αποτελέσματα.

ζ) Ο αριθμός των μαθητών που προβλέπεται να φοιτήσουν στην προτεινόμενη ειδικότητα θα ξεπεράσει τους 12, ύστερα από τον αυξημένο αριθμό των εγγραφών στον συγκεκριμένο τομέα κατά το τρέχον σχολικό έτος. Η ίδρυσή της όμως θα λειτουργήσει ως πόλος έλξης και για νέες εγγραφές στον Τομέα.

2) Στο 6ο ΕΠΑ.Λ. Ηρακλείου, ύστερα από το με αριθμό πρωτ. 956/23.10.2020 έγγραφο της διευθύντριας του σχολείου και τη μελέτη των σχετικών στοιχείων, το Δ.Σ. γνωμοδοτεί ώστε να ιδρυθούν στον νεοϊδρυθέντα Τομέα “Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος”, που λειτουργεί από το τρέχον σχολικό έτος, στη Β’ τάξη οι παρακάτω ειδικότητες:

α) Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής και

β) Τεχνικός Τροφίμων και Ποτών.

Η ίδρυση των εν λόγω ειδικοτήτων κρίνεται αναγκαία για να φοιτήσουν το επόμενο σχολικό έτος οι μαθητές του νεοϊδρυθέντος Τομέα που φοιτούν φέτος στη Β’ τάξη, αλλά και μαθητές από άλλα ΕΠΑ.Λ. που κατοικούν στην περιοχή. Υπολογίζεται να φοιτήσουν πάνω από 10 μαθητές σε κάθε ειδικότητα.

Επιπλέον υπάρχουν εκπαιδευτικοί που μπορούν να καλύψουν τις διδακτικές ανάγκες των ειδικοτήτων και το 2ο Εργαστηριακό Κέντρο (Ε.Κ.) Ηρακλείου βεβαιώνει ότι μπορεί άνετα να εξυπηρετήσει εργαστηριακά και τον εν λόγω Τομέα και τις υπό ίδρυση ειδικότητες.

Τέλος, όπως σημειώνεται, καμία άλλη μεταβολή (ίδρυση, κατάργηση, συγχώνευση, προαγωγή, υποβιβασμός) δεν προτείνεται για τις σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Ηρακλείου για το σχολικό έτος 2021-2022.

(Φωτογραφία Unsplash)

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια