Ηράκλειο

Επιστολή Δημάρχου Μινώα Πεδιάδας προς το ΥΠΕΣ – Τα αιτήματα του

Τι ζητάει ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας

Αίτημα προς τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Π. Θεοδωρικάκο απέστειλε ο Δήμαρχος Μανώλης Φραγκάκης με το οποίο ζητά την έκτακτη επιχορήγηση του Δήμου Μινώα Πεδιάδας για την κάλυψη επιτακτικών και επειγουσών αναγκών που συνδέονται αφενός με το έργο της κατασκευής του νέου Διεθνούς Αερολιμένα Καστελλίου – στο πλαίσιο του οποίου έχουν δημιουργηθεί ήδη μια σειρά από σοβαρές ζημιές στην κύρια δημοτική και τοπική οδοποιία καθώς και στα δίκτυα (ύδρευσης/άρδευσης) του Δήμου λόγω της διέλευσης βαρέων οχημάτων και της εκτέλεσης λοιπών εργασιών, τις οποίες ο Δήμος αδυνατεί να αντιμετωπίσει λόγω των περιορισμένων οικονομικών πόρων και της ανεπαρκής στελέχωσης του - και αφετέρου εξαιτίας των ειδικών συνθηκών που υπήρξαν τους τελευταίους μήνες λόγω Covid-19, οι οποίες περιόρισαν δραστικά τις εισπράξεις των δημοτικών τελών / εσόδων.

Παράλληλα, ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας ζητά να προχωρήσει άμεσα το Υπουργείο στην έκδοση της Κ.Υ.Α. του άρθρου 123 του Ν. 4674/2020 για τον καθορισμό των όρων, των προϋποθέσεων και των διαδικασιών για την απαλοιφή προστίμων, πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων για τους Δήμους που είχαν αποφασίσει τη λύση δημοτικών επιχειρήσεων και την ανάληψη των υποχρεώσεων τους, με τις προϋποθέσεις και τις πρόνοιες του άρθρου 76 του Ν.4443/2016, καθότι η εν λόγω ΚΥΑ δεν εκδόθηκε εντός της αποκλειστικής προθεσμίας που όριζε ο νόμος, με συνέπεια οι Δήμοι που υπάγονται κατ’ αρχήν στο ρυθμιστικό πεδίο αυτής, να μην μπορούν να κάνουν χρήση της ευεργετικής αυτής διάταξης, η οποία αντιμετωπίζει εξολοκλήρου τις στρεβλώσεις που δημιουργήθηκαν από την μεταβολή του θεσμικού πλαισίου για τη λύση δημοτικών επιχειρήσεων.

Πέραν των παραπάνω ο κ. Φραγκάκης ζητάει και την προώθηση των εξής θεμάτων:

  • την επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας σε πλήρη στελέχωση, οργάνωση και λειτουργία, με κάλυψη της σχετικής δαπάνης πρόσληψης των δημοτικών αστυνομικών από το κεντρικό Κράτος.
  • Την προώθηση νομοθετικής ρύθμισης για την ισοσκέλιση του προϋπολογισμού των Δήμων με πληθυσμό κάτω των 20.000 κατοίκων σε ότι αφορά τις ανταποδοτικές υπηρεσίες αυτών. Όπως σημειώνει ο κ. Φραγκάκης «σε αρκετούς Δήμους καταγράφεται αδυναμία ισοσκέλισης των προϋπολογισμών τους, η οποία οφείλεται σε μη ισοσκέλιση των ανταποδοτικών υπηρεσιών. Το ζήτημα αυτό αναμένεται να γίνει περισσότερο έντονο κατά τη σύνταξη του π/υ του επόμενου οικονομικού έτους, λαμβάνοντας υπόψη και τις δυσμενείς οικονομικές συνέπειες που έχει επιφέρει στους Δήμους η πανδημία του Covid-19 με τη μεγάλη πτώση στις εισπράξεις των δημοτικών εσόδων.Προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτό το πολύ σοβαρό ζήτημα, ζητούμε όπως δοθεί θεσμικά η δυνατότητα, τόσο κατά τη σύνταξη όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του π/υ, για τη μεταφορά πιστώσεων – εφόσον υπάρχει το δημοσιονομικό περιθώριο – μεταξύ ανταποδοτικών υπηρεσιών προκειμένου με τον τρόπο αυτό να υπάρξει η δυνατότητα πρόσκαιρης κάλυψης αναγκαίων δαπανών για τις οποίες δεν υπάρχει η δυνατότητα ισοσκέλισης με αντίστοιχο έσοδο λόγω ειδικών συνθηκών, μη οφειλόμενων στην υπηρεσία».
  • Την έκτακτη επιχορήγηση των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου Μινώα Πεδιάδας για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων εν όψει της νέας σχολικής χρονιάς.
  • Την προώθηση νομοθετικής ρύθμισης για την παροχή αρμοδιότητας στο Δημοτικό Συμβούλιο να λαμβάνει απόφαση – με αυξημένη πλειοψηφία – για τη δυνατότητα περιοδικής ευνοϊκής ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τον Δήμο (από δημοτικά τέλη – φόρους, κλπ). Όπως σημειώνει ο κ. Φραγκάκης «μια τέτοια ρύθμιση – η οποία προφανώς θα υπόκειται σ’ ένα γενικότερο κοινό ρυθμιστικό πλαίσιο - θα δώσει τη δυνατότητα στον κάθε Δήμο να ρυθμίζει με ευνοϊκό τρόπο τις ληξιπρόθεσμες οφειλές των δημοτών του, αυξάνοντας έτσι την εισπραξιμότητα των εσόδων του».

(Φωτογραφία αρχείου)

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια