Ηράκλειο

Πολεοδομικός σχεδιασμός: τι αλλαγές φέρνει στο δήμο Μινώα Πεδιάδας

Από 316 δημοτικές ενότητες ξεκινά ο πολεοδομικός σχεδιασμός της χώρας

Με τη συμμετοχή 208 Δήμων - εκ των 330 της χώρας - ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση του προγράμματος για την εκπόνηση Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΤΠΣ). Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠ.ΕΝ.), εκδηλώθηκε ενδιαφέρον για την εκπόνηση ΤΠΣ σε 627 δημοτικές ενότητες από τις συνολικά 1.044 που απαιτούνται για να αποκτήσει επιτέλους πολεοδομικό σχεδιασμό το σύνολο της χώρας.

Σήμερα, πολεοδομικά σχέδια διαθέτει το 20% της ελληνικής επικράτειας, ενώ στο 26% της χώρας οι μελέτες βρίσκονται σε εξέλιξη. Και αυτό διότι οι διαδικασίες εκπόνησης των μελετών είναι ιδιαιτέρως... βαριές, με συνέπεια να απαιτούνται 10 ή 12 χρόνια για την ολοκλήρωση ενός πολεοδομικού σχεδίου. Οι υπηρεσίες του ΥΠ.ΕΝ. διαχώρισαν τις 627 δημοτικές ενότητες που δηλώθηκαν από τους Δήμους, βάζοντας σε προτεραιότητα τις 316, για να ακολουθήσουν οι υπόλοιπες. Από πλευράς Κρήτης ξεχωρίζει ο δήμος Μινώα Πεδιάδας, στον οποίο η κατασκευή του νέου διεθνούς αεροδρομίου της Κρήτης δημιουργεί πιέσεις στις χρήσεις γης και στις υποδομές, όπως ανέφερε το in.gr μέσω Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων. Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Δημήτρης Οικονόμου, «το πρόγραμμα θα προχωρήσει με γρήγορους ρυθμούς, ανά φάσεις των 200 δημοτικών ενοτήτων, προκειμένου να καλύψει όλη τη χώρα. Οι μελέτες της πρώτης φάσης θα προκηρυχθούν τον Σεπτέμβριο και θα ακολουθήσουν ανά τετράμηνο οι επόμενες φάσεις. Η κλίμακα του προγράμματος υπερβαίνει κατά πολύ οποιαδήποτε ανάλογη προσπάθεια κατά τα τελευταία 40 χρόνια στη χώρα».

Προτεραιότητα στην εκπόνηση των σχεδίων θα δοθεί, σύμφωνα με τον υφυπουργό, συνυπολογίζοντας 30 κριτήρια αναπτυξιακού, περιβαλλοντικού και κοινωνικού χαρακτήρα. Έχουν ήδη συγκεντρωθεί σχετικά δεδομένα, όπως η μεταβολή πληθυσμού, το δηλωθέν φορολογητέο εισόδημα, ο δείκτης αστικοποίησης, η νησιωτικότητα, οι προστατευόμενες περιοχές της φύσης, οι τουριστικές κλίνες, οι άτυπες βιομηχανικές συγκεντρώσεις, οι κατευθύνσεις των περιφερειακών χωροταξικών πλαισίων, ο υφιστάμενος πολεοδομικός σχεδιασμός, οι ευπαθείς ομάδες. Βάσει αυτών των κριτηρίων, θα εκτιμηθούν για κάθε δημοτική ενότητα δείκτες προτεραιότητας, με τη χρήση ειδικών αλγορίθμων.

Οι βασικοί δείκτες είναι οι τρεις:

Α. αναπτυξιακές πιέσεις και δυνατότητες,

Β. περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά (λαμβανομένου υπόψη και του εν εξελίξει προγράμματος εκπόνησης Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών στις περιοχές του δικτύου “Natura 2000”) και

Γ. κοινωνικά προβλήματα συνδεόμενα με χωρικές παραμέτρους.

Ειδικά Πολεοδομικά σχέδια για Σαντορίνη, Μύκονο, Μινώα και Ελαφόνησο

Παράλληλα με το πρόγραμμα των ΤΠΣ προχωρεί και πολεοδομικός σχεδιασμός ορισμένων περιοχών μέσω Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΕΠΣ), όπως έγινε στο Μάτι. Τα ΕΠΣ έχουν το ίδιο ρυθμιστικό περιεχόμενο με τα ΤΠΣ, αλλά δεν είναι απαραίτητο να καλύπτουν ολόκληρες δημοτικές ενότητες, ενώ η εκπόνησή τους σε περιπτώσεις δήμων που παρουσιάζουν επείγουσες ανάγκες είναι ταχύτερη, καθώς ολοκληρώνονται σε ένα στάδιο και όχι σε τρία, όπως τα ΤΠΣ. Εν προκειμένω, ΕΠΣ θα αξιοποιηθούν - μετά από αιτήματα των ίδιων των Δήμων στο ΥΠ.ΕΝ. - στους δήμους Θήρας και Μυκόνου (όπου καταγράφονται πολύ ισχυρές πιέσεις δόμησης και τουρισμού), στον δήμο Μινώα Πεδιάδας (στον οποίο η κατασκευή του νέου διεθνούς αεροδρομίου της Κρήτης δημιουργεί πιέσεις στις χρήσεις γης και στις υποδομές) και στον δήμο Ελαφονήσου (που έχει πληγεί από καταστροφική πυρκαγιά και βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης - επιπλέον, περιλαμβάνει μεγάλες εκτάσεις στο δίκτυο “Natura 2000”).

Τα ΕΠΣ θα αφορούν το σύνολο της εδαφικής τους έκτασης.

Δ. Οικονόμου: εντυπωσιακή η ανταπόκριση των δήμων

«Η ανταπόκριση των δήμων στην πρόσκληση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ήταν εντυπωσιακή και δείχνει ότι ο γενικευμένος πολεοδομικός σχεδιασμός αποτελεί αίτημα που έχει ωριμάσει σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης», δήλωσε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Δημήτρης Οικονόμου, καθώς με τη συμμετοχή 208 δήμων της χώρας ολοκληρώθηκε το στάδιο εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα εκπόνησης Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΤΠΣ) του ΥΠΕΝ.

Όπως τόνισε ο κ. Οικονόμου, «το πρόγραμμα θα προχωρήσει με γρήγορους ρυθμούς, ανά φάσεις των 200 δημοτικών ενοτήτων προκειμένου να καλύψει όλη τη χώρα. Οι μελέτες της πρώτης φάσης θα προκηρυχθούν τον Σεπτέμβριο και θα ακολουθήσουν ανά τετράμηνο οι επόμενες φάσεις».

«Η κλίμακα του προγράμματος υπερβαίνει κατά πολύ οποιαδήποτε ανάλογη προσπάθεια κατά τα τελευταία 40 χρόνια στη χώρα», ανέφερε ο υφυπουργός.

Ειδικότερα, οι 208 δήμοι, επί συνόλου 330, ανταποκρινόμενοι στην πρόσκληση, ζήτησαν την εκπόνηση ΤΠΣ σε 627 δημοτικές ενότητες από τις συνολικά 1.044 της χώρας. Εξ αυτών, σε πρώτη προτεραιότητα για την εκπόνηση ΤΠΣ κατατάχθηκαν 316 δημοτικές ενότητες, σε δεύτερη προτεραιότητα 197 και σε τρίτη προτεραιότητα 114.

Όπως έγινε γνωστό από το ΥΠΕΝ, όσον αφορά στην προτεραιοποίηση, αυτή θα ολοκληρωθεί με τον συνυπολογισμό 30 κριτηρίων αναπτυξιακού, περιβαλλοντικού και κοινωνικού χαρακτήρα. Έχουν ήδη συγκεντρωθεί τα σχετικά δεδομένα, όπως η μεταβολή πληθυσμού, το δηλωθέν φορολογητέο εισόδημα, ο δείκτης αστικοποίησης, η νησιωτικότητα, οι προστατευόμενες περιοχές της φύσης, οι τουριστικές κλίνες, οι άτυπες βιομηχανικές συγκεντρώσεις, οι κατευθύνσεις των περιφερειακών χωροταξικών πλαισίων, ο υφιστάμενος πολεοδομικός σχεδιασμός, οι ευπαθείς ομάδες. Βάσει αυτών των κριτηρίων, θα εκτιμηθούν για κάθε δημοτική ενότητα δείκτες προτεραιότητας με τη χρήση ειδικών αλγορίθμων.

Υπενθυμίζεται από το ΥΠΕΝ, ότι παράλληλα με το πρόγραμμα των ΤΠΣ προχωρά ο ταχύρυθμος πολεοδομικός σχεδιασμός ορισμένων περιοχών μέσω Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΕΠΣ). Τα ΕΠΣ έχουν ακριβώς το ίδιο ρυθμιστικό περιεχόμενο με τα ΤΠΣ. Διαφέρουν, όμως, ως προς τη δυνατότητα να μην καλύπτουν ολόκληρες δημοτικές ενότητες, καθώς και στην ταχύτερη εκπόνηση και έγκριση (ολοκλήρωση σε ένα στάδιο αντί τριών όπως τα ΤΠΣ).

Εν προκειμένω, θα αξιοποιηθούν σε περιπτώσεις δήμων που παρουσιάζουν επείγουσες ανάγκες, σε ανταπόκριση του ΥΠΕΝ στα αιτήματα των ίδιων των δήμων.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι το εργαλείο του ΕΠΣ έχει ήδη χρησιμοποιηθεί στην περίπτωση των περιοχών που κάηκαν στο Μάτι. Η οργάνωση της διαδικασίας ανάθεσης έγινε από το ΤΕΕ, ενώ η επίβλεψη της εκπόνησης των αναγκαίων μελετών έγινε από τις υπηρεσίες του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 

 

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια