Ηράκλειο

"Φωτιές" για τα 431.761 ευρώ σε μία άκυρη εργολαβία

Ο Δήμος Ηρακλείου προχωρεί σε αγορά αναλώσιμων υλικών με απευθείας ανάθεσης, που όμως έχει ακυρώσει η Αποκεντρωμένη- Θέμα νομιμότητας θέτει η αντιπολίτευση

“Φωτιές” έχει ανάψει στη Λότζια απόφαση του Δήμου Ηρακλείου που, ενώ έχει ακυρωθεί από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, υλοποιείται κανονικά, και όχι μόνο αυτό, αλλά η Οικονομική Επιτροπή έκανε την γκάφα να δώσει και παράταση στον εργολάβο! Φυσικά όλα αυτά εγείρουν ζητήματα νομιμότητας καθώς εκτελείται απόφαση που είναι άκυρη. Ουσιαστικά πρόκειται για μια εργολαβία με απευθείας ανάθεση χωρίς διαγωνισμό από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηρακλείου σε ανάδοχο εταιρεία, ύψους 431.761 €, για μέσα αυτοπροστασίας (γνωστά ως ΜΑΠ), μέσα στην πανδημία του κορωνοϊού. Μια απόφαση που, ενώ ψηφίστηκε με ενστάσεις από τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης, ακυρώθηκε καθώς διαπιστώθηκε ότι “έπασχε” σε διάφορα σημεία. Όμως η δημοτική Αρχή, αγνοώντας την ακύρωση, προχώρησε στην παράταση της σύμβασης, πυροδοτώντας έτσι ακόμα περισσότερο την κατάσταση, με το όλο θέμα, ενώ μοιάζει απίστευτο, να είναι αληθινό...

Η εφημερίδα “Νέα Κρήτη”, για του λόγου το αληθές, διαθέτει τις αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, με το όλο ιστορικό της υπόθεσης να έχει ως εξής: Η Οικονομική Επιτροπή προχώρησε στην ουσία στην απευθείας έγκριση ανάθεσης σε έναν ανάδοχο της διαδικασίας προμήθειας υλικών απαραίτητων για την αντιμετώπισή εφαρμογής κατεπειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών για τη λήψη μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, χωρίς να διεξάγει διαγωνισμό όπου θα μπορούσε ενδεχομένως ακόμα και να πετύχει καλύτερη τιμή, πράγμα που έχει δημιουργήσει έντονες εντάσεις και αντιδράσεις από την αντιπολίτευση, ενώ την ίδια ώρα η Αποκεντρωμένη Διοίκηση ακυρώνει τις σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής.

Η απόφαση της Αποκεντρωμένης

Στην απόφαση μάλιστα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης να ακυρώσει την απόφαση αναφέρονται μεταξύ άλλων: «Ακυρώνουμε την υπ’ αριθμ. 217/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρακλείου... επειδή στην εν λόγω προμήθεια περιλαμβάνονται είδη τα οποία δε συνέχονται άμεσα με τα μέτρα αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 10 παρ. 3α της ΠΝΠ 11/11-2-20, σε συνδυασμό με τις όμοιες του άρθρου 32 παρ. 2 περ. γ’ του Ν. 4412/2016», τονίζοντας επίσης ότι «εν προκειμένω, δεν προκύπτει ούτε από την υπό έλεγχο απόφαση, αλλά ούτε και από τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά που προσκόμισε ο Δήμος, ότι τα προς προμήθεια είδη στο σύνολό τους συνέχονται άμεσα με τα μέτρα αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού. Αντιθέτως, όπως προκύπτει από το ημερολόγιο επισκέψεων του τεχνικού ασφαλείας, πρόκειται για τα συνήθη μέσα ατομικής προστασίας των υπαλλήλων των ΟΤΑ... Ως εκ τούτου, καταστρατηγούνται τα οριζόμενα περί ανάθεσης των απολύτως αναγκαίων και συναφών με τα μέτρα αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού ειδών. Περαιτέρω, στο υπ’ αριθμ. 30538/27-04-2020 έγγραφο του Δήμου αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι «στην παρούσα κατάσταση λόγω πανδημίας, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟ∆Υ, απαιτούνταν στολές μιας χρήσης και μάσκες FFP2 και FFP3».

Στο θέμα, κατά ψηφίζουν οι “Ενεργοί Πολίτες” και η παράταξη “Ηράκλειο 3-7-5”, για τον λόγο ότι σε μια απευθείας ανάθεση για επείγουσες προμήθειες πρέπει πριν απ’ όλα να εξασφαλίζεται η συνέπεια στην παράδοση, κάτι που δε συμβαίνει στην προκειμένη περίπτωση. Παράλληλα, επειδή στο πρακτικό αναφέρεται μόνο μία οικονομική προσφορά, μεταξύ άλλων, ζητήθηκε να διευκρινιστεί αν ζητήθηκε από άλλο προμηθευτή η συμμετοχή του στη διαπραγμάτευση, καθώς σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα της μορφής της διαγωνιστικής διαδικασίας, θα έπρεπε να είναι τουλάχιστον δύο.

Επιφυλάξεις

Τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Δημήτρης Αγαπάκης και Γιώργος Αγριμανάκης ανέφεραν σε τηλεφωνική επικοινωνία με τη γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής ότι ψηφίζουν θετικά την εισήγηση της υπηρεσίας, αλλά διατηρούν επιφυλάξεις για την αναγκαιότητα της προμήθειας ως μέσο προστασίας για τη μετάδοση του κορωνοϊού των κωδικών 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 και 18, με το μέλος της Επιτροπής και μέλος της παράταξης “Ηράκλειο 3-7-5” κ. Γιώργο Αγριμανάκη να λέει σχετικά πως «μέσα η προμήθεια είχε από καπέλα τζόκεϊ μέχρι μακό μπλουζάκια και άρβυλα. Δηλαδή περιττά πράγματα. Τα μελανά σημεία της όλης διαδικασίας είναι τρία: Έγινε διαπραγμάτευση με έναν προμηθευτή, έβαλαν πράγματα που δεν ήταν επιτρεπτά, με αποτέλεσμα να ακυρωθούν και αναγκαίες προμήθειες, ενώ ο προμηθευτής έφερε κάποια από αυτά και το περνάνε ως παράταση για να πάρουν και τα υπόλοιπα, πράγμα που είναι άκυρο από την Αποκεντρωμένη. Όταν λοιπόν κανείς λειτουργεί πρόχειρα και χωρίς σχεδιασμό, το όλο θέμα είναι προβληματικό».

«Ζήτημα δημοκρατικής λειτουργίας»

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της παράταξης “Συν+ΠΡΑΞΗ Δημοτών” Πέτρος Ινιωτάκης, που ωστόσο δεν καλέστηκε να συμμετάσχει στην όλη συζήτηση για το θέμα, είπε ότι «μέσα από τέτοια ζητήματα ουσίας, αναδεικνύεται αυτό που είχαμε πει προεκλογικά, ότι στην Οικονομική Επιτροπή πρέπει να συμμετέχουν όλες, αν είναι δυνατόν, οι παρατάξεις, καθώς ο αποκλεισμός έστω και μιας παράταξης θέτει τεράστιο ζήτημα δημοκρατικής λειτουργίας και ειδικά τη στιγμή που δίδεται η πλειοψηφία στη δημοτική Αρχή, ενώ στην ουσία είναι μειοψηφία. Τέτοια φαινόμενα είναι φυσικό να δημιουργούν προστριβές και αντιδράσεις. Εάν συμμετείχαν αναλογικά οι παρατάξεις, όπως συμμετέχουν στο Δημοτικό Συμβούλιο, θα υπήρχε μεγαλύτερος έλεγχος, οι διαδικασίες θα τηρούνταν και δε θα μπαίναμε στη βάσανο αυτών των διαδικασιών», με το όλο θέμα να συνεχίζει να προβληματίζει και να προκαλεί αναταράξεις.

 ΗΛΙΑΣ ΛΥΓΕΡΟΣ «Προβλήματα και αδιέξοδα»

Το μέλος της Επιτροπής και επικεφαλής της παράταξης “Ενεργοί πολίτες” κ. Ηλίας Λυγερός τοποθετήθηκε επί του θέματος λέγοντας πως «στην τοποθέτησή μας διαφαινόταν η ανησυχία μας για τη νομιμότητα της συγκεκριμένης διαδικασίας. Τα ερωτήματά μας δεν απαντήθηκαν καθόλου (σύνηθες για τη δημοτική Αρχή). Η δε ακύρωση σε προγενέστερο χρόνο από τη συνεδρίαση της παράτασης στον προμηθευτή δείχνει ότι η δημοτική Αρχή παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα συντονισμού. Βέβαια, το θέμα των συμβάσεων με διαβούλευση, χωρίς διαγωνιστική διαδικασία και ανταγωνισμό, με αποκλειστικούς αναδόχους είναι μια νέα επιλογή και της δημοτικής Αρχής, που παρουσιάζει συνεχόμενα προβλήματα και αδιέξοδα».

 

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια