Ηράκλειο

Προσωρινός ανάδοχος για το πολύπαθο 21ο Δημοτικό Σχολείο Φορτέτσας

Σοβαρά προβλήματα στο κτήριο - Τι προβλέπει το έργο

Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει πλέον το έργο της κτηριακής αποκατάστασης του πολύπαθου 21ου Δημοτικού Σχολείου στη Φορτέτσα, καθώς μετά τον πετυχημένο διαγωνισμό που προκήρυξε ο Δήμος Ηρακλείου προέκυψε ήδη προσωρινός ανάδοχος.

Μάλιστα, προσωρινός ανάδοχος - και εδώ είναι η δεύτερη αξιοσημείωτη είδηση πίσω από την είδηση - αναδείχτηκε η εταιρεία ΜΑΡΜΙΤΕΛ Α.Ε., που ανήκει στην ίδια επιχειρηματική οικογένεια που ανέλαβε και το μεγάλο έργο της ανάπλασης στις κεντρικές οδούς (Ίδης -Δικαιοσύνης-1821 κ.τ.λ.), αλλά δεν το ολοκλήρωσε ποτέ, αφού ως γνωστόν κηρύχθηκε έκπτωτη από το έργο... Γεγονός είναι η αλήθεια που έχει προκαλέσει ήδη συζητήσεις.

Ο προσωρινός ανάδοχος αναδείχτηκε από την επιτροπή διαγωνισμού ανάμεσα στους 5 συνολικά υποψήφιους αναδόχους που κατέθεσαν προσφορές, προσφέροντας μέση εργολαβική έκπτωση 20,08% και με δαπάνη 106.348,08 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).

Εφόσον δεν προκύψουν ζητήματα ενστάσεων από άλλους υποψηφίους, θα ακολουθήσουν ο λεγόμενος προσυμβατικός έλεγχος και η έγκριση από το Ελεγκτικό Συνέδριο, η υπογραφή της σύμβασης και κατόπιν η εγκατάσταση του αναδόχου και η έναρξη των εργασιών.

Το σίγουρο είναι ότι μπήκε πλέον το νερό στο αυλάκι και μέσα στους προσεχείς μήνες θα ξεκινήσει δεύτερο και τελικό πια βήμα για την κτηριακή αποκατάσταση του πολύπαθου Δημοτικού Σχολείου στη Φορτέτσα, που “κουβαλά” πολλά χρόνια ζωής (ξεκίνησε να κατασκευάζεται τη δεκαετία του 1950, για να ολοκληρωθεί μετά από πολλές περιπέτειες και παρατράγουδα το 1978!) και έχει παρουσιάσει πολλά προβλήματα, ταλαιπωρώντας μαθητές, δασκάλους και γονείς...

Το πρώτο βήμα, θυμίζουμε, είχε γίνει με τον διαγωνισμό που είχε ως αντικείμενο την εκπόνηση μελέτης για την αποτίμηση της κτηριακής κατάστασης του 21ου Δημοτικού Σχολείου.

Η μελέτη, που προηγήθηκε, κατέγραψε την ακριβή, επικαιροποιημένη κατάσταση του σχολικού συγκροτήματος και τα περαιτέρω βήματα που θα πρέπει να γίνουν. Το τεχνικό δηλαδή προφίλ της παρέμβασης αποκατάστασης ή ανακατασκευής, το μέγεθος της παρέμβασης, το αντικείμενο των εργασιών και το εκτιμώμενο κόστος.

Η τωρινή προς ανάθεση και συμβασιοποίηση εργολαβία έχει στόχο να αποκαταστήσει το όλο δομικό σύστημα του σχολικού κτηρίου, με βάση ακριβώς τα κακώς κείμενα, τα προβλήματα και τις ελλείψεις που καταγράφηκαν στη μελέτη που έγινε για την αποτίμηση της συνολικής κτηριακής κατάστασης του Δημοτικού Σχολείου της Φορτέτσας.

Όπως αναφέρεται στην τεχνική περιγραφή τής προς ανάθεση εργολαβίας ύψους 165.000 ευρώ, «το 21ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου βρίσκεται στην οδό Σόλωνος αρ. 102, στην περιοχή Φορτέτσα του Ηρακλείου, και κατασκευάστηκε μεταξύ των ετών 1950 και 1978. Αποτελείται από ένα διώροφο κτήριο, ένα μικρό ισόγειο και 6 λυόμενους προκατασκευασμένους οικίσκους.

Τα πρώτα σχέδια ανέγερσης του κτίσματος δημιουργούνται τη δεκαετία του’ 50, οπότε αναγράφονται με λεπτομερή τρόπο τα διαζώματα της τοιχοποιίας (αποστάσεις, διαστάσεις, οπλισμοί, λεπτομέρειες γωνιών κ.λπ.), ενώ η κατασκευή του έργου φαίνεται να “παγώνει” μέχρι το 1964, οπότε προκύπτει νέα εργολαβία: “Αποπεράτωσης εργασιών”. Από τη συγκεκριμένη τεχνική περιγραφή γίνεται γνωστό ότι οι προηγούμενες εργασίες είχαν σταματήσει μάλλον κατά την κατασκευή της θεμελίωσης. Στην περιγραφή προδιαγράφεται ο τρόπος δόμησης όλου του έργου. Τέλος, το κτήριο φαίνεται να ολοκληρώνεται το 1979, οπότε εκδίδεται η αντίστοιχη εντολή πληρωμής».

Σοβαρά προβλήματα στο κτήριο

Σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή του προωθούμενου έργου αποκατάστασης, οι βλάβες στο κτηριακό συγκρότημα του 21ου Δημοτικού Σχολείου στη Φορτέτσα μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής:

- Κατακόρυφες, διαμπερείς ρηγματώσεις στις παρειές των ανωφλιών.

- Επιμήκεις οριζόντιες ρηγματώσεις, παράλληλες η μία στην άλλη, εμφανείς σε διάφορα ύψη της κατασκευής, κυρίως όμως στον α’ όροφο.

- Διαγώνιες ρηγματώσεις στο ισόγειο, όπου εκτείνονται από ακμές ανοιγμάτων έως τις γωνίες του κτηρίου και σταματάνε στο ύψος της πλάκας.

- Έντονη συγκέντρωση διαγώνιων, διαμπερών ρηγματώσεων στη βόρεια γωνία του κτηρίου, όπου όλες ακολουθούν την ίδια παράλληλη κλίση.

- Διασκορπισμένες τριχοειδείς ρηγματώσεις στα κατώφλια της βορειοδυτικής πλευράς.

Τι προβλέπει το έργο

Η μελέτη αφορά το κυρίως κτήριο αιθουσών διδασκαλίας (εμβαδού 349,16 + 349,16 = 698,321 μ2) και το ισόγειο βοηθητικό κτίσμα (εμβαδού 21,66 μ2) που βρίσκεται στη νοτιοανατολική πλευρά των αιθουσών διδασκαλίας. Το δομικό σύστημα του κυρίως κτηρίου είναι, όπως αναφέρεται, «φέρουσα τοιχοποιία με λιθοδομή στον ισόγειο όροφο και οπτοπλινθοδομή στον α’ όροφο. Η πλάκα οροφής ισογείου είναι εξ οπλισμένου σκυροδέματος. Ο α’ όροφος δεν έχει “διάφραγμα” αλλά τετράριχτη στέγη από δομική ξυλεία.

Συνοπτικά, προβλέπονται οι παρακάτω εργασίες αποκατάστασης φέρουσας ικανότητας του Δημοτικού Σχολείου: 1. “οριζόντια” σύνδεση μέσω σεισμικών μεταλλικών συνδέσμων, 2. προσθήκη εγκάρσιων οριζόντιων μεταλλικών δοκών, 3. αποκατάσταση ασυνεχειών λιθοδομής, 4. αποκατάσταση ρωγμών, 5. ενίσχυση με λεπτό μανδύα ΙΑΜ (Ινοπλισμενών Πολυμερών Ανόργανης Μήτρας), 6. εφαρμογή συμβατού αναστολέα διάβρωσης, 7. εφαρμογή μανδύα ΙΟΠ (Ινοπλισμένων Πολυμερών) άνθρακα και συμβατής ρητίνης βάρους 393±20 gr/m2, 8. άλλες εργασίες: εκσκαφές για την αποκάλυψη των στοιχείων της θεμελίωσης (πεσσών, κατωφλίων) που ενισχύονται, και ανάλογες αποκαταστάσεις (επιχώσεις, διαμορφώσεις) των πλακών εδάφους. Στις περιοχές της λιθοδομής όπου εφαρμόζονται επεμβάσεις προηγείται 1) καθαίρεση επιχρισμάτων και καθαρισμός τοιχοποιίας, 2) διεύρυνση αρμών και 3) πλήρωση αρμών. Μετά τα παραπάνω γίνεται επιπέδωση επιφάνειας εφαρμογής με συμβατό μη συρρικνούμενο κονίαμα θλιπτικής αντοχής τουλάχιστον 25 MPa και αποκατάσταση δικτύων που βλάφθηκαν για την υλοποίηση των επεμβάσεων».

 

(Φωτογραφία αρχείου)

 

 

 

 

Σχόλια