Ηράκλειο

Οι φοιτητές διεκδικούν τα δικαιώματά τους

Επιδιώκουν συναντήσεις για την ακαδημαϊκή και την επαγγελματική αποκατάσταση των πτυχιούχων

Συναντήσεις με πολιτικούς - βουλευτές, επιδιώκουν τα μέλη της Ένωσης Αποφοίτων Τ.Ε.Ι. Κρήτης με αφορμή τα εκκρεμή ζητήματα που αφορούν τόσο την ακαδημαϊκή όσο και την επαγγελματική αποκατάσταση των πτυχιούχων.

Τα μέλη της Ένωσης έχουν ήδη συντάξει επιστολή και έχουν αρχίσει επικοινωνία και με τους υπόλοιπους συλλόγου όλων των ειδικοτήτων (Τ.Ε.Ι.) στους οποίους απευθύνουν κάλεσμα για συμμετοχή στην προσπάθεια, επιχειρώντας  ταυτόχρονα να κάνουν συναντήσεις με πολιτικούς - βουλευτές. Συγκεκριμένα στην επιστολή τους προς τους συλλόγους αναφέρουν: «Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι με αφορμή τα εκκρεμή ζητήματα που αφορούν τόσο την ακαδημαϊκή όσο και την επαγγελματική αποκατάσταση των πτυχιούχων (Τ.Ε.Ι.), η Ένωση Αποφοίτων Τ.Ε.Ι. Κρήτης αναγγέλλει κάλεσμα προς πάσα κατεύθυνση.

Υπό το πρίσμα του ομαδικού πνεύματος, της Δημοκρατικής αρχής και της αρχής του κράτους δικαίου αποφασίστηκε από τα μέλη που απαρτίζουν την Ένωση Αποφοίτων Τ.Ε.Ι. Κρήτης, οι σύλλογοι που αντιπροσωπεύουν τις αντίστοιχες ειδικότητες να προβούν στην διαδικασία κοινής συνάντησης.

Ο σκοπός της παρούσας επιστολής είναι οι σύλλογοι των διαφόρων ειδικοτήτων (Τ.Ε.Ι.) να κινητοποιηθούν και να συμπλεύσουν εναρμονισμένα. Αναμφισβήτητα το συνεργατικό πνεύμα αποτελεί κινητήριο μοχλό πίεσης προς τους κυβερνώντες. Εν αντιθέσει τα μεμονωμένα εγχειρήματα αδυνατούν να αφουγκραστούν τις ανάγκες που γεννώνται στο κοινωνικό γίγνεσθαι· ακολούθως οι κοινωνικές ανάγκες παραμένουν ανικανοποίητες. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να κινηθούμε ομόφωνα και συντεταγμένα απέναντι στις νέες εξελίξεις».

Σχόλια