Ηράκλειο

Εκποίηση εμπορευμάτων στο Τελωνείο - Από κουβέρτες μέχρι παιχνίδια

Εκποίηση για όσα εμπορεύματα εκπλειστηριάστηκαν

Εκποίηση εμπορευμάτων υποκειμένων σε δασμούς και φόρους στις 23/1 και τις 6/2 στο Τελωνείο Ηρακλείου για κουβέρτες, μαγειρικά σκεύη και ελαστικά παιχνίδια. 

Ο διευθυντής του Τελωνείου Ηρακλείου διακηρύσσει ότι:

Σύμφωνα με το άρθρο 171 του Ν. 2960/01 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, το 204/2019 Βούλευμα του Συμβουλίου Πλημ/κων Ηρακλείου και το υπ’αριθμ.10083/03-10-2018 έγγραφο του Τελωνείου Ηρακλείου, εκτίθενται σε πλειοδοτική δημοπρασία εκποίησης των παρακάτω αναφερομένων εμπορευμάτων & αποσκευών.

Η δημοπρασία θα γίνει σε αίθουσα του Τελωνείου στις 09/01/2020 ΗΜΕΡΑ Πέμπτη και ώρα 12:00.

 

Για όσα από τα εμπορεύματα δεν εκπλειστηριασθούν, η δημοπρασία θα επαναληφθεί στον ίδιο τόπο & την ίδια ώρα:

 

στις 23/01/2020 ΗΜΕΡΑ Πέμπτη  

 

και την 06/02/2020 ΗΜΕΡΑ Πέμπτη

 

Όροι συμμετοχής Δημοπρασίας

Το Δημόσιο δεν ευθύνεται απέναντι στον τελευταίο πλειοδότη για την ποιότητα ή κατάσταση των εμπορευμάτων. Για το λόγο αυτό όσοι επιθυμούν να πάρουν μέρος στη δημοπρασία δικαιούνται να εξετάσουν τα εμπορεύματα, γιατί με τη συμμετοχή τους στη δημοπρασία θεωρείται γνωστή και αποδεκτή η οποιαδήποτε ποιότητα και κατάσταση αυτών.

Η εξέταση των εκποιούμενων εμπορευμάτων γίνεται τις εργάσιμες ημέρες (εκτός της ημέρας διεξαγωγής της δημοπρασίας) και έπειτα από συνεννόηση με την υπηρεσία μας, στον τόπο αποθήκευσης των εκποιούμενων εμπορευμάτων, όπως αυτές αναφέρονται στη Διακήρυξη. (Ώρες επίσκεψης: 10:00 έως 12:00 )

Δεκτό στη δημοπρασία γίνεται οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο αφού δεν έχει απαγορευτεί η συμμετοχή του σε δημόσιες δημοπρασίες από οποιαδήποτε δημόσια αρχή. Απαραίτητη προϋπόθεση  για την συμμετοχή στη δημοπρασία, η κατάθεση εγγύησης ίση με το 10% της αξίας των εκποιούμενων ειδών με βάση την τιμή πρώτης προσφοράς σε μετρητά ή γραμμάτιο παρακαταθήκης του ταμείου παρακαταθηκών και δανείων ή επιταγή αναγνωρισμένης Τράπεζας.

Τα εμπορεύματα υπόκεινται στις διατάξεις εισαγωγής και στις σχετικές διατάξεις περί απαγορέυσεων και περιορισμών.

Η δημοπρασία κατακυρώνεται στον τελευταίο πλειοδότη με πράξη της Επιτροπής εκποίησης εφόσον κριθεί συμφέρουσα. Μετά την κατακύρωση στο όνομα του τελευταίου πλειοδότη κατατίθεται αμέσως από αυτόν το ένα τέταρτο (1/4) του εκπλειστηριάσματος και μετά υπογράφονται τα Πρακτικά της δημοπρασίας από: τον τελευταίο πλειοδότη, τον εγγυητή και τον κήρυκα.

Ο τελευταίος πλειοδότης έχει υποχρέωση μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την ημερομηνία της ανακοίνωσης σε αυτόν της έγκρισης κατακύρωσης, να καταθέσει το υπόλοιπο ποσό του εκπλειστηριάσματος συν τα τέλη χαρτοσήμου διαφορετικά κηρύσσεται έκπτωτος. Η προκαταβολή του χάνεται και εκπίπτει υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, γίνεται εκ νέου εις βάρος του αναπλειστηριασμός, με την υποχρέωση να αποκαταστήσει και κάθε άλλη ζημιά του Δημοσίου.

Τα αποθήκευτρα και τα εργατικά των αποθηκών προσωρινής εναπόθεσης εμπορευμάτων αφαιρούνται από το εκπλειστηρίασμα το οποίο έχει επιτευχθεί στη δημοπρασία.

Ο πλειοδότης αφού καταβάλλει το εκπλειστηρίασμα έχει υποχρέωση να εκτελωνίσει το εμπόρευμα και να καταβάλλει τους αναλογούντες δασμούς κ.λ.π. φόρους ή να δώσει στο εμπόρευμα άλλο προορισμό.

Επισυνάπτεται η κατάσταση με τα προς εκποίηση εμπορεύματα (οι ποσότητες είναι x100).

Τα τηλέφωνα της Υπηρεσίας μας, όπου μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται είναι:

2813411600 Γραμματεία Τελωνείου Ηρακλείου

2813411643 κ. Βιδάκης

2813411631 κ. Ψωμάς

 

Α/Α

Είδους

ΕΙΔΟΣ (1)

Πλήθος Τεμαχίων/Δεμάτων (2)

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ (3)

ΔΑΣΜΟΣ ΤΡΙΤΗΣ ΧΩΡΑΣ % (4)

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΔΑΣΜΟΣ (5)={(3)*(4)}

ΦΠΑ (24%)

(6)={(3)+(5)}*24%

Τελική Αξία (3)+(5)+(6)

1

ΓΑΝΤΙΑ

160

73.000

8,9

6.497,00

19.079,28

98.576,28

2

ΚΑΛΤΣΕΣ

140

172.000

12

20.640,00

46.233,60

238.873,60

3

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ

1060

496.000

4,7

23.312,00

124.634,88

643.946,88

4

ΠΕΤΣΕΤΕΣ

130

455.000

12

54.600,00

122.304,00

631.904,00

5

ΣΚΟΥΦΟΙ

730

13.000

12

1.560,00

3.494,40

18.054,40

6

ΣΑΓΙΟΝΑΡΕΣ

60

128.000

17

21.760,00

35.942,40

185.702,40

7

ΣΩΛΗΝΕΣ- ΥΛΙΚΑ ΚΗΠΟΥ

640

12.190

1,7

207,23

2.975,34

15.372,57

8

ΛΑΜΠΕΣ LED

190

75.000

3,7

2.775,00

18.666,00

96.441,00

9

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ (ΦΑΚΟΙ ΚΛΠ)

240

4.000

4,2

168,00

1.000,32

5.168,32

10

ΕΣΩΡΟΥΧΑ

150

212.000

12

25.440,00

56.985,60

294.425,60

11

ΚΟΥΒΑΔΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ

70

4.000

6,5

260,00

1.022,40

5.282,40

12

ΜΑΓΕΙΡΙΚΑ ΣΚΕΥΗ

40

30.300

0

0,00

7.272,00

37.572,00

13

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΙΑ-ΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

620

5.500

3,7

203,50

1.368,84

7.072,34

14

ΧΑΛΙΑ

1720

57.000

8

4.560,00

14.774,40

76.334,40

15

ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ

10

63.000

12

7.560,00

16.934,40

87.494,40

16

ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ

23

48.000

3,7

1.776,00

11.946,24

61.722,24

17

ΝΕΣΕΣΕΡ

910

8.400

3

252,00

2.076,48

10.728,48

18

ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ

55

174.000

12

20.880,00

46.771,20

241.651,20

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

2.030.390

 

192.450,73

533.481,78

2.756.322,51

 

 

 

 

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια