Ηράκλειο

21ο Δημοτικό Φορτέτσας: Ένα ακόμη βήμα για την διάσωση του

Εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης για το έργο αποκατάστασης

Το δεύτερο και τελικό πια βήμα για την κτηριακή αποκατάσταση του πολύπαθου δημοτικού σχολείου στη Φορτέτσα, που “κουβαλά” πολλά χρόνια ζωής (ξεκίνησε να κατασκευάζεται τη δεκαετία του 1950 για να ολοκληρωθεί μετά από πολλές περιπέτειες και παρατράγουδα το 1978!) και έχει παρουσιάσει πολλά προβλήματα, ταλαιπωρώντας μαθητές, δασκάλους και γονείς, ετοιμάζεται να κάνει τώρα ο Δήμος Ηρακλείου.

Μετά το πρώτο βήμα με τον διαγωνισμό που είχε ως αντικείμενο την εκπόνηση μελέτης για την αποτίμηση της κτηριακής κατάστασης του 21ου Δημοτικού Σχολείου, προκηρύσσεται τώρα διαγωνισμός για την εργολαβία του έργου αποκατάστασης της φέρουσας ικανότητας του διωρόφου κτηρίου, στο οποίο στεγάζονται οι μικροί μαθητές και οι εκπαιδευτικοί, μαζί με τους λυόμενους οικίσκους που τοποθετήθηκαν πριν από μια πενταετία.

Ήδη εγκρίθηκαν από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηρακλείου τα τεύχη δημοπράτησης και οι όροι του διαγωνισμού του έργου “Αποκατάσταση της φέρουσας ικανότητας του 21ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου (Φορτέτσα)”.

Το έργο είναι προϋπολογισμού 165.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και έχει στόχο να αποκαταστήσει το όλο δομικό σύστημα του σχολικού κτηρίου, με βάση τα κακώς κείμενα, τα προβλήματα και τις ελλείψεις που καταγράφηκαν στη μελέτη που έγινε για την αποτίμηση της συνολικής κτηριακής κατάστασης του δημοτικού σχολείου της Φορτέτσας.

Η μελέτη, που προηγήθηκε, κατέγραψε την ακριβή, επικαιροποιημένη κατάσταση του σχολικού συγκροτήματος και τα περαιτέρω βήματα που θα πρέπει να γίνουν. Το τεχνικό δηλαδή προφίλ της παρέμβασης αποκατάστασης ή ανακατασκευής, το μέγεθος της παρέμβασης, το αντικείμενο των εργασιών και το εκτιμώμενο κόστος.

Με τη μελέτη έγινε τότε το πρώτο βήμα για την κτηριακή αποκατάσταση του σχολείου, με την ελπίδα να τελειώσουν τα βάσανα για τους μαθητές, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς, που καλούνται να φέρουν εις πέρας την παιδαγωγική διαδικασία μέσα σε αντιπαιδαγωγικές συνθήκες κοντέινερ!

Θυμίζουμε ότι τον Σεπτέμβριο του 2014 τοποθετήθηκαν λυόμενοι οικίσκοι στον αύλειο χώρο του 21ου Δημοτικού Σχολείου. Τότε, στην αρχή της σχολικής σεζόν 2014-2015, οι μισοί περίπου μαθητές του Δημοτικού της Φορτέτσας μετακόμισαν στις λυόμενες αίθουσες. Λύση που κρίθηκε αναγκαστική τότε από τη στιγμή που διαπιστώθηκε τότε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Ηρακλείου πως υπήρχε σοβαρός κίνδυνος λόγω στατικών προβλημάτων στον α' όροφο του κτηρίου και έπρεπε να σφραγιστεί.

Πριν από δύο περίπου χρόνια, συγκεκριμένα στις αρχές Φεβρουαρίου 2018, υπογράφτηκε η σύμβαση που αφορούσε στην εκπόνηση μελέτης για τον έλεγχο της στατικής επάρκειας του διώροφου κτηρίου (εμβαδού 349,16 + 349,16 = 698,321 μ2) και του ισόγειου βοηθητικού κτίσματος (εμβαδού 21,66 μ2) του 21ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου και οι προτάσεις επισκευής ή ενίσχυσης του κτηρίου, εφόσον αυτό θα κρινόταν απαραίτητο.

Η μελέτη περιελάμβανε αποτύπωση του φέροντος οργανισμού των κτηρίων, εκπόνηση των απαραίτητων διερευνητικών εργασιών και μετρήσεων, αποτίμηση του υφιστάμενου δομήματος με την εκτίμηση της διαθέσιμης φέρουσας ικανότητάς του, έλεγχο ικανοποίησης των απαιτήσεων που επιβάλλονται από τους κανονισμούς, προτάσεις, ανάλυση, διαστασιολόγηση και σχεδιασμό των απαραίτητων επεμβάσεων επισκευής ή ενίσχυσης στον φορέα.

Η μελέτη έδειξε τον δρόμο για παρεμβάσεις αποκατάστασης του όλου δομικού συστήματος του κτηρίου. Και έτσι δρομολογείται τώρα από τον Δήμο Ηρακλείου μέσω διαγωνισμού η ανάθεση της εργολαβίας για την αποκατάσταση της φέρουσας ικανότητας του σχολικού συγκροτήματος.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση έγκρισης των τευχών δημοπράτησης της εργολαβίας ύψους 165.000 ευρώ, «το 21ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου βρίσκεται στην οδό Σόλωνος αρ. 102 στην περιοχή Φορτέτσα του Ηρακλείου και κατασκευάστηκε μεταξύ των ετών 1950 και 1978. Αποτελείται από ένα διώροφο κτήριο, ένα μικρό ισόγειο και 6 λυόμενους προκατασκευασμένους οικίσκους.

Τα πρώτα σχέδια ανέγερσης του κτίσματος δημιουργούνται τη δεκαετία του ’50, οπότε αναγράφονται με λεπτομερή τρόπο τα διαζώματα της τοιχοποιίας (αποστάσεις, διαστάσεις, οπλισμοί, λεπτομέρειες γωνιών κ.λπ.), ενώ η κατασκευή του έργου φαίνεται να “παγώνει” μέχρι το 1964, οπότε προκύπτει νέα εργολαβία “Αποπεράτωσης εργασιών”. Από τη συγκεκριμένη τεχνική περιγραφή γίνεται γνωστό ότι οι προηγούμενες εργασίες είχαν σταματήσει μάλλον κατά την κατασκευή της θεμελίωσης. Στην περιγραφή προδιαγράφεται ο τρόπος δόμησης όλου του έργου. Τέλος, το κτήριο φαίνεται να ολοκληρώνεται το 1979, οπότε εκδίδεται η αντίστοιχη εντολή πληρωμής».

Σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή του προωθούμενου έργου αποκατάστασης, οι βλάβες στο κτηριακό συγκρότημα του 21ου Δημοτικού Σχολείου στη Φορτέτσα μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής:

- Κατακόρυφες, διαμπερείς ρηγματώσεις στις παρειές των ανωφλιών.

- Επιμήκεις οριζόντιες ρηγματώσεις, παράλληλες η μία στην άλλη, εμφανείς σε διάφορα ύψη της κατασκευής, κυρίως όμως στον α’ όροφο.

- Διαγώνιες ρηγματώσεις στο ισόγειο, όπου εκτείνονται από ακμές ανοιγμάτων έως τις γωνίες του κτηρίου και σταματάνε στο ύψος της πλάκας.

- Έντονη συγκέντρωση διαγώνιων, διαμπερών ρηγματώσεων στη βόρεια γωνία του κτηρίου, όπου όλες ακολουθούν την ίδια παράλληλη κλίση.

- Διασκορπισμένες τριχοειδείς ρηγματώσεις στα κατώφλια της βορειοδυτικής πλευράς.

Η μελέτη αφορά το κυρίως κτήριο αιθουσών διδασκαλίας (εμβαδού 349,16 + 349,16 = 698,321 μ2) και το ισόγειο βοηθητικό κτίσμα (εμβαδού 21,66 μ2) που βρίσκεται στη νοτιοανατολική πλευρά των αιθουσών διδασκαλίας. Το δομικό σύστημα του κυρίως κτηρίου είναι, όπως αναφέρεται, «φέρουσα τοιχοποιία με λιθοδομή στον ισόγειο όροφο και οπτοπλινθοδομή στον α’ όροφο. Η πλάκα οροφής ισογείου είναι εξ οπλισμένου σκυροδέματος. Ο α’ όροφος δεν έχει “διάφραγμα” αλλά τετράριχτη στέγη από δομική ξυλεία.

Συνοπτικά, προβλέπονται οι παρακάτω εργασίες αποκατάστασης φέρουσας ικανότητας του δημοτικού σχολείου: 1. “οριζόντια” σύνδεση μέσω σεισμικών μεταλλικών συνδέσμων, 2. προσθήκη εγκάρσιων οριζόντιων μεταλλικών δοκών, 3. αποκατάσταση ασυνεχειών λιθοδομής, 4. αποκατάσταση ρωγμών, 5. ενίσχυση με λεπτό μανδύα ΙΑΜ (Ινοπλισμενών Πολυμερών Ανόργανης Μήτρας), 6. εφαρμογή συμβατού αναστολέα διάβρωσης, 7. εφαρμογή μανδύα ΙΟΠ (Ινοπλισμένων Πολυμερών) άνθρακα και συμβατής ρητίνης βάρους 393±20 gr/m2, 8. άλλες εργασίες: εκσκαφές για την αποκάλυψη των στοιχείων της θεμελίωσης (πεσσών, κατωφλίων) που ενισχύονται και ανάλογες αποκαταστάσεις (επιχώσεις, διαμορφώσεις) των πλακών εδάφους. Στις περιοχές της λιθοδομής όπου εφαρμόζονται επεμβάσεις προηγείται 1) καθαίρεση επιχρισμάτων και καθαρισμός τοιχοποιίας, 2) διεύρυνση αρμών και 3) πλήρωση αρµών. Μετά τα παραπάνω γίνεται επιπέδωση επιφάνειας εφαρμογής με συμβατό μη συρρικνούμενο κονίαμα θλιπτικής αντοχής τουλάχιστον 25 MPa. Αποκατάσταση δικτύων που βλάφθηκαν για την υλοποίηση των επεμβάσεων».

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια