Ηράκλειο

Νέος μαθητικός διαγωνισμός στο Ηράκλειο

Με αφορμή τη συμπλήρωση 110 χρόνων από τον θάνατο του Δημητρίου Βικέλα

Στο θέμα «Ο Δημήτριος Βικέλας και το Ηράκλειο Κρήτης» θα κληθούν να διαγωνιστούν οι μαθητές της Κρήτης με αφορμή τη συμπλήρωση 110 χρόνων από τον θάνατο του Δημητρίου Βικέλα.

Ο διαγωνισμός προκηρύσσεται από τη Βικέλειο Μορφωτική Εταιρεία, Σωματείο των  Φίλων της Β.Δ.Β.Η., , τον Ιούλιο του 2018, προκηρύσσει μαθητικό διαγωνισμό, σε συνεργασία με τη Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη Ηρακλείου και το Γραφείο Σχολικών δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Ηρακλείου Κρήτης, με θέμα: «Ο Δημήτριος Βικέλας και το Ηράκλειο Κρήτης».

Την όλη διαδικασία της υλοποίησης του διαγωνισμού αναλαμβάνει η Οργανωτική Επιτροπή (Ο.Ε.), αποτελούμενη από εκπροσώπους των φορέων διοργάνωσης: Σοφία Κανάκη, φιλόλογο, πρόεδρο της Β.Μ.Ε., Μιχάλη Ταρουδάκη, καθηγητή Παν/μίου Κρήτης, αντιπρόεδρο της Β.Μ.Ε., Αικατερίνη Φραγκάκη, ΠΕ1 διοικητικού, Β.Δ.Β.Η. και Αγγελική Ζαχαράτου, ΠΕ6, υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Δ.Ε. Ηρακλείου.

Συμμετοχή στο Διαγωνισμό

Ο διαγωνισμός απευθύνεται στους μαθητές της Γ΄ τάξης των Γυμνασίων και των Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεων των Λυκείων των σχολείων Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Καλλιτεχνικών και Μουσικών Γυμνασίων-Λυκείων Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου Κρήτης, σχολικού έτους 2019-2020.

Η προετοιμασία και διεξαγωγή του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί σε ώρες εκτός ωρολογίου προγράμματος, από 15 Οκτωβρίου του 2019 μέχρι και 15 Φεβρουαρίου του 2020, σύμφωνα με τον σχεδιασμό μας.

Η συμμετοχή των μαθητών/ητριών είναι προαιρετική και απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των γονέων και κηδεμόνων τους. Δεν θα έχει καμιά οικονομική επιβάρυνση για τους/τις μαθητές/ήτριες ή το σχολείο τους.

Περιεχόμενο/αντικείμενο του διαγωνισμού

Οι μαθητές/ήτριες, με αφόρμηση τη μελέτη σχετικών λογοτεχνικών έργων ή εντύπων (ελεύθερη επιλογή), αφιερωμένων στον συγγραφέα και τον άνθρωπο Δημήτριο Βικέλα και, κυρίως, την έρευνα των αρχείων της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης Ηρακλείου, καλούνται να προβληματιστούν και να διατυπώσουν, σε κείμενο πεζό, τις σκέψεις τους για τον άνθρωπο και τον συγγραφέα Δημήτριο Βικέλα αλλά και για τη σχέση του με το Ηράκλειο Κρήτης, τεκμηριωμένες, με βάση τις πηγές τους και τη βιβλιογραφία, που θα χρησιμοποιήσουν.

Στόχος

Η γνωριμία των μαθητών/ητριών αλλά και των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με τον μεγάλο δωρητή και δημιουργό της βιβλιοθήκης του Ηρακλείου Δημήτριο Βικέλα, γνωστό λόγιο και συγγραφέα, με πλούσια φιλανθρωπική δράση.

Να σημειωθεί ότι ενδιαφέρει να καταγραφούν οι ιδέες και οι αντιλήψεις, που θα διαμορφώσουν οι μαθητές από τη βαθύτερη μελέτη και κατανόηση των αρχείων της Βικελαίας Βιβλιοθήκης, των σχετικών με τον Βικέλα.

Σκοπός (γενικότερος)

Η προσέλκυση των μαθητών στη Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη Ηρακλείου, η ευαισθητοποίησή τους, για να γνωρίσουν την ιστορία της πόλης τους, μέσα από τον πλούτο των αρχείων, που  διαθέτει γι’ αυτήν η Βιβλιοθήκη, και η εξοικείωσή τους με την έρευνα.

Όροι του Διαγωνισμού

  • Οι γραπτές εργασίες πρέπει να υποβληθούν δακτυλογραφημένες, σε κόλλες Α4

(γραμματοσειρά Times New Roman, pt 12, διάστιχο1,5) και σε ηλεκτρονική μορφή.

  • Σε κάθε εργασία πρέπει να αναγράφονται απαραιτήτως με κεφαλαία γράμματα: Επώνυμο και όνομα του μαθητή/ήτριας, όνομα πατέρα και μητέρας, τάξη, σχολείο, ταχυδρομική διεύθυνση σχολείου, τηλέφωνο-fax-email σχολείου, ταχυδρομική διεύθυνση και τηλέφωνο οικίας μαθητή/ήτριας και υπότιτλος έργου, αν υπάρχει.
  • Τα παραπάνω στοιχεία αναγράφονται στο πάνω αριστερό τμήμα της πρώτης σελίδας των γραπτών εργασιών.
  • Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να αναφέρουν τις πηγές από τις οποίες άντλησαν πληροφορίες καθώς και τη βιβλιογραφία.

Διαδικασία του Διαγωνισμού

  • Κάθε σχολείο επιλέγει με ευθύνη του διευθυντή/διευθύντριας την καλύτερη εργασία. Σε περίπτωση αδυναμίας επιλογής, λόγω ισοδυναμίας περισσοτέρων εργασιών, επιλέγονται οι τρεις καλύτερες.
  • Κάθε έργο φέρει τη σφραγίδα του σχολείου και την υπογραφή του Διευθυντή/Διευθύντριας.
  • Οι επιλεγμένες εργασίες θα αποστέλλονται, μαζί με συνοδευτικό έγγραφο του σχολείου, όπου θα αναφέρεται και ο συνολικός αριθμός των μαθητών/ητριών, που συμμετείχαν, σε τρία αντίτυπα, στη: Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου, Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων (υπεύθυνη: Αγγελική Ζαχαράτου) και ηλεκτρονικά στο mail της Β.Μ.Ε.: sfkanaki@gmail.com. (υπεύθυνη επικοινωνίας: Σοφία Κανάκη, φιλόλογος, Μονής Αρετίου 8β Τ.Κ. 71306, τηλ. 6976134161)

Η αποστολή των εργασιών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 15η Φεβρουαρίου 2020

Από το σύνολο των εργασιών θα επιλεγούν οι τρεις (3) καλύτερες, ύστερα από κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης, που αποτελείται από τους: Δρ Ιωάννη-Παναγιώτη Αμπελά, Φιλόλογο, Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου, κλάδου ΠΕ02, για τη Δυτική Κρήτη, Βαρβάρα Ρούσσου, Δρ Νεοελληνικής Φιλολογίας, μέλος ΕΔΙΠ Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών Αθήνας, Σταύρο Σφακιωτάκη, φιλόλογο, ΜΑ τουρκολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης, ΓΕΛ Λιμένος Χερσονήσου, αντιπρόεδρο της Ένωσης Φιλολόγων Νομού Ηρακλείου (Ε.Φ.Ν.Η.) και Μαρία Φραγκιαδάκη, φιλόλογο, πρώην διευθύντρια Λυκείου Αγίας Βαρβάρας, πρώην πρόεδρο της Ε.Φ.Ν.Η.

Βραβεία – Διακρίσεις

Θα απονεμηθούν ένα βραβείο και δύο έπαινοι στις τρεις καλύτερες εργασίες, με τη σειρά αξιολόγησης, 1η,2η,3η, σε ειδική τελετή, που θα γίνει στο Ηράκλειο, αρχές Μαΐου του 2020.

Οι διακριθέντες θα κληθούν, μέσω των σχολείων τους, να παρευρεθούν στην τελετή βράβευσης.

Το Βραβείο θα είναι: μια πλήρης σειρά των έργων του Δημητρίου Βικέλα και τρία έργα, εκδόσεις της Β.Δ.Β.Η.

Κάθε Έπαινος θα είναι: τρία έργα, εκδόσεις της Β.Δ.Β.Η..

Τα σχολεία, τα οποία θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, θα λάβουν τιμητικό δίπλωμα συμμετοχής.

Με ευθύνη της Οργανωτικής Επιτροπής θα εκδοθεί φυλλάδιο, στο οποίο θα περιληφθούν όλες οι εργασίες, που θα συγκεντρωθούν, αφού ζητηθεί υπεύθυνη δήλωση των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών/ητριών, που θα συμμετάσχουν, ότι δέχονται να δημοσιοποιηθούν, έντυπα και ηλεκτρονικά, οι εργασίες των μαθητών/ητριών, των οποίων ασκούν την επιμέλεια.

Η χρήση των έργων θα γίνει μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς και δεν θα υπάρξουν έσοδα για τους φορείς, που προκηρύσσουν τον διαγωνισμό, ή για άλλον, από τα υποβληθέντα έργα.

Η Οργανωτική Επιτροπή θα διασφαλίσει τα προσωπικά δεδομένα και τα πνευματικά δικαιώματα των μαθητών/ητριών - δημιουργών.

Θα συγκεντρωθεί και θα τυπωθεί, επίσης, ποικίλο ενημερωτικό υλικό για τη Βικελαία Βιβλιοθήκη και τον Δημήτριο Βικέλα, το οποίο θα δωρισθεί τιμητικά στους διαγωνισθέντες και στα σχολεία, που θα συμμετάσχουν.

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια