Ηράκλειο

«Ηράκλειο, Ενεργοί Πολίτες»: «Ξέχασε τις αρχικές συνεννοήσεις»

Επιστολή από την παράταξη “Ηράκλειο, Ενεργοί Πολίτες” για τους χειρισμούς του δημάρχου

Ιδιαίτερα αποκαλυπτική για τις διαβουλεύσεις που προηγήθηκαν της απόφασης του δημάρχου Ηρακλείου να προχωρήσει με ένα “εχθρικό” Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά εκμεταλλευόμενος τις “αβάντες” που του δίνει ο νέος νόμος για την Αυτοδιοίκηση να κυβερνήσει τον Δήμο διά της πλειοψηφίας στις επιτροπές, είναι η επιστολή που έδωσε στη δημοσιότητα η παράταξη “Ηράκλειο, Ενεργοί Πολίτες”.

Στην επιστολή, που υπογράφει ο επικεφαλής της παράταξης, διαφαίνεται καθαρά ότι, παρά τις αρχικές συνεννοήσεις για συγκλίσεις σε επίπεδο προγράμματος και θέσεων, ο δήμαρχος στη συνέχεια τα αγνόησε όλα και αποφάσισε να προχωρήσει... ως είχε, με τη συνεργασία ή στήριξη τριών παρατάξεων και ένα σύνολο 19 (από τους 49) δημοτικών συμβούλων.

Το κείμενο της επιστολής έχει ως εξής:

«Κύριε δήμαρχε, το κείμενο (προσχέδιο προγραμματικής συμφωνίας) που μας δώσατε στην τελευταία μας συνάντηση (Τετάρτη 21/8/2019), ως αποτέλεσμα των συζητήσεων που έχετε κάνει με όλες τις δημοτικές παρατάξεις, με σκοπό τη δημιουργία προγραμματικής συμφωνίας, το εξετάζουμε με ειλικρινή διάθεση θετικής διεξόδου και προοπτικής. Σε αυτή την κατεύθυνση είναι και οι παρατηρήσεις που ακολουθούν.

Την 1η/8/2019 η παράταξή μας σας είχε καταθέσει κείμενο, σε απάντηση αρχικού κειμένου σας, με εισαγωγή και επτά προτάσεις συμπλήρωσης του δικού σας αρχικού κειμένου.

Βασική αρχή της λογικής μας είναι (πρόταση 1) ο σεβασμός στο εκλογικό αποτέλεσμα και η αποφυγή των νομοθετικών κυβερνητικών παρεμβάσεων που στην ουσία ανέτρεπαν το εκλογικό αποτέλεσμα (συνταγματικές;). Στο τελευταίο σας κείμενο, δεν υπάρχει καμία αναφορά στο θέμα αυτό, ενώ φαίνεται να ενσωματώνει τις κυριότερες πλευρές του νέου νόμου.

Αποτέλεσμα της εφαρμογής του είναι οι τεχνητές πλειοψηφίες που δημιουργεί, δίνοντας 60% στην παράταξη του δημάρχου, και ο αποκλεισμός των πέντε μικρότερων παρατάξεων από εκπροσώπηση στις βασικές Επιτροπές (Οικονομική και Ποιότητας Ζωής) για τη δημιουργία πλειοψηφίας στην παράταξη του δημάρχου.

Επιπροσθέτως το εκλογικό αποτέλεσμα αλλοιώνεται και σε όλες τις εταιρείες του Δήμου (Δημόσιου ή Ιδιωτικού Δικαίου), αφού αλλάζουν οι συσχετισμοί με ορισμό του 60% των μελών από την παράταξη του δημάρχου.

Κύριε δήμαρχε, αν συμμερίζεστε και εκφράζετε τις παραπάνω ανησυχίες που προκαλούν οι νομοθετικές αλλαγές της κυβέρνησης και επιθυμείτε μια πραγματικά ισότιμη προγραμματική συνεργασία, που θα σέβεται το εκλογικό αποτέλεσμα και την αυτοτέλεια των παρατάξεων, υπάρχουν λύσεις που ξεπερνούν τα παραπάνω εμπόδια και στις οποίες μπορούμε να συμβάλουμε.

Η προγραμματική συμφωνία μεταξύ των παρατάξεων για τη διατύπωση των κοινών μας στόχων και πλαισίου συνεργασίας:

α. Πρέπει να διασφαλίσει την κοινή προγραμματική συνεννόηση, με συγκλίσεις και υπερβάσεις, στην οποία θα περιλαμβάνονται έργα, δράσεις και ενέργειες της νέας δημοτικής Αρχής. Το συνεκτικό αρχικό κείμενο θα πρέπει να αναλυθεί και να μετουσιωθεί σε πρόγραμμα έργων και στόχων με ιεραρχήσεις και όραμα άμεσα από μια κοινή, των παρατάξεων, ομάδα. Είναι δε απαραίτητη η σύνταξη τετραετούς επιχειρησιακού προγράμματος ( άρθρο 175/4555-2018).

β. Στην προγραμματική συμφωνία θα πρέπει να αναφέρεται ρητά ότι ύδρευση και καθαριότητα είναι δημόσια κοινωνικά αγαθά, περιγράφοντας σχεδιασμούς και μέτρα που υπηρετούν τον παραπάνω στόχο (επάρκεια νερού, αντιμετώπιση απωλειών, νέα δίκτυα, διασυνδέσεις, αυτοματοποιήσεις, μηχανικός εξοπλισμός για την καθαριότητα, αποτελεσματικός σχεδιασμός για καθαρή πόλη, ουσιαστική και αποδοτική ανακύκλωση με δημοτική αξιοποίηση, με επαρκές και κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό στις παραπάνω υπηρεσίες για ποιοτικές και οικονομικές υπηρεσίες στους δημότες και την πόλη).

γ. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα πρέπει να δίνεται στην αποτελεσματική κοινωνική πολιτική του Δήμου, που θα προσπαθεί να υλοποιεί αυτοτελώς δικές του πολιτικές δράσεις, όπως νέοι παιδικοί σταθμοί, ξενώνας αστέγων, φροντίδα και μέριμνα της τρίτης ηλικίας, στήριξη της πρωτοβάθμιας υγείας, μέτρα κατά της ανεργίας, αλλά και να αξιοποιεί αποτελεσματικά κεντρικές ή ευρωπαϊκές κοινωνικές δράσεις και προγράμματα (“Βοήθεια στο Σπίτι”, επισιτιστικά προγράμματα κ.λπ.).

δ. Θα προκρίνει τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δήμου προσφέροντας υπηρεσίες που θα εξυπηρετούν τους δημότες, όπως ενημερότητα, πληρωμές, κυκλοφορία, στάθμευση, ΤΑΠ, κ.λπ. Η απλούστευση και προσαρμοστικότητα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών είναι θεμελιώδες ζήτημα για την εξυπηρέτηση των δημοτών και επισκεπτών και θα πρέπει να γίνεται απλά, γρήγορα και αποτελεσματικά.

ε. Θα προτείνει την εφαρμογή εσωτερικής (ενδοδημοτικής) αποκέντρωσης με ουσιαστική ενίσχυση κοινοτήτων και διαμερισμάτων οικονομικά και θεσμικά, με στόχο την ανάπτυξή τους, την προβολή και αξιοποίησή τους παραγωγικά, τουριστικά και οικονομικά (δημιουργία αντιδημαρχίας).

στ. Θα πρέπει να διασφαλίσει άμεση δρομολόγηση δράσεων για αποπεράτωση των έργων που καθυστερούν και άλλων που έχουν προγραμματιστεί, ώστε να σχεδιαστούν παρεμβάσεις στο σύνολο του δήμου (κέντρο, συνοικίες, οικισμοί, πρώην καποδιστριακοί δήμοι), για αναπλάσεις, διανοίξεις, επίλυση καθυστερήσεων έγκρισης σχεδίων πόλης και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων ενίσχυση πράσινου, κ.λπ.

ζ. Θα πρέπει να αναφέρεται στον ιδιαίτερο ρόλο και την ενίσχυση που πρέπει να διαδραματίσει η Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη με προσθήκη του απαραίτητου ανθρώπινου δυναμικού και σχεδιασμού προβολών και δράσεων, που θα την οδηγήσουν ξανά στην πρώτη γραμμή του πολιτιστικού ενδιαφέροντος, αναδεικνύοντάς την πολιτιστικό σημείο αναφοράς.

η. Σημαντικό σημείο αναφοράς είναι η εξασφάλιση των αναγκαίων σχολικών υποδομών για όλες τις βαθμίδες, ιδιαίτερα την προσχολική (για δυνατότητα υλοποίησης διετούς προγράμματος) και ο άμεσος σχεδιασμός υλοποίησης υποδομών και απαιτήσεων για εξασφάλιση πιστοποιητικών καταλληλότητας για όλους τους χώρους στους οποίους γίνεται εκπαιδευτικό έργο.

θ. Στην προγραμματική συμφωνία θα πρέπει να αναφέρεται η καθιέρωση της πόλης ως διεθνές κέντρο προβολής και παραγωγής πολιτισμού, αξιοποιώντας και αναδεικνύοντας την πολιτιστική μας κληρονομιά, αναδεικνύοντας και αξιοποιώντας και τα ενετικά τείχη.

ι. Θα περιλαμβάνει επίσης αξιοποίηση του νομοθετικού πλαισίου (4455/2018, άρθρα 182 και 183) το οποίο δίνει τη δυνατότητα σύστασης και λειτουργίας δημοτικών εταιρειών μεταφορικού έργου και ενεργειακής παραγωγής με ΑΠΕ για ιδιοκατανάλωση ή πώληση.

Το όραμα θα πρέπει να αναδεικνύεται σε κάθε δράση και ως συνδετικός ιστός να διαμορφώνει τις συνθήκες δημιουργίας μιας πόλης που σέβεται το παρελθόν της, την πλούσια ιστορία της, τον ρόλο της στην εξέλιξη του χρόνου και σήμερα παράγει πολιτισμό, δημιουργεί συνθήκες ποιοτικής και ασφαλούς ζωής κατοίκων και επισκεπτών με σεβασμό στον καθένα, ανεξαρτήτως εθνικότητας, φυλής, φύλου, χρώματος ή θρησκείας.

Το μητροπολιτικό Ηράκλειο πρέπει να σχεδιάζει, σε ισότιμη συνεργασία με τους γειτονικούς δήμους, το σύνολο των παρεμβάσεων - τεχνικών, υποδομών, οικονομικών, πολιτισμού, αθλητισμού, τουρισμού, κυκλοφοριακών, ενέργειας, ύδρευσης κ.λπ. - και να τις υλοποιεί αποτελεσματικά, οικονομικά και σωστά. Να δημιουργεί συνθήκες καθιέρωσης του μητροπολιτικού του χαρακτήρα.

Δεν περισσεύει κανείς. Με ισοτιμία, δημοκρατία, κοινή σύνθεση και δημιουργία του προγράμματος, καθένας διαλέγει τη στάση του αποφασίζει τη συμμετοχή του ή όχι. Η προγραμματική συμφωνία δεν αποτελεί προγραμματική παράταξη, αλλά κοινό προωθητικό κείμενο παρατάξεων που συμφωνούν για τη δημοκρατική διακυβέρνηση του Δήμου με εσωτερική δημοκρατία και διακριτό αυτοτελή ρόλο σε κάθε παράταξη. Ο ρόλος του δημάρχου είναι ξεχωριστός και ουσιαστικός στη δυνατότητα υιοθέτησης και υλοποίησης όλων των παραπάνω. Οι αρμοδιότητές του ορίζονται από τον νόμο, δεν αμφισβητούνται και ο τρόπος εφαρμογής καθορίζει και το βάθος της δημοκρατίας. Η δυνατότητα ενιαίας εμφάνισης και παρέμβασης των παρατάξεων της προγραμματικής συμφωνίας είναι κάτι θεμιτό για την κατοχύρωση και προώθηση των στόχων, προϋποθέτει όμως συμπληρωματικές και αποτελεσματικές συμφωνίες που αναγνωρίζουν τον αυτοτελή ρόλο, δεν είναι συγκρουσιακές αλλά υπερβατικές και κυρίως υλοποιούνται από εγνωσμένης αξίας και αποτελεσματικότητας πρόσωπα.

Οι “Ενεργοί Πολίτες” (όπως αναφέραμε και στο πρώτο κείμενο) προσεγγίζουν αυτή την προσπάθεια θετικά με σεβασμό στη διαφορετικότητα κάθε παράταξης και προσώπου, θεωρώντας ότι υπάρχουν περιθώρια προωθητικής συνεργασίας και διευκρινίζοντας ότι το παραπάνω κείμενο είναι διαφορετικό από τις προγραμματικές μας θέσεις - είναι το όριο αυτής της συνεργασίας».

Σχόλια