Ηράκλειο

Ν. Καλογερής: Φιλόδοξο αλλά εφικτό το σχέδιο μεταφορών για την Κρήτη

«Ναι» στο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών, αλλά με τον όρο να γίνουν επιμέρους προσθήκες έργων στο οδικό δίκτυο και στα λιμάνια, καθώς επίσης και να διερευνηθούν φιλόδοξα μεταφορικά πρότζεκτ, όπως η λειτουργία ηλεκτρικού σιδηροδρόμου στο νησί , είπε η Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κρήτης.

«Το εν λόγω Σχέδιο αποτελεί την ενιαία και ολοκληρωμένη Εθνική Στρατηγική Μεταφορών με ορίζοντα εικοσαετίας (2017-2037) και θα αποτελέσει το μακροπρόθεσμο πλαίσιο για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση όλων των μελλοντικών επενδύσεων σε υποδομές, καθώς και των απαιτούμενων οργανωτικών και θεσμικών μέτρων στον τομέα των μεταφορών», αναφέρει στον 98.4 ο πρόεδρος της επιτροπής περιβάλλοντος Νίκος Καλογερής.

Σχόλια